Dr. Urmánczy Nándor Egyesület

Hírek

A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2022-es évi gyűlése

December közepén tartotta évi gyűlését a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. A gyűlés első felében a 2022-es tevékenységek beszámolója volt. Itt az alábbi tevékenységek voltak megemlítve: koszorúzások március 15-én és az eseményre Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa képviselőjének fogadása. Továbbá koszorúzások voltak a magyar hősök napján az első világháborús emlékműnél, október 6-án és október 23-án. A Vajda-gyásza (Vojvodeasza) patak menti ásványvízforrás kitakarítása, a Boldogasszony Zarándokvonat fogadása, a római katolikus egyház búcsúnapján a meghívottak és a vendégek ebédjének támogatása, a magyar iskolába iratkozott első osztályosok megajándékozása tanfelszereléssel. A Maroshévízi Magyar Művelődési Napok keretén belül az Urmánczy Nándor-nap szervezése, a főzőverseny szervezése és a fúvós zenekar meghívása. Október 23-án egy emléktábla avatása a hévízi 56-osok tiszteletére. A továbbiakban a 2023-as évi tervekről esett szó. Így többek között szóba került a már hagyományos rendezvények szervezése, a magyar költészet napi rendezvény 3 évnyi kihagyás utáni újraindítása, 70 év kihagyás után újból Anna Bál szervezése, Gyergyószéki Urmánczy Nándor Vetélkedő szervezése. Megtörtént a jövő évi Maroshévízi Magyar Napok, illetve az Urmánczy-nap időpontjának kitűzése, 2023. szeptember 15-17-re.

XV. Urmánczy Nándor Emléknap beszámolójáról.

2022. szeptember 9-11 között zajlott le a maroshévízi magyarok napjai, mely program igen változatos és színvonalasnak bizonyult. Már szeptember 8-án megérkeztek a testvértelepülések küldöttjei, akik a helyi RMDSz-nek és a Polgármesteri Hivatal vendégszeretetének örvendhettek. A delegációk 9-én délelőtt ellátogattak a Gordon tetőn levő Jézus Szíve kilátóhoz, majd este részt vettek a „Szent Anna-tó legendája” című előadáson mely a helyi Művelődési Házban zajlott le. Szeptember 9-én megérkeztek az Urmánczy Nándor Egyesület vendégei is, így a Magyarország Bukaresti Nagykövetségéről Dr. Sáska Zoltán Attila úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet részéről Fráter Olivér úr, Galgahévíz település küldöttjei Vanó András polgármester úrral, a Fővárosi Örmény Önkormányzat részéről dr. Székely András elnökhelyettes úr, a Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület küldöttsége Szaka Zsolt elnök úr vezetésével, és a nagybányai örmények képviselői. Így ők is csatlakozva a három napos rendezvénysorozathoz. Szombaton elkezdődött a XV. Urmánczy Nándor Nap, mely délelőtt egy igehirdetéssel kezdődőt, melyet László Áron atya mutatott be, majd ifj. Molnár Árpád orgonakoncertjének tapsolhattak a jelenlevők. Ezt követően koszorúzásra került sor a családi sírboltnál. A megemlékezés koszorúit elhelyezték: Magyarország Bukaresti Nagykövetség részéről Dr. Sáska Zoltán Attila, Budapest XV. kerület Önkormányzata részéről: Bodó Miklós és Szilvágyi László képviselők, Marcali Város Önkormányzata részéről: Pápainé dr Káplár Orsolya Csilla aljegyző Monostori Szilveszter könyvtár igazgató és Bereczk Balázs alpolgármester, a Nemzetstratégiai Kutatóintézettől: Fráter Olivér úr, Fővárosi Örmény Önkormányzat: Dr. Székely András Bertalan elnökhelyettes – Urmánczy Júlia dédunokája -, Galgahévíz Önkormányzata részéről: Vanó András polgármester, Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület részéről: Szaka Zsolt elnök és Forgó Ferenc, Bende Sándor Országgyűlési képviselő, a Hargita Megyei Tanács részéről Barti Tihamér alelnök, a Romániai Örmények Szövetsége – Nagybányai szervezete részéről: Gădălean Sorin elnök úr, a Kemény János Elméleti Líceum részéről Deme Gabriella igazgatónő, Bodor Attila helyi RMDSz elnök és alpolgármester, valamint Szabó Kálmán helyi önkormányzati tanácsos is koszorút helyeztek el, a maroshévízi Erdélyi Magyar Szövetség részéről Bajkó Zsigmond és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről: Czirják Károly és Farkas Aladár. A himnuszaink elhangzásai után a Közösségi Házban folytatódott az ünnepség sorozat. Elsőként Czirják Károly megkérte a jelenlevőket, hogy egy perces néma csendbe emlékezzenek meg a marcali-i Monostori Lászlóról, aki közel 4 hónapja távozott az élők soraiból, hisz neki köszönhető a két település közötti testvérvárosi kapcsolat és több mind 20 éven át kapcsolat tartója volt a két település között, neki köszönhető a jó viszonyok az intézményeink, civil szervezetek és iskoláink között. Ünnepi beszédeket mondtak: Dr. Sáska Zoltán Attila a Magyarország Bukaresti Nagykövetség részéről és Barti Tihamér a Hargita Megye Tanácsának alelnöke. Ezt követően Fazakas Szabolcsnak át lett adva az idei Urmánczy Nándor Díj, akit Fráter Olivér laudált. A továbbiakban könyvbemutatókra került sor. Bemutatásra kerültek: Segyevy Dániel: Térképművek Trianon árnyékában, Komán János: Bodor Ferenc, a csíki Gábor Áron. Török Zoltán: Remete (történelmi kisregény), dr. Székely András Bertalan: Istennel, a Hazáért, (Keresztyén és nemzeti megszólalások.) és Kárpáton innen, tengeren túl, valamint Dénes Géza: Életképek – Emlékképek című kitűnő könyvek, melyek nagy érdeklődésnek örvendtek a jelenlevők köreiben. Továbbá Fráter Olivér “A keresdi Bethlen kastély felújítása” című vetítős előadására került sor. 15 órát mutatott az óra amikor az Urmánczy kastélyban Bajkó Regina festmény kiállítását tekinthették meg az érdeklődők, mely úgyszintén nagy sikernek örvendett, hisz az alig 18 éves kiállító festményei után sokan érdeklődtek. Itt megjegyezhető, hogy Bajkó Regina az ötödik helyi festőművész akinek az egyesület kiállítást szervez Maroshévízen. Az est egy bállal zárult melyet a helyi RMDSz szervezett. A teltházas bál másnap reggel 6 órakor lett vége. Vasárnap, szeptember 11-én az Urmánczy Nándor Egyesület szervezésében főzésre került sor az Urmánczy strand kertjében, melyen 7 üstben főztek finomabbnál finomabb ételeket. Volt két üstben krumpli gulyás, két üstben babgulyás, borsos tokán és több mind 450 töltött káposzta, Akárcsak az előző években is a csapatok ajándékokat vehettek át az egyesület részéről. És mivel ez volt a XV. Urmánczy Nándor Nap az egyesület megivására fellépett a Gyergyóremetei fúvószenekar is. Ugyanakkor itt a helyi RMDSz-nek köszönhetően szabadtéri fénykép kiállítás is megtekinthető volt a főzés alatt. Az esemény szervezői a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a helyi RMDSz. Támogatók: Hargita Megye Tanácsa, Gyergyószárhegyi Kulturális és Művelődési Központ, Sport Bár, Fővárosi Örmény Önkormányzat, Positive Transylvania. Jövőre reméljük még színvonalasabb eseménynek lehetünk szemtanúi, hisz az elmúlt évek jól sikerült napjai köteleznek erre.

Urmánczy Nándor Díj 2022

A maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület nemrég Urmánczy Nándor Díjat adományozott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak. A díjátadás után egyik televízió stábja azt kérdezte a miniszterelnök-helyettes úrtól, hogy e díj átadása mit idéz fel benne. „ez a díj megerősít abba a szolgálatban, hogy ami nekem személyes életcélom volt a nemzetnek a közjogi egyesítése, hogy az a magyarság, ami mindig egy volt kulturálisan történelmi tudatában és nyelvében az közjogi értelemben is egyesülhessen az állampolgárság megadása által és örömmel jelentem, hogy több mint egymillió egy-százezer nemzettársunk, vált honfitársunkká és polgártársunkká és azt gondolom az a nemzetszolgálat, amit nemzetpolitikáért felelős miniszterként 2010 óta végzek az meghallgatásra és megértésre talált a Kárpát medencében és ez a díj ennek a megerősítése, hogy jó úton járok. és a nemzet egyesítésének a szolgálatát azt továbbra is végezzük”.

Magyarországi meghívások

A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2022. január 26-30 között több magyarországi meghívásnak tett eleget. Így január 27 és január 28 között, Németh Szilárd miniszterhelyettes, a Fidesz alelnöke megivására az egyesület küldöttsége részt vett a Jedlik Ányos Gimnázium alapkőletétele alkalmával rendezett eseményeken. Az eseményen részt vettek, beszédet mondtak: Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere, Mager Andrea a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Németh Szilárd miniszterhelyettes. Többek között még jelen voltak Simicskó István, volt honvédelmi miniszter, Borbély Lénárd polgármester és mások. Egy másik meghívás a magyarországi Jancsó Alapítványtól érkezett, mely január 29-30 közöttre szólt, hisz ez alkalommal rendezték meg a X. Kárpát Medencei Böllér Találkozót. Ez utóbbi eseményt Dr. Jancsó Antal nyitotta meg, majd Dr. Szász István Tas előadása következett. Mindkét eseményen az egyesületi küldöttség több politikussal, közéleti személlyel találkozott, tárgyalt. Ez alkalommal is köszönjük a meghívásokat.

A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület év végi gyűlése

2021. december 11-én tartotta meg a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület az év végi gyűlését. A gyűlésen elhangzottak a 2021-es év tevékenységeinek beszámolói, majd a 2022-es évi tervekről esett szó. A jövő évben az egyesület szeretné folytatni a már elkezdett tevékenységeket. Többek között, a magyar költészet napjának megtartását, részt venni nemzeti ünnepeinken, az első osztályosoknak tanfelszereléseket ajándékozni, a maroshévízi magyar művelődési napok, illetve az Urmánczy Nándor-emléknap megszervezése, melyek az utóbbi 3 évben október hónapjában voltak megtartva, ami egyáltalán nem bizonyult jó ötletnek (ez nem az egyesületen múlott), így 2022-től (egyeztetések után) valamikor június és szeptember vége között szeretnénk azokat megszervezni. Újabb tervek: egy felnőtt néptánccsoport létrehozása, ami 18 éven felüli helyi lakosokból állna, minimum 4 párral, heti 2-3 próbával. A csapat mellé oktató is lesz. Egy másik terv elindítani a Gyermekek fája elnevezésű programot, mely keretén belül minden év novemberében elültetni egy-egy fenyőfacsemetét minden egyes megkeresztelt gyermekért, így ünnepelni meg a gyermekáldást, a helyi magyar gyermekek születését. A következő terv pedig egy emléktábla avatása az 1956-os szabadságharc emlékére. A táblán azon maroshévízi lakosok nevei lennének feltüntetve, akik részt vettek a szabadságharcon, és azon helybéliek nevei, akik a szabadságharc kapcsán le lettek tartóztatva. Ugyanakkor elhangzott egy javaslat természetjárási túrák szervezésére Maroshévízen és környékén, így a helyi lakosok jobban megismernék környékünk turisztikai szépségeit.

IX. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok - 2021.

IX. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok - 2021. Ez évben IX. alkalommal került megrendezésre a maroshévízi magyarság napja. Az eseménysorozat október 8-án kezdődött, amikor a helyi Művelődési Házban fellépett a kolozsvári Tokos Zenekar, mely alkalommal számos helyi lakos eljött az ismert zenekar koncertjére. Október 9-én volt megtartva a XIV. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap, mely ez évben is egy igeliturgiával kezdődött a római katolikus templomban. Ezt követően az Urmánczy Nándor szobor előtt fejhajtással tisztelegtek a jelenlevők, majd a családi sírboltnál koszorúzásra került sor. A megemlékezés koszorúit elhelyezték: A Magyarország Bukaresti Nagykövetség részéről dr. Sáska Zoltán Attila úr, Budapest – Csepel részéről Borbély Lénárd polgármester úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet részéről Fráter Olivér úr, a budapesti Fővárosi Örmény Önkormányzat képviselője, Albert Mátyás – Farkaslakáról, a Gyergyói Örmény Katolikus Egyesület részéről Kulcsár László elnök és Hogyai Géza, a maroshévízi RMDSz részéről Bodor Attila elnök, Bajkó Zsigmond az Erdélyi Magyar Szövetség maroshévízi szervezete részéről, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részérő Czirják Károly és Farkas Aladár. A himnuszaink elhangzása után a Közösségi Házban folytatódott az ünnepség. Itt egy perces néma csenddel emlékeztek a jelenlevők Csibi István alapító tagról, akit épp az ünnepség alatt temettek. Ezek után az idei Urmánczy Nándor Díjak lettek átadva. Elsőként Tarlós István Budapest volt polgármestere kapta, a méltatást Borbély Lénárd, Csepel polgármestere mondta el, majd a Székely Figyelő Alapítvány kaphatta a díjat. Az alapítvány tevékenységét Laczkó Endre méltatta. Ezt követően ünnepi beszédeket mondtak dr. Sáska Zoltán Attila a Magyarország Bukaresti Nagykövetsége részéről, valamint Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kutatóintézet képviselője. A továbbiakban egy dokumentum-filmvetítést tekintettek meg a jelenlevők mely a 10 évvel ezelőtt felavatott hévízi Urmánczy Nándor szobor tervezéséről, előkészítéséről, felavatásáról szólt. Ezt követte a „Történelem a Maros sodrásában” című ismeretterjesztő film, mely a Maros folyó melletti kastélyokat mutatta be. A filmről Zsigmond Attila rendező mondott egy pár szót. A beszámolóban azt is megtudhattuk, hogy a múlt évben a film jelen volt egy Gödölői Filmfesztiválon, ahol a több mint 2000 film közül a harmadik hellyel tüntették ki. A Közösségi Házban az események Dénes Géza könyveinek a bemutatásával fejeződtek be. A nap következő eseménye az Urmánczy kastélyban zajlott le ahol Duha László művész úr faragászati kiállítását tekintették meg az érdeklődők. 17 órától a Művelődési Házban a Pittyes2es és Gyufa fellépésének tapsolhattak a jelenlevő maroshévízi és környékbeli lakosok. Este 19 órától a Sport-Bár-ban „Magyar mulatság” volt megtartva, ahol a jó zene mellett az Orotvai Komák is felléptek. Október 10-én az Urmánczy strand kertjében főzésre került sor. Itt finomabbnál finomabb ételeket ehettek az ide látogató lakosok. És volt mit enni a sok finomságból, melyek az üstökből hamar el is fogytak. Volt babfőzelék két nagy üstben is, krumpli gulyás, rántott káposzta csülökkel, halászlé, fürj paprikás. A főzés alatt a gyerekeknek ügyességi programokat tartottak a szervezők. A három nap egy kitűnő alkalom volt a lakosoknak, hogy kikapcsolódjanak, de jó volt, hogy a magyarországi meghívottak mind a három napon jelen voltak minden egyes eseményen, mely alkalommal több helyi lakossal beszéltek. Szervezők: a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a maroshévízi RMDSZ Társszervező: Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Hargita Megye Tanácsa, Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ Partnerek: a budapesti Fővárosi Örmény Önkormányzat, Sport Bár – Maroshévíz, Positive Transylvania Egyesület.

Tanfelszerelés a diákoknak

2011-től a dr. Urmánczy Nándor Egyesület minden évben tanfelszereléseket ad azoknak a diákoknak aki a Kemény János Elméleti Líceumba kezdik meg iskolai éveiket. Ez év (2021) sem volt kivétel, hisz idén is a 12 kezdős vehetett át csomagot. Ugyancsak ilyen csomagokban részesültek a salamási magyar első osztályosok is. Kívánunk nekik jó tanulást.

Hírek a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület „háza tájáról”

Sok helyi lakos elhunyt hozzátartozója a Bajkó-pataki temetőben alussza örök álmát. Évek óta sok lakos több kilométert tesz meg a temetőig, hogy hozzátartozója sírját kitakarítsa. Sajnos, mindig magával kellett vinniük azokat az eszközöket, amikkel kitakaríthatják a sírhantot, sírhantokat. Ezért az egyesület adományozott három vasgereblyét, három kapát és három öntözőt. **************** Április folyamán az Urmánczy Nándor Egyesület újból egy beadvánnyal fordult a helyi Polgármesteri Hivatalhoz és Önkormányzathoz. Ez alkalommal a beadványban ismertették, hogy a 2008-tól majdnem évente leadott beadvány egy része valóra vált, de vannak melyek nem. Így megvalósult a termálvízesés kiépítése, a zsidó fürdő melletti termálforrás felújítása, a Bájos tetői (nem Tárnica) kilátó építése és az Urmánczy födeles híd felújítása. Nem valósultak meg még az alábbiak, és az újabb beadványban ezek kaptak helyet: 1. a Kis Margit-sziget takarítása, kivilágítása, sétányok és padok elhelyezése. 2. A Jégbarlang és a Lakatosok barlangjának a kiépítése, felújítása és a turistaforgalomba csatolása, 3. utcák elnevezése helyi hírességekről, 4. utcák elnevezése testvértelepüléseinkről (Budapesten és Marcaliban már neveztek el utcát Maroshévízről), 5. Minden utcatábla legyen magyar nyelven is feliratozva. 6. A helyi kórházat nevezzék el dr. Bíró Ferenc nevéről. 7. A Vállcellai (Vîlcica) szurdokot építsék ki annak érdekébe, hogy a turizmusba be lehessen kapcsolni. U.N. E.

"Online” Urmánczy Nándor egyesületi beszámoló

December közepén a koronavírusra való tekintettel „online” év végi gyűlést tartott a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület tagsága. Ez alkalommal beszámoló lett tartva a 2020-as évi tevékenységről, majd két új tag lett felvéve az egyesületbe. Ezek után a 2021-es évi tervek kerültek megbeszélésre. Az immár hagyományossá vált tevékenységek folytatása mellett döntöttek, majd arról, hogy egy Trianon-emlékművet állítson fel az egyesület, hisz ezen a gyásznapon nincsen egy erre való műemlék, emlékhely, ahol megemlékezést lehessen tartani. Eddig a római katolikus templom udvarán volt a gyászos megemlékezés. A világhálós gyűlésen az egyesület tagjai arról is döntöttek, hogy a jövő évben megtartandó XIV. Dr. Urmánczy Nándor Emléknapon kinek adják át a 2021-es Urmánczy Nándor-díjat.

Tanszerek az első osztályosoknak, 2020-2021-es tanévnyitó

Akárcsak az előző években is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez évben is különböző tanszereket adott a magyar iskolába iratkozó diákoknak. Az ajándékcsomagokban voltak, vonalas és számtan fűzetek, gyurmák, színes papírok, ceruzák, radírok, vízfestékek, ecsetek, ollók, vonalzók, hegyezők, ragasztók, színes ceruzák stb. A maroshévízi Kemény János Elméleti Líceumba 14 csomag lett átadva, míg a salamási Szt. András Általános Iskolába négy csomag.

Beadvány a maroshévízi hivatalnak

A maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a napokban egy beadvánnyal fordult a helyi Polgármesteri Hivatalhoz és Önkormányzathoz, avval a kéréssel, javaslattal, hogy a maroshévízi kórházat nevezzék el egykori igazgatójáról dr. Bíró Ferenc (1926-1999) sebész főorvosról. Dr. Bíró Ferenc Kilyénfalván született. Majd 1963-ban a marosvásárhelyi etnikai tisztogatás áldozata lett, így helyezték Maroshévizre. Kitűnő sebészeti adottságai miatt nagy távolságokról is hozzá jöttek kezelésre, műtétekre. 1981-től ő lett a hévízi kórház igazgatója, neki köszönhető az új kórház építése is. Számos konferencián tartott előadásokat, sok orvos kikérte véleményét egy-egy kezelés vagy műtét előtt. Legjobb barátja és osztálytársa Fodor Imre, író, temetésén, így jellemezte: „ritka jó orvos volt, betegei rajongtak érte, nyugodt, biztos kezű sebész volt”. 1999-ben hunyt el és a maroshévízi római katolikus templom udvarán alussza örök álmát.

Magyar Hősök Napja

Május 31-én volt a Magyar Hősök Napja. A maroshévízi Zsákhegyi Katonai Temetőben 2007-tól minden évbe, megemlékezést, koszorúzást tartanak azok tiszteletére, akik az életüket adták a haza megvédéséért. Ez évben koszorút helyezett el a helyi RMDSz és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület.

Felújították az Urmánczy fedeles hidat

A maroshévízi Urmánczy fedeles híd Erdély egyik legrégebbi fahídja, hisz 1869-ben lett építve. Sorsa 1990 után pecsételődött meg amikor elhanyagolták, nem tatarozták, csupán 2004-ben volt hogy a tetejét a zöld palára cserélték. Állapota évről évre romlott, oldalait kezdték letépni, levágni, lelopni. Az ilyen jellegű hidak valamikor elterjedtek voltak Erdély szerte, mára csupán három ilyen híd van, de Európába még vannak ilyen hidak, melyeket felújítottak és bevonták a turizmusba. Ilyen jellegű hidakat találhatunk: Ausztriában és Németországban egy-egy, Olaszországban kettő, Svájcba öt. Visszatérve a maroshévízi híd történetére meg kell említenünk, hogy mivel állapota nagyon romlott a helyi dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2007-ben (44024/05/12/2007-es hivatali iktatószámmal), majd 2013-ban is (1123/31/01/2013-as hivatali iktatószámmal) kérelemmel fordult a maroshévízi polgármesteri hivatalhoz és önkormányzathoz, azzal a kéréssel, hogy helyi nevezetességeket újítsák fel és iktassák be a turisztikai forgalomba. Ezek között szerepelt a fedeles híd is. 2015-ig ezek közül egy párat meg is valósítottak, mint például a volt zsidó fürdő melletti termálforrást felújították, a termál vízesést is felújították, ugyancsak a Bájos tetői kilátót is az egyesület beadványa szerint megvalósították. Miután 2017 januárjában kitudódott, hogy a hidat le akarják bontani, helyszínre jött több sajtó és tévé stáb, valamint a Kulturális Minisztérium Csíkszeredai kirendeltségének a vezetői, akik megállapították, hogy egyedi és történelmi értékű, ezért B csoportú műemléknek nyilvánították. Mindezek mellett a híd sorsa nem javult, sőt romlott. 2018. június 4-én a dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy újabb beadványt (8172-és iktatószám) adott le a helyi polgármesteri hivatalnak és önkormányzatnak kérve a híd felújítását. A beadvány mellé 435 aláírást is csatoltak. Most 2020-at írunk és ez évre nekiláttak a híd felújításának, sőt mi több a napokba be is fejezték a felújítást. Ezek szerint az Urmánczy híd ki van világítva, be van kamerázva, a tetőzetet kicserélték, és a hiányzó oldal-deszkákat is pótolták. Végre büszkék lehetünk, hogy e híd nem lett megsemmisítve. Jómagam is hálás vagyok ennek, csupán két apró dolgot másképp csináltattam volna meg, vagyis ahogy volt eredetileg, éspedig a tetőt zsindellyel kellett volna befedni és a híd oldalán levő erősítések melyek valamikor szintén zsindellyel voltak befedve jelenleg pléh lemezzel lettek befedve, ami tartósabb, de a régi jellege csorbul meg. Egy szó mint száz jó hogy rájöttek, hogy e híd településünk történetének része és nem kell megsemmisíteni, csupán felújítani és évente karbantartani.

Évvégi beszámoló - 2019

Évvégi beszámoló gyűlést tartott a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület december 14-én a 2019-es évi tevékenységéről, amelyen a résztvevők megbeszélték a 2020-as évi terveiket is. A beszámolóban, többek között, szó volt az áprilisban megtartott magyar költészet napi rendezvényről és a pünkösdi zarándokvonat fogadásáról. Elhangzott, hogy ez évben is az egyesület támogatta az elsőáldozók anyagi költségét, valamit a Szent Péter és Pál búcsú költségeinek jelentős részét. Szó esett az Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőről, melynek nyertesei (első három helyezet és felkészítői) az egyesület jóvoltából öt napos budapesti élmény-kiránduláson vehettek részt. A kirándulás társszervezője a magyarországi Reintagratio Alapítvány volt, a Bethlen Gábor Alap anyagi támogatása mellett. Az egyesület ez évben is koszorúzott a magyar hősök napján, részt vett minden nemzeti ünnepségen, iskolakezdéskor idén is a magyar osztályba iratkozott elsősöknek tanszereket adományozott. A jövő évi tervek között szerepel a hagyományos rendezvények megtartása, megszervezése, ugyanakkor, mivel 2020. június 4-én lesz a trianoni parancs 100. éve, mely értelmében ettől a dátumtól csatolták Erdélyt hivatalosan a Román Királysághoz, ezen a napon egy megemlékezés szervezése.

Urmánczy és Jancsó”. Emlékezés a Székely Nemzeti Tanács alapítóira

Urmánczy és Jancsó”. Emlékezés a Székely Nemzeti Tanács alapítóira 2019. november 23-án Urmánczy és Jancsó elnevezésű rendezvényre került sor Maroshévízen, melyet a magyarországi Jancsó Alapítvány szervezett, valamint együttműködő partnerként a dr. Urmánczy Nándor Egyesület. Az ünnepség reggel 10 órakor kezdődött, amikor a jelenlévők meglátogatták a maroshévízi Urmánczy-kastélyt. Ezt követően 11 órakor a helyi Kemény János Elméleti Líceum dísztermeben ünnepi előadásokra került sor. Itt elsőként dr. Jancsó Antal köszöntötte a hallgatóságot, majd röviden ismertette Jancsó Benedek életútját. Ezt követően Dénes Géza tanár úr olvasott fel a verseiből, majd Fodor Tamás konzul úr az Urmánczy által létesített budapesti Szabadság téri szobrok történetéről beszélt. Czirják Károly, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke, ismertette a jelenlévőkkel Urmánczy Nándor életútját és az egyesület tevékenységét. Végezetül Laczkó Szentmiklósi Endre tanár úr a Székely Nemzeti Tanács múltjáról és alapításáról tartott rövid előadást. A továbbiakban a jelenlevők elmentek a Zsákhegyi Katonai Temetőbe, ahol koszorúkat helyeztek el. A megemlékezés koszorúit tették le az itt lévő emlékműnél: Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről Fodor Tamás konzul úr, a Jancsó Alapítvány vezetősége és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület. Ezek után a vendégek és a házigazdák az Urmánczy család sírboltjához mentek, ahol szintén elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Mindkét koszorúzás után elénekelték a nemzeti himnuszokat. A nap további óráiban meglátogatták a Bánffy termál vízesést, Maroshévíz termál fürdőit és az Urmánczy fedeles hidat. A ünnepségsorozat este a római katolikus templomban fejeződött be, ahol ünnepi szentmise volt a Székely Nemzeti Tanács alapítóinak emlékére. A rendezvényt támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap.

Meghívó

JANCSÓ ALAPÍTVÁNY Meghívó „Urmánczy és Jancsó” Emlékezés a Székely Nemzeti Tanács alapítóira Maroshévízen Időpont: 2019. november 23. Helyszín: Maroshévíz, Szervező: Jancsó Alapítvány (Tahitótfalu), Együttműködő partner: Dr. Urmánczy Nándor Egyesület (Maroshévíz) Program: 10.00: Az Urmánczy kastély meglátogatása 11.00: A Kemény János Gimnázium dísztermében ünnepi műsor: -dr Jancsó Antal elnök „Urmánczy és Jancsó” nyitó előadás -Czirják Károly elnök előadása Urmánczy Nándorról -Jancsó Norbert történész előadása a Székely Nemzeti Tanácsról -Szaval és felolvas Rekita Rozália színművésznő és Jancsó Hajnal rendező -közreműködnek Kemény János Gimnázium diákjai 13.00: Koszorúzás a Zsákhegyi Katonai Temetőben 13.30: Koszorúzás dr. Urmánczy Nándor sírjánál 17.00: Emlékmise a római katolikus templomban A rendezvényt támogatta a Nemzeti Együttműködési Alap.

XII. dr. Urmánczy Nándor Emléknap

2019. október 19-én volt megtartva a XII. dr. Urmánczy Nándor Emléknap. Ökumenikus igeliturgiával kezdődött a nap a római katolikus templomban, melyen Madaras Mihály Attila református tiszteletes úr és László Áron római katolikus plébános példás beszédeit hallgathatták végig a jelenlevők. Ezt követően koszorúzás zajlott le az Urmánczy család sírboltjánál. A megemlékezés koszorúit helyezték el: Német Szilárd államtitkár úr, Albert Mátyás a Sydney főkonzul, Fráter Olivér által küldött koszorút helyezte el, továbbá koszorúztak: a Magyarország Csíkszeredai főkonzulátusa részéről Tóth László főkonzul úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet részéről dr. Molnár Gergely, Bende Sándor országgyűlési képviselő, Ohr Alajos Budakeszi alpolgármestere, Mezei János a Magyar Polgári Párt részéről, Albert Mátyás a Székely Nemzeti Tanács részéről, Árus Zsolt a Gyergyói Székely Tanács részéről, a gyergyói Örmény Katolikus Egyesület részéről Kulcsár László és Pál Tibor, a Földváry Károly Hagyományőrző Egyesület részéről Boér Biró Attila, a helyi RMDSz-től Bodor Attila, Madaras Mihály és dr. Hompoth György a maroshévízi református egyház részéről, Bajkó Zsigmond a helyi Erdélyi Magyar Néppárt részéről, a Kemény János Gimnázium részéről Deme Gabriella, A Kemény János Alapítvány részéről Sajgó István és Deme Károly, A dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly és Tóth Csaba. A nemzeti himnuszaink elhangzása után a Közösségi Házba folytatódott az esemény ahol egy Urmánczy családi foto-dokumentum vetítésre került sor. Ezt követően Németh Szilárd államtitkár úr ünnepi beszéde hangzott el, melyben az idei kitüntetettekről is rövid laudációt mondott. Evvel megkezdődött az idei Urmánczy Nándor Díjak átadása. Elsőként Albert Mátyás, Farkaslaka volt polgármestere, jelenleg megyei tanácsos, a Csíkszeredai Főkonzulátus munkatársa vehette át. A laudációt Laczkó Szentmiklósi Ednre mondta el. A másik díjat dr. Edvi Péter úr kaphatta aki a Nemzetközi Gyermekementő Szolgálat alapítója és egyben elnöke is. A laudációt Bodor Attila mondta el. Ezek után elkezdődött a „Székelyföldön maradás” című vitadélután, melyet dr. Molnár Gergely vezetett és mutatott be kutatási adatokat ismertetve, melyet a Nemzetstratégiai Kutatóintézet végzett el az elmúlt években. A vita nagyon tanulmányosnak bizonyult és nagyon sok hozzászólója is volt. A nap zárójaként egy kabaréval fejeződött be melyen András Előd, aki 2015-ben megnyerte az Erdélyi Humor fesztivált, lépett fel és szórakoztatta a közönséget. A napot szebbé varázsolták a Földváry Károly Hagyományőrző Egyesület és a helyi Urmánczy János cserkészcsapat. A nap szervezői a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület voltak

Rajzverseny

„Mentsd meg!” Vegyél te is részt a ceruzáddal, ecseteddel vagy a számítógépeddel a 2011-es év rajzversenyén! A verseny részleteiről az elkövetkező napokban írunk, vagy keress meg elektronikus címünkön.

Rajzpályázati felhívás

Rajzpályázati felhívás a 2011. évi nemzetközi vándorkiállításon való részvételre „Mentsd meg!” A ClubNetCet Egyesület és partnerei környezetvédelmi alkotó expedíciót indítanak a Földért. Vegyél te is részt a ceruzáddal, ecseteddel vagy a számítógépeddel! A rajzok témája lehet bármilyen tett, cselekmény, történés, valós vagy elképzelt, ami a napjainkban sokat emlegetett veszélyben lévő Földünk megmentésére, szűkebb vagy tágabb környezetünkről való gondoskodásra irányul. (Pl.: Fát ültetünk, Jégtündér fagyot fúj a Déli Sarkra, Apu biciklivel közlekedik) A résztvevők köre: a.) 6 – 18 éves fiatalok (óvodások, általános és középiskolások), egyénileg vagy intézményi keretek között jelentkezhetnek b.) A témát magukénak érző, számítógépet használó felnőttek c.) Állami gondozottak és egyéb speciális csoportok Nevezési kategóriák: 1.: 6–10 éves gyermekek – rajzolt v. festett kép, 2.: 6–10 éves gyermekek – számítógépes rajz, 3.: 11–14 éves gyermekek – számítógépes rajz, 4.: 15–18 éves fiatalok – számítógépes rajz, 5.: 19–119 éves felnőttek – számítógépes rajz 6.: Speciális kategória (fogyatékkal élők, tanulási nehézséggel küzdők, egyéb hátrányos helyzetben lévők) – rajz, festés, vagy számítógépes rajz Nevezési feltételek: A4-es méret, a rajzon olvashatóan feltüntetve az alkotó neve és a mű címe, a jelentkezési lap megfelelő kitöltése. Egy alkotótól legfeljebb 2 alkotást fogadunk el. Nevezési díj nincs. A keretezési költség-hozzájárulás képenként 500 Ft. Számlaszámunk: 17000019-11227917 AXA Bank. Vándorkiállításra 100 zsűrizett, egységesen bekeretezett kép kerül. A nyerteseket április 30-ig értesítjük, akik meghívást kapnak a kiállításokra és a díjátadó ünnepségre. A legsikeresebb résztvevő intézményt (v. egyéb szervezetet) Vándorserleg Díjjal jutalmazzuk. A keretezett képek a vándorkiállítás záróünnepségén személyesen átvehetők. A műveket jeles festőművészek, grafikusok zsűrizik. 2011-ben kiemelt partnereink: Dr. Urmánczy Nándor Egyesület (Maroshévíz), Király utca Dizájn utca Klaszter, Viadukt Alapítvány. A 2002-ben elindított program önkéntes munkával valósul meg. Az alkotások beérkezési határideje: 2010. MÁRCIUS 31. A pályázat benyújtható személyesen a budapesti Telemosoly Teleházban: XX. Vörösmarty u. 180. Telefon: +36 1 284 8592, +36 20 215 8620 Postai úton: H-1184 Budapest, Dolgozó u. 16. (Óvoda), Nagy Ágnes részére; Hargita megyei pályázók: N. Balcescu B/1/8 Toplita, Hargita, 535700, Románia Czirják Károly Információ: partner@clubnetcet.hu, drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info A felhívás és a jelentkezési lap letölthető az Internetről: www.clubnetcet.hu

Tanácsadó iroda

A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület kezdeményezésére és a COMPET cég jóvoltából, Maroshévízen tanácsadó iroda nyílt ahol az érdeklődök kézbe kaphatják és kitölthetik a állampolgárság igényléséhez szükséges formanyomtatványokat. Az iroda COMPET fordító iroda helységében működik a helyi polgármesteri hivatallal szembe levő tömbház földszintjén a sportfogadó iroda mellett.

Mától Maroshévízi Hírlap

Maroshévízen az első helyi újság 1895-ben létesült Topliczai Híradó néven, ez sajnos csak alkalmi újság volt hisz csupán az említett évben jelent meg. 1911. június 25-ig kellett várniuk a hévízi magyar lakosoknak, hogy újból helyi újságuk legyen. Ez utóbbi újság Maroshévízi Hírlap néven jelent meg. Ez is sajnos viszonylag hamar megszűnt hisz 1912. október 13-án jelent meg az utolsó lapszám. 2011. január 27-től a Dr. Urmánczy Nándor Egyesületnek köszönhetően újból magyar lapja van a városnak. Az újonnan megalakult Maroshévízi Hírlap A4-es formátumú, egyelőre 6 oldalon jelenik meg és ami fontos, hogy ingyenes havi lap. Az újság hasábjain olvashatunk, híreket, riportokat, de van a magyar egyházaknak is írásaik és a helyi magyar iskolának is. A kiadvány egy pár helyi üzletember adakozásának köszönhetően jelenhetik meg Reméljük az újság hosszú életű lesz.

Maroshévízi Hírlap a világhálón

A mai naptól a Maroshévízi Hírlap a világhálón is olvasható. Az újság egyik szerkesztőjének köszönhetően mától az érdeklődők az alábbi oldalon olvashatják újságunkat: http://hirlap.marosheviz.info

Dijazott az egyesület

Február 26-án 15 órai kezdettel, a helyi Izabella vendéglő szervezésében és több más helyi cég támogatása mellett közel 30 év után újból jégkorong mérkőzés szemtanúi lehettek a hévízi lakosok. A település szabadtéri jégpályáján felléptek a csomafalvi Délhegy, az újfalvi Katorzsa és a gyergyószentmiklósi Progym kishokisai. Mivel ezelőtt 40 évvel zajlott le településünkön az első hivatalos jégkorong mérkőzés erre az alkalomra meghívót kapott Huszár Gábor tanár úr is, akinek a nevéhez fűződik az első csapat létrehozása. A közönség nagy tapssal köszöntötte Gabi bácsit, amint a jégre lépett, majd a helyi Települési Székely Tanács és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület emléktárgyakkal tisztelgett előtte. Gabi bácsi elérzékenyülve köszönte meg a meghívást, a megemlékezést és kitartást kívánt a kishokisoknak és a hévízi jégkorong szeretőinek. Habár az időjárás nem volt kedvező e sportnak a három kis rövid hoki bemutatót nagy érdeklődéssel fogadta a helyi közönség, sokan kedvet kapva e sportra. Reméljük, hogy a a közeljövőben településünkön is létesülni fog egy műjégpálya, amire már az ígéret megvan.

Költészet napja Maroshévízen

1964. április 11-én ünnepelték először a Magyar Költészet Napját. Ma, 2011. április 11-én 16 órai kezdettel, a Kemény János Alapítvány, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület, az Alma Mater Kemény János Alapítvány és a Kemény János Gimnázium szervezésében a maroshévízi Kemény János Elméleti Gimnázium dísztermében első alkalommal lesz megtartva a „Költők napja” elnevezésű rendezvény. Jelen lesznek Debrecenből, Marosvásárhelyről, Gyergyószentmiklósról, Borszékról alkotók. A szervezők a szívesen várnak minden érdeklődőt

Költők napja

1964. április 11-én ünnepelték először a Magyar Költészet Napját. 2011. április 11-én 16 órai kezdettel, a Kemény János Alapítvány, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület, az Alma Mater Kemény János Alapítvány és a Kemény János Gimnázium szervezésében a maroshévízi Kemény János Elméleti Gimnázium dísztermében immár a hatodik „Költők napja” elnevezésű rendezvényre került sor. A rendezvény kezdetét Bende Renáta és Táncos Gabriella diákok versei nyitották meg, majd Komán János bevezetője után bemutatkoztak a jelenlevő költők, akik verseket szavalta. Maros megyéből jelen voltak: Bölöni Domokos, Bőgőzi Attila, Fülöp Kálmán, Nagy Pál, Buksa Éva Mária, Nagy József Levente, Sebestyén Péter, Baricz Lajos. Hadnagy József Debrecenből, Czirják Edit és Ferencz Attila Gyergyószentmiklósról, Rafi Lajos Szárhegyről, Kamenitzky Antal Borszékről és Komán János Maroshévízről. A színvonalas rendezvényen több helyi lakos és diák is jelen volt

„Mentsd meg”

Még az év elején a Budapest XV. kerületi ClubNetCet Egyesület meghirdette ez évi nemzetközi rajzversenyének a témáját, mely egy környezetvédő téma „Mentsd meg” címmel. A versenyre 6 éves minimál határ volt, míg felső határ nem volt kiszabva. Ez évben az említett egyesület rajz versenyének egyik partnere a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. A határidő (március 31) eljöttével több mint 300 rajz érkezett be Európa több országából, az Amerikai Egyesült Államokból és természetesen Romániából is. A napokban összeül egy zsűri és felülvizsgálta a beérkezett rajzokat. Így egészen pontosan 101 rajz továbbjutott. A versenybe maradt rajzokat a napokba ki fogják állítani szintén Budapesten, a belvárosi Király utca üzleteinek a kirakataiban. Itt közönség szavazás által fognak tovább jutni a legjobb rajzok. Habár megyénkből (Hargita) elég kevés rajz lett beküldve, a belvárosi kiállításra a zsűri 2 maroshévízi és 4 borszéki rajzot választott ki. A „döntőbe” jutó rajzok szeptember 3-án Maroshévízen lesznek kiállítva.

Magyarországi vendégek

Ma, május 16-án, 9 órakor érkezik településünkre egy csoport a magyarországi Háromhatár Kulturáli és Sport Egyesülettől. A két napot településünkön tartózkodó csoport a Dr. Urmánczy Nándor Egyesülettel egy együtműködési kapcsolatot irt alá még a tél folyamán. A csoportot az egyesület elnöke Portik Péter festőművész vezeti.

Urmánczy vetélkedő lesz Remetén

Szombaton, május 21-én Gyergyóremetén Dr. Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőre kerül sor. Miután a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a múlt évben Borszékon szervezett hasonló vetélkedőt ez alkalommal a remetei Balás Jenő Általános iskola vezetőségével közösen lesz megtartva egy vetélkedő az iskola diákjainak a részvételével.

Urmánczy vetélkedő Remetén

Szombaton, május 21-én, 9 órakor Gyergyóremetén Dr. Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőre került sor. Miután a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a múlt évben Borszékon szervezett hasonló vetélkedőt ez alkalommal a remetei Balás Jenő Általános Iskola vezetőségével közösen szervezett történelmi vetélkedő az iskola diákjainak a részvételével. A versenyre hét csoport 21 versenyzője nevezett be és amint kiderült a diákok alaposan tanulmányozták Urmánczy életét és munkásságát, hisz miután a leadták a kérdésekre való válaszaikat kiderült, hogy négy csapat a maximális 10 pontot ért el és még az utolsó helyen levő harmadikosok is 8 pontot értek el. A „holt” verseny a megmaradt csapatok között is többet tartott, hisz csupán hat pótkérdés után döntődött el a végső rangsor. Íme a dobogósok: az első helyen a hatodik osztályosok csoportja végzett, melyeket Portik Hortenzia, Pál Hortenzia és Borbély Kamilla képviselt. A második helyen két VIII. osztályosokból álló csapat végzett. Az első csoport tagjai: Bakos Zoltán, Madarász Csilla és Pál Beáta. A második csoport tagjai pedig: Bakos Andrea, Balázs O. Tihamér és Szabó Orsolya. A vetélkedőt követően az iskola vezetősége és az Urmánczy Egyesület díjazta úgy a dobogósakat mint a többi versenyzőket is.

Dr. Urmánczy Nándor tanulmányi dij

Első alkalommal díjazott a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület azt követően, hogy a vezetősége eldöntötte, ezentúl évente átadnak két maroshévízi diáknak egy-egy Dr. Urmánczy Nándor tanulmányi ösztöndíjat. A díj odaítélésénél három fontos követelményt vesz figyelembe az egyesület: az ösztöndíj várományosának magyar iskolába kell tanulnia; jó tanulmányi eredményeket kell igazolnia és a családja anyagi helyzete kell indokolja az adományozást. Idén a Kemény János Gimnázium két diákja örvendhetett az egyenként 200 lej készpénzadománynak, egy-egy könyvnek, egy-egy falitérképnek és a Dr. Urmánczy Nándor tanulmányi ösztöndíjat igazoló okleveleknek. A VI. osztályos Csíki Mária Deniszának és a X. osztályos Kovács Ibolya-Melindának ezúton is sok szerencsét és további jó tanulást kíván az ösztöndíjat alapító Dr. Urmánczy Nándor Egyesület.

Vendégeket várunk

Július 24-én 9 órakor rajtol Maroshévízről a Székely Túr 2011 nemzetközi bicikli túra, melyen 25 szerb, egyesült államok beli és magyar sportoló vesz majd részt. Ezt megelőzően Maroshévízre látogatott a rendezvény szervezőcsoportja, akik szemügyre vették az itteni körülményeket. A biciklisták július 22-én érkeznek Maroshévízre, akik az egyesületünk vendégeiként fognak itt tartozkódni, másnap, július 23-án városnézésen vesznek részt, majd találkoznak a maroshévízi amatőr focistákkal és sakkozókkal. A Székely Túr 2011 rajtjára július 24-én 9 órakor kerül majd sor. Útvonal: Maroshévíz-Gyergyószentmiklós-Csíkszereda-Brassó-Pitesti-Craiova-Szörény Tornya-Kladovo-Veliko Gradiste. A túra szervezői a székelykevei TINET Ifjúsági Klub, a Vajdasági Kerékpár Szövetség, valamint a székelykevei- és a kovini helyi közösségek. Amint a túra egyik szervezője, Dani Zoltán elmondta az Új Kelet érdeklődésére: „A túra alapgondolata ahhoz a tényhez kapcsolódik, hogy falunkban, Székelykevén 128 éve telepedett le a székelység. Célunk a rekreációs kerékpározás és a túraútvonalon lévő régióknak az összekötése, valamint kulturális és sport kapcsolatok kialakítása és ápolása az ittélőkkel. A hozzávetőleg 830 kilométeres útvonalon hirdetjük a béke, a tolerancia és a nemzetközi együttmûködés fontosságát.”

Biciklis vendégek Maroshévízen

Július 22-én a vajdasági Tinet Ifjúsági Klub szervezésében érkeztek Maroshévízre a „Székely Túr 2011” bicikli túrázók résztvevői. Köztük vannak szerb, magyar, egyesült államokbeli és romániai sportolók is. A vendégek első napon ismerkedéssel töltötték a napot, este részt vettek egy nemzetközi teremfoci tornán, másnap asztaltenisz kupán vettek részt majd fürdés, városnézés volt a programban, míg egyesek biciklikkel ellátogattak borszék fürdőre is. Július 24-én, vasárnap reggel 9,30-órától a helyi kultúrház előtt start elé léptek, így kezdetét vette az idei Székely Túr mely Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Brassó Viktóriaváros, Pitesti, Craiova, Kladovó, Veliko Gradiste és Székelykeve útvonal megtétele lesz. A vendégeket helyi biciklisták is elkísérték Gyergyószentmiklósig. Az itt tartozódásukat a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület támogatta.

Urmánczy Nemzetközi teremfoci Kupa

Július 22-én, pénteken volt megtartva első alkalommal az Urmánczy Nemzetközi teremfoci Kupa, melyre a vajdasági Székelykeve települési csapata, a hollandiai Hengello csapata valamint egy maroshévízi és galócási csapat nevezett be. Íme az eredmények. Hengello – Székelykeve 0-3, Galócás – Maroshévíz 2-2, Hengello – Maroshévíz 0-6, Galócás – Székelykeve 2-3, Maroshévíz – Székelykeve 3-1 és Hengello – Galócás 2-5. Végsőrangsor: 1. Maroshévíz, 2. Székelykeve, 3. Galócás, 4. Hengello.

Urmánczy Nemzetközi asztaltenisz Kupa

Július 23-án , szombaton volt első alkalommal megszervezve az első Urmánczy Nemzetközi asztaltenisz Kupa, melyre 16 vajdasági, magyarországi és erdélyi sportoló nevezett be. A végső rangsor: 1. Fazakas Attila (Maroshévíz), 2. Dani Irénke (Székelykeve), 3. Cornel Dinu (Maroshévíz) és 4. Balla Péter (Maroshévíz).

IV. Dr. Urmánczy Nándor Emléknapok

Szeptember 2-4 között kerül sor 4. alkalommal az immár hagyományos Maroshévízen megtartandó Dr. Urmánczy Nándor Emléknapokra. Program: - szeptember 2: a magyarországi vendégek fogadása, ismerkedő est. - szeptember 3: délelőtt városnéző, délután a ClubNetCet Egyesület az Alkotók Művészek és Művészetpártolók Egyesülete, a Háromhatár Egyesület és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesületek vezetőinek a találkozása, eszmecseréje. - Szeptember 4: 10.00 – 10.30 A vendégek fogadása a maroshévízi római katolikus templomnál 10.30 Megemlékező szentmise Urmánczy Nándor tiszteletére 11.20 Himnusz Szoboravatás. A szobrot megáldja László Áron római katolikus plébános és Balla Árpád református tiszteletes Ünnepi beszédet mond: Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés Elnöke Szavalat: Orbán Zsolt Beszédet mondanak: László Tamás, Budapest XV. kerületének polgármestere Dr. Gortvay István, Urmánczy Nándor unokája Czirják Károly, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke 12.00 Kulturális műsor a templomkertben: Fellép a Háromhatár Egyesület kórusa, melyet követően a maroshévízi „Dr. Urmánczy János Cserkészcsapat” műsora következik. Szavalnak: Nagy Bernadett és Ladó Tihamér. Csoportkép készítése Urmánczy Nándor sírjánál 12.15 Az Urmánczy kastély meglátogatása 12.50 Állófogadás a maroshévízi Kemény János Gimnáziumban 13.50 A budapesti ClubNetCet, az Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület által elindított „Mentsd meg” című környezetvédelmi rajzkiállítás döntőseinek díjazása, valamint a festmény- és képkiállítás megnyitása, a maroshévízi Kemény János Gimnázium dísztermében Beszédet mond: Mozga Márta, a ClubNetCet Egyesület elnöke, szaval Csapó Lajos, az Alkotók Művészek és Művészetpártolók Egyesületének elnöke 14.05 Bukva Zsuzsanna és Németi Pál népdalénekesek műsora, hegedűn kísér Bodor Loránd 14.10 Urmánczy Nándor díj átadás 14.25 Szimpózium Előadást tartanak: Izsák Balázs: Megmaradás Erdélyben Dr. Száva Tibor: Az Urmánczy hagyaték időszerűsége Puskás Attila: Örmény múlt és jövő Erdélyben Nagy Zsolt: Az Ereklyés Országzászló kutatás aktuális eredményei Nagy Kemény Géza: Báró Kemény János és a marosvécsi várkastély Bodor Attila: Urmánczy Nándor életútja Ladó Miklós: Beszámoló az Urmánczy Nándor Egyesület ez évi tevékenysége 16.50 Az Urmánczy termál strand meglátogatása. Támogatók: kolozsvári Antares, Hámos Mihály és az Izabella vendéglő

IV. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap

Szeptember 2-4 között zajlott le a IV. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap. Első nap a vendégek fogadása zajlott le, majd 3-án a budapesti és pápai vendégek megismerhették településünket és környékét. Az ünnepi nap fénypontja szeptember 4-én 10 óra 30 perckor kezdődőt ünnepi szentmisével, majd a templom kertbe sor került az Urmánczy Nándor szobor avatására. Ünnepi beszédet mondtak: Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés Elnöke, László Tamás országgyűlési képviselő, Budapest XV. kerületének polgármestere, Dr. Gortvay István, Urmánczy Nándor unokája, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Czirják Károly, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke. Szavaltak: Orbán Zsolt, Nagy Bernadett és Ladó Tihamér. Ezt követően a Háromhatár Egyesület kórusának az előadása következett. A szobrot Kövér László házelnök úr leplezte le majd László Áron és Balla Árpád papok áldották meg. Koszorúkat helyezett el: Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés Elnöke, a bukaresti Magyar Nagykövetség részéről Füzesi Oszkár, nagykövet úr, a bukaresti Örmény Nagykövetség részéről Nelly Matevossian, konzulasszony, Dr. Zsigmond Barna Pál a Magyar Köztársaság csíkszeredai főkonzul, László Tamás a Magyar Országgyűlés, országgyűlési képviselője a Budapest XV. kerület polgármestere, Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Földi László Cegléd polgármestere, Mezei János Gyergyószentmiklós polgármestere, a németországi Magyar Szervezetek Országos Szövetsége részéről Szilágyi Szabolcs alelnök, a Háromhatár Egyesület részéről koszorút helyezett el Portik Péter és Bostai Csilla, Rokaly József a gyergyószentmiklósi Városi Tanács részéről, a Gyergyószéki Székely Tanács részéről Árus Zsolt, a Gyergyószéki Erdélyi Nemzeti Tanács részéről Leopold Anna Mária és Bákai Magdolna, a maroshévízi Települési Tanács részéről Ladó Miklós, Bodor Attila és Szabó Kálmán, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly elnök és Hámos Mihály alelnök. Ezt követően a jelenlevők az Urmánczy kastélyt látogatták meg. 14 óra után a Kemény János gimnázium dísztermében Bukva Zsuzsanna és Bodor Loránd előadása következett, majd Urmánczy díj átadásra került sor. Ezt követően elkezdődött az Urmánczy szimpózium. Beszédet mondtak: Izsák Balázs: Megmaradás Erdélyben, Puskás Attila: Örmény múlt és jövő Erdélyben, Nagy Zsolt: Az Ereklyés Országzászló kutatás aktuális eredményei, Nagy Kemény Géza: Báró Kemény János és a marosvécsi várkastély, Bodor Attila: Urmánczy Nándor életútja, Portik Péter a pápai Háromhatár egyesület elnöke, Ladó Miklós: Beszámoló az Urmánczy Nándor Egyesület ez évi tevékenysége. Ezek után a budapesti ClubNetCet, az Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület által elindított „Mentsd meg” című környezetvédelmi rajzkiállítás döntőseinek díjazása, valamint a festmény- és képkiállítás megnyitása következett. Beszédet mondtak Mozga Márta a ClubNetCet elnöke és Csapó Lajos az Alkotók, Művészek és Művészetpártolók Egyesülete elnöke. Az eseményem jelen volt a maroshévizi Urmánczy János cserkészcsapat is. A rendezvény támogatói: a kolozsvári ANTARES KFT, Hámos Mihály és az Izabella vendéglő.

Meghívás a parlamenti gyermekkarácsonyra

A napokban a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület meghívást kapott Budapestre a december 17-én tartandó parlamenti gyermekkarácsonyra. Az egyesület 40 diákot visz ez alkalommal a fővárosba. A Maroshévízről való indulás december 16-án, míg a visszaindulás december 18-án lesz. Úgy az út, mint a szállás és étkezés ingyenes. Érdeklődni és feliratkozni lehet a drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, hirlap@marosheviz.info címeken, vagy a 0744136068-as telefonszámon.

Kastélynap Maroshévízen

Holnap, november 4-én 15 órától a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület, Urmánczy kastélynapot szervez. Ez alkalommal az érdeklődök ingyen megnézhetik az itt levő múzeumot, ugyanakkor olyan termekbe is beengedik a múzeum vezetőik ahova eddig nem engedtek be látogatókat. A kastélynap alkalmával a látogatók megtekinthetnek egy fotó dokumentum kiállítást a kastély múltjáról és lakóiról. A helyi Urmánczy János cserkészcsapatnak is szerepe lesz e napon hisz nekik köszönhetően szebbé „varázsolják” a kastély udvarát, hisz egy nagytakarításon fognak részt venni, így összegyűjtik a lehullott leveleket és a szemetet az udvarról.

Kastélynap Maroshévízen

Tegnap, november 4-én, 15 órától a maroshévízi Urmánczy kastélyban a helyi múzeum, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület és az Urmánczy János cserkészcsapat kastélynapot szerveztek Már 14 óra körül a cserkészek nekiláttak a kastély udvarának a kitakarításának, így több zsák lehullott falevelet gyűjtöttek össze. 15 órától megkezdődött az ünnepi nap. Suciu Zorel a kastélyban székelő múzeum igazgatója a nagy terembe elmondja a jelenlevőknek a kastély és egyben a múzeum rövid történetét. Ezt követően egy fotódokumentum kiállításon vesznek részt az érdeklődők, ahol betekintést kaphattak a település, a kastély és a lakóinak az életéből. Ezek után egy olyan terembe vezetik be őket ahova eddig látogatókat nem vittek be. Itt több népművészeti tárgy van tárolva. Ez alkalommal a múzeum vezetősége egy termet is avatott fel ahol egy régi, az ötvenes évek, tantermét rendezték be. Itt nem ért vége mindennek, hisz a szervezők kihirdették, hogy ez alkalommal egy rajz versenyt indítanak el a diákok részére. A téma, hogy ők hogyan látják a kastély jövőjét. A jelenlevők ezek után, meglepetésükre, az alagsorba mennek, ahol ők az elsők akik megtekinthették, hogyan is néz ki a kastély alagsora. Innen a jelenlevők a katolikus templom udvarra mentek ahol az Urmánczy család sírboltja található. Itt gyertyákat gyújtottak, majd a magyar és székely himnuszok eléneklése után egy fohásszal emlékeztek meg e nagy múltú családról.

Parlamenti Gyermekkarácsony

Az idei Parlamenti Gyermekkarácsonyra a maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület is meghívást kapott. Így december 17-én egy 45 fős csoport látogat a magyar fővárosba 40 diákkal és 5 kísérővel. A diákok kiválasztása a következő képen történt: a csoportba helyet kaptak 5 borszéki és 5 remetei diák, mivel 2010-ben Borszékon és ez évben Remetén volt megtartva az említett településeken Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő. Így a borszéki Zimmethausen iskola központból és a remetei Balás Jenő Általános Iskola diákjai is részt vehetnek e meghíváson. A maroshévízi diákok akik e kiránduláson részt vesznek azok közül lettek kiválasztva akik jelen voltak a IV. Urmánczy Nándor Emléknapon (szavaltak, székelyruhába öltözve várták a vendégeket stb.), valamint a helyi Urmánczy János cserkészcsapat tagjai akik szintén kivették részüket az említett emléknapon. A még fennmaradt helyekre pedig a meghirdetés utáni jelentkezőket írták be. A csoport december 17-én érkezik meg a Balaton parti Balatonkenesére, másnap 18-án 11 órától részt vesznek az országházában szervezett gyermekkarácsonyon műsorain, mely 15 óra után ér véget. Ezt követően a csoport találkozni fog Kövér László házelnök úrral, László Tamás országgyűlési képviselővel aki a Budapest XV. kerület (testvértelepülés) polgármestere, és más politikusokkal, közéleti szeméjekkel. Egy rövid fővárosi látogatás után a csoport visszatért Balatonkenesére. Innen másnap 19-én, sok szép emlékkel a tarsolyába hazaindul a csoport. Az egyesület ez úttal is köszöni a meghívást a Magyar Országháznak hisz ők állták úgy az úti költségeket, mint a szállást és az étkezéseket is.

Urmánczy Kupa

Pénteken, február 17-én a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület „Urmánczy Kupa” alpesi síversenyt szervezett a maroshévízi Magyaros sípályán. A 12 órakor kezdődő versenyen 87 sportoló vett rész, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Borszék és Maroshévíz településekről. Íme az eredmények: óvodás lányok: 1.Kémenes Dorka (Gyergyószentmiklós), 2. Baricz Dorka (Gyergyószentmiklós), fiuk. 1.Ádám Bálint (Gyergyószentmiklós), 2.Szász Csongor (Gyergyószentmiklós), 3. Szabó Milán (Gyergyószentmiklós). I-II. osztályosok, lányok. 1.Ferenczy Zselyke (Gyergyószentmiklós), 2. Kiss Anna (Székelyudvarhely), 3. Karácsony Karina (Maroshévíz), fiuk: 1.Szász Lehel (Gyergyószentmiklós), 2. Balázs Szabolcs (Gyergyószentmiklós), 3. Keresztes Előd (Gyergyószentmiklós). III-IV. osztályos lányok: 1.Lőrincz Eszter (Gyergyószentmiklós), 2. Keresztes Andrea (Gyergyószentmiklós), 3. Lel Andrea (Gyergyószentmiklós). Fiuk: 1.Mikk Edvin (Borszék), 2. Vargyas Szilárd (Gyergyószentmiklós), 3. Catinean Mihai (Maroshévíz). V-VI osztályos lányok: 1.Kiss Timea (Maroshévíz), 2. Benedek Borbála (Gyergyószentmiklós), 3. Kémenes Noémi (Gyergyószentmiklós), fiuk: 1. Zöld Róbert (Gyergyószentmiklós), 2. Váradi Csongor (Borszék), 3. Baroti Arthur (Maroshévíz). VII-VIII osztályos lányok: 1.Karácsony Renáta (Maroshévíz), 2. Szabó Kinga (Borszék), 3. Kopacz Zsófia (Gyergyószentmiklós), fiuk: 1. Bencze Attila (Gyergyószentmiklós), 2. Hámos Hunor (Maroshévíz), 3. Székely Tibor (Borszék). IX-XII osztályos lányok: 1.Copot Bianca (Maroshévíz), 2. Veres Eszter (Maroshévíz), 3.Bencze Henrietta (Maroshévíz), fiuk: 1. Keresztes Zsolt (Gyergyószentmiklós), 2. Dezső Mátyás (Gyergyószentmiklós), 3. Kiss Vilmos (Maroshévíz). A versenyen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Gyergyószéki szervezete minden egyes versenyzőnek csokoládéval enyhítette a verseny fáradalmait.

„Maroshévízről elszármazottak” napjai

A maroshévízi székhelyű Dr. Urmánczy Nándor Egyesület, ez év május 26-27 között „Maroshévízről elszármazottak” napjait szeretné megtartani. A tervezett programban szerepel: 26-án Bánffy és Urmánczy fürdők meglátogatása, Urmánczy kastély meglátogatása, esetleg a „kőgombák” meglátogatása, este bográcsozás az Urmánczy strandon. 27-én részvétel az ünnepi Szentmisén majd a Zsákhegyi Magyar Katonai temetőben való részvétel a Magyar Hősök Napja alkalmával. Délután városlátogatás (Szt. Illés kolostor, Urmánczy födeles híd, Nagyasszony templom). Este bál a helyi „Izabella” vendéglőben. A részvételi szándékot és bővebb felvilágosítás érdekében az alábbi címeken lehet érdeklődni: czirjakkaroly@marosheviz.info vagy urmanczynandoregyesulet@marosheviz.info esetleg az alábbi telefon számon: 0040744136068. Ugyanakkor kérünk mindenkit, hogy a rendezvényről értesítse a Maroshévízről elszármazott ismerőseit barátait is, hogy minél többen szerezzenek tudomást e rendezvényről. Köszönjük. A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület vezető tanácsa.

Költők Napja

A Kemény János Alapítvány, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület, az Alma Mater Kemény János Egyesület és a Kemény János Gimnázium szerdán, április 11-én 15 órai kezdettel ez évben is megtartja a „Költők Napja” című rendezvényt a maroshévízi Kemény János Gimnázium termében. Az esemény alkalmával az olvasók és irodalomszeretők találkozhatnak az alábbi kortárs alkotókkal: Pap Kincses Emese, Bögözi Attila, Csata Ernő, Bajna György, Czirják Edit, Gergely Edit, Rafi Lajos, Ferenczi Attila, Kamenitzky Antal. A szervezők szeretettel várnak mindenkit e rendezvényre.

Tavaszi nagytakarítás

Május 12-én több országban tavaszi nagytakarítást szerveznek, így Romániában is. Ezért a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület, május 12-én, szombaton 10 órától temető takarításra, felújításra hívja fel a maroshévízi magyarságot. A közelgő Hősök Napja alkalmával a maroshévízi Zsákhegyi Magyar Katonai temetőt ez évben is ki kell takarítani, a tél folyamán megrongált, eltűnt kereszteket ujjakkal kicserélni. E célból akik tehetik szánjanak az említett napon egy órát, hogy azok sírjait akik életüket adták a haza megvédéséért, felújítsuk. Köszönjük.

Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő Ditróban

Maroshévíz, Borszék és Remete után, június 7.-én a ditrói Puskás Tivadar Iskolaközpont adott helyet az immár hagyományos Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőnek. A nyolc csoportot alkotó 24 diák alaposan felkészült hisz több próba után dőlhetett el az első három helyezés. Az első helyet a Puskás Tivadar Iskolaközpont VII-es diákjai érdemelték ki, névszerint: Bajkó – Mezei József, Bajkó Gellért és Bajkó Domokos. Második helyen szintén a házigazda iskola diákjai, éspedig a VII és VIII. osztályos tanulókból alkotott csoport: Kelemen Emilia, Köllő Rita és Küsmődi Tünde. A harmadik helyen a ditrói Siklódi Lőrincz Általános Iskola VIII. osztályos diákjainak csoportja jeleskedet: Fülöp Andrea, Hompoth Zsombor és Szász Szilvia. Az Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly és Balla Péter a nyerteseken kívül minden egyes résztvevőnek ajándékot adtak, míg a házigazdák édességekkel és üdítőkkel kínálták a jelenlevőket.

Országzászló avatás Budapesten

Az Ereklyés Országzászló mozgalom a maroshévízi Urmánczy Nándor ötlete és elképzelése alapján született. Urmánczy haláláig, 1940-ig, több mint 600 Országzászló lett felavatva. A kommunizmus miatt úgy Magyarországon, mint Erdélybe ezeket lerombolták. 1990 után több száz Országzászlót állítottak vissza úgy az anyaországban, mint Erdélyben. A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy meghívást kapott Németh Szilárd és Borbély Lénárd országgyűlési képviselőktől, hogy július 16-18 között vegyenek rész a Budapesten, Csepelen, felavatandó Országzászlón. Az egyesületet Czirják Károly elnök és Hámos Mihály alelnök képviselte. A maroshévízi küldöttség július 17.-én részt vett egy „Városkapu” avatáson, orgona koncerten. Július 18.-án az ünnepi térzene után 17 órakor Országzászló avatáson vettek részt. Itt beszédet mondtak: Németh Szilárd, polgármester, országgyűlési képviselő, Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke. Ezt követően megáldották az Országzászlót. Az Urmánczy Egyesület vezetősége a vendéglátókon kívül találkozott Kövér László házelnök úrral is.

MEGHÍVÓ

A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület tisztelettel meghívja a szeptember 1-én és 2.-án tartandó Első Maroshévízi Magyar Napokra valamint ez alkalommal megtartandó V. Dr. Urmánczy Nándor Emléknapra. Program: Szeptember 1.-én 10,30 óra Ünnepi megemlékezés a helyi római katolikus templomban 11,30 óra kulturális műsor 12 óra koszorúzás, emlékkép készítés 12,30 Kulturális műsor a Kemény János Gimnázium dísztermében: Csapó Lajos szavalata, majd fellép a borszéki Czifrasarok néptánc együttes. 13 óra szimpózium. Dr. Urmánczy Nándor Díj átadása. A szimpóziumon beszédet mondanak: Jancsó Antal (Budapest) „Urmánczy Nándor és Jancsó Benedek kapcsolata”, Laczkó Endre (Gyergyóremete) „A görgényi havasok, ahogy Urmánczy látta és mai szemmel”, Rokaly József történész: „A Székelység eredete” és mások. 15 óra svédasztal. 17 óra az Urmánczy strand meglátogatása, majd a termálvíz esés megtekintése Szeptember 2.-án 10-12 óra között, teremfoci torna a helyi Kemény János Gimnázium sporttermében, majd díjazás 14 óra az Urmánczy kastély meglátogatása (Magyarországi vendégeknek, de nemcsak) 15-17 óra: zsákbafutás, kötélhúzás, kincskeresés, skandenberg, majd díjazás. Kulturális műsorok. A Bánffy fürdői református villánál 15 órakor főzőverseny. A csapatok díjazása 17 óra körül, majd a jelenlevők megkóstolhatják a versenyzők által készített finomságokat. (Kérünk mindenkit, hogy hozzanak magukkal egyszer használható tányért és villát). Bánffy fürdőn levő református villánál 18 óra irodalmi est erdélyi és magyarországi meghívottakkal 19,30 órától Tábortűzfényes diszkó, szalonnasütéssel, a Bánffy fürdői református villa előtt Szervezők: a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a maroshévízi Települési Székely Tanács

Első Maroshévízi Magyar Napok

Szeptember elseje és másodika között zajlottak le első alkalommal a Maros parti településen a Magyar Napok. A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület szervezésében megtartott rendezvénysorozat első napja az immár ötödik alkalommal tartandó Urmánczy Nándor Emléknap volt, melyet a szervezők úgy döntöttek, hogy része legyen a magyar napoknak. Már az események előtti napon, pénteken, augusztus 31.-én megérkeztek városunkban a Budapest XV. kerület (testvérváros) küldöttjei, ahonnan a Hét Galamb Alapítvány képviseltette magát, ugyanakkor a magyarországi Jancsó Benedek Alapítvány képviselői valamint a Kup települési Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület küldöttsége érkezett meg. Szeptember elsején kora reggel a katolikus templom előtt a helyi Urmánczy János cserkész csapat, székelyruhás fiatalok és nem utolsó sorban a Földváry Károly Hagyományőrző Egyesület huszárjai fogadták a vendégeket, akik e napon mindvégig jelen voltak a rendezvényeken. A vendégek megérkezése után egy ökumenikus misére került sor melyet László Áron római katolikus plébános végzett. Ezt követően Németh Kincső, Mezei Eke Cinthia, Mezei Eke Evelin versei hangzottak el, majd a Kup település Háromhatár kórusa előadása következett. A Himnuszaink eléneklése után a jelenlevők az Urmánczy Nándort ábrázoló szoborhoz mentek ahol egy perces néma csendben emlékeztek Urmánczyról, majd a családi sírbolthoz mentek. Itt Bencze Henrietta verse hangzott el majd koszorút helyeztek el: a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátus részéről: Dr. Partl Alexandra Petra konzul asszony, a magyarországi Jancsó Benedek Alapitványtól: Jancsó Antal elnök és Jancsó Norbert, Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület részéről: Portik Péter elnök és Kósa Józsefné, a maroshévízi Települési Székely Tanács részéről: Ladó Miklós,a maroshévízi Magyar Polgári Párttól: Csibi István, a maroshévízi Erdélyi Magyar Néppárt részéről: Sánduly László és végül a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly és Hámos Mihály. Ezt követően a jelenlevők nemzeti és egyesületi zászlókkal a központon átvonulva a helyi Kemény János Gimnáziumban mentek ahol megkezdődött a nap második részének az ünnepség sorozata. Itt nagy sikernek örvendett a borszéki Czifrasarok néptánc együttes előadása. Ezt követően Czirják Károly elnök átadta az idei Urmánczy Nándor díjat melyet dr. Kövér László a Magyarország Országházának az elnöke kapott (mivel sajnos a házelnök úr nem vehetett részt ezt decemberben fogják hivatalosan átadni neki). Déli 12 óra körül elkezdődött a tudományos szimpózium. Beszédet mondtak: Jancsó Antal (Budapest) \"Pályatársak: dr. Urmánczy Nándor és dr. Jancsó Benedek (egykor és ma)\", Laczkó Endre (Gyergyóremete) „A görgényi havasok, ahogy Urmánczy látta és mai szemmel”, Rokaly József (Gyergyószentmiklós) történész: „A Székelység eredete”. Végezetül Dr. Partl Alexandra Petra konzul asszony mondott bestédet. Ezek után egy állófogadáson vettek részt az egybegyűltek. A nap hátralevő óráiban a vendégek és helyi lakos meglátogatták a Bánffy vízesést és az Urmánczy fürdőt. Ha az első nap közel 200 személy vett részt az eseményeken második nap sokkal többet mozgattak meg a rendezvény sorozatok. Vasárnap a helyi magyar gimnázium sport termében egy labdarugó kupára került sor. Íme az eredmények: FC3 - Punto 1-1, FC3 – FC2 2-7, FC1 – FC2 3-5, Punto – FC1 0-8, FC1 – FC3 8-0, Mesterek – FC1 1-3, Punto – Mesterek 3-5, FC3 – Mesterek 1-1, FC2 – Mesterek 8-1 és FC2 – Punto 6-1. A végső rangsor: 1. FC 2, 2. FC1, 3. Mesterek, 4. FC3, 5. Punto. A kupa és a díjak átadása után külön díjakat kaptak: a legjobb kapus: Kósa Lajos (FC2) , a torna gólkirály: Nagy Tibor (FC2) 13 góllal, a legjobb menedzser: Böjthe Ármin, a leg taktikásabb játékos: Valla István (FC1), a legfiatalabb játékos: Bőjthe Lacika 16 éves (FC3), valamint a Fayr Play és a legjobb védőjátékos díjat Kósa Attila (Punto) vehette át. Alig fejeződött be a labdarugó kupa mérkőzések a nap további programja a Bánffy fürdőn található „Református Villa” környékén máris folytatódott, hisz 14 óra körül első alkalommal lett megszervezve Maroshévízen főző verseny, melyre öt csapat nevezett be. Így a “Sütő”, “Kupi Kupica”, “Electro-Info”, “Gazsi” és “Kolping” csapatok mérték össze tudásaikat, ízeiket. Az ételeket egy nemzetközi zsűri értékelte, így az elnök Bajna György Gyergyószentmiklosról érkezett, Jancsó Antal Budapestről, Portik Péter a magyarországi Kup településről valamint két helybeli zsűri tag is beleszólt a jegyek osztásába, így Ladó Éva és Czirják Csilla a hazaiaktól. A napi jelenlevői rekordot a főzőverseny nézettsége döntötte meg, hisz 14-18 óra között több mint 300 személy volt kíváncsi a rendezvényekre. Míg a csapatok, a szakácsok főztek, különböző sport rendezvények zajlottak le, így kötélhúzás, csizma dobás, zsákbafutás, de a legtöbb jelentkező a vécépumpa dobásra iratkozott fel, így a nőknél 38 jelentkező volt míg a férfiaknál csupán 11-en merték eldobni a pumpát. A nőknél a nyertes Hámos Ágota lett aki 17,70 méterre dobta el, őt követte Csutak Csenge 15 méteres dobásával. A férfiaknál Péter Csaba volt a nyertes 20, 70 méteres dobásával. A második helyen Hámos Hunor és Baricz Ferenc voltak. A vécepumpa dobások alatt közbe a zsűri kóstolgatta az csapatok főztjeit és mondhatni nem könnyű volt a dolguk, hisz mindenki nagyon jót főzött. A jó ízek, a szép tálalások és az ételek komoly-szellemes bemutatásában mindenik csapat jelesre vizsgázott. A pontokat is több mindenre adták, hisz fontos volt a csapatok hogyan voltak felöltözve, hogyan tálalták az ételt és persze az ételek íze, meg bemutatása. Hosszú kóstolgatások után eljött a díjazás is. A legszebben táncoló szakács és a legszebben öltözött szakács díjat a „Sütő” csapat kapta, mely csapatban maroshévízi és marosvásárhelyi szakácsok voltak, a világhálóról lemásolt legjobb receptért az „Electro-Info” csapat kapott díjakat, A „Gazsi” csapatot a legjobb kétgolyós díjjal tüntették ki, a legtávolabbi csapat címet a „Kupi kupica” csapata kapta. A legszebb szalvéta hajtogatásért a „Kupi Kupica” csapat kapott díjat, a legjobb tőkehiányos bór kínálásáért a „Sütő” csapat kapott díjakat. A legtáncosabb csapat díját a „Kolping” kapta, a legerősebb hévízi szelek gerjesztője díját az „Elektro-Info” kapta, a leghosszabb páhú csapat díjak a „Kupi Kupica” csapata nyerte el. A legnyakatekertebb bogrács díját a „Gazsi” csapatnak ítélték oda, a „Kolping” csapat még két díjat kaphatott így a „legbátrabb szépkorúak” díjat és a fő díjat is hazavihették mely egy szép kupa volt. De mit is főztek a csapatok: Sütő csapata: „Titok étel”, Kupi Kupica csapata: „Lecsó”, Elektro-Info csapat: „Pukkantós babgulyás”, Gazsi csapata: „Pityóka gulyás”, Kolping csapata: „Löf löf löf – túrós székely gulyás”. Ezek után a jelenlevők is megkóstolhatták a csapatok főztjeit. 18 órától irodalmi estre került sor és mivel a villa 60 férőhelyes gyűlésterme kicsinek bizonyult a szabadban lett megtartva. Dr. Papp Kincses Emese, Czírják Edit és Bajna György olvasott föl a jelenlévőknek szatírát, illetve verset, majd a kúpi Baranyai Julianna és Portik Péter bohózatokkal szórakoztatta a közönséget. Jóval 19 óra után meggyújtották a villa udvarán rakott tábortüzet, megszólalt a diszkó zene, elkezdődött a szalonna sütés is. 22 óra után mindenki megelégedve távozott egy olyan kétnapos rendezvény sorozatról melyen több száz maroshévízi magyar barátságokat köthetett és kötött a magyarországi, de a környékbeli településekről érkezett vendégekkel. Ugyanakkor jó volt látni a különböző korú embereket amint táncoltak, ellazultak, jól érezték magukat. Sokaknak jó érzés volt a villa tornyára kitűzött magyar zászló látvány, mely nagyon meghatotta őket. A rendezvény támogatói a Budapest XXI. kerület, Csepel, önkormányzata, Németh Levente és a Dr. Urmánczy Nándor egyesület voltak. A zenét, és a fényjátékokat az Atlantis Tehnologi cég biztosította.

Az Egyesületünk 2012-es tevékenységei

Február 17.-én „Urmánczy” Kupával díjazott síversenyt szerveztünk, melyre 87 sportoló nevezett be Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Borszék és Maroshévíz településekről. Március 11.-én felkértük az RMDSZ-t és az EMNP-ot egy közös együttműködésre a Maroshévízi Magyar Napok megszervezésére, valamint egy emlékhely létesítéséért az 1848-49-es maroshévízi hősök tiszteletére. Március 24.-én egyesületünk kérésére a csíkszeredai konzulátus kihelyezett napot tartott, mely alkalommal 65 személytől vették el a honosítási iratokat. Április 11.-én a Kemény János Alapítvány és az „Alma Mater” Kemény János Egyesülettel közösen megszerveztük a „Költők Napja” című rendezvényt, melyre marosvásárhelyi, csíkszeredai, Gyergyószentmiklósi és borszéki írok jöttek el. Május 18-20 között részt vettünk egy Pusztaföldvári nemzetközi parkavatáson ahol egyesületünk képviselői egy ezüstfenyőt ültettek el, egy mási csoport szintén ebben a periódusba Kup településen volt ahol a Háromhatár Egyesület meghívásának tettek eleget. Május 24.-én egyesületünk kérésére első alkalommal ált meg a vasút állomáson a „Boldogasszony zarándokvonat”. Az eseményre közel 400 lakos jött el. Június 3.-án az Urmánczy Nándor szobor előtt emlékezést tartottunk a szomorú múltú trianoni békeparancsra. Ez alkalommal 16,32 órakor két percen át megszólaltak a római katolikus és a református templomok harangjai is. Június 7.-én a Ditrói Puskás Tivadar Iskolaközpontba volt megszervezve az immár hagyományos „Urmánczy Nándor” történelmi vetélkedő, melyre 24 diák nevezett be. Június 22.-i iskolavégzéskor „Dr. Urmánczy Nándor” tanulmányi ösztöndíjat adtunk a Kemény János Gimnázium két diákjának. Bálint Noémi V. osztályos és Bükfejes Rákossy Zsombor IX. osztályos tanulókat 200-200 lejes pénzjutalomban valamint könyvekkel és egy Székelyföldet ábrázoló térképpel jutalmaztuk. Július 17-19 között a Csepel Polgármesteri hivatalának, a meghívásának tettünk eleget. Így ez alkalommal jelen voltunk az Országzászló felavatásán is. Szeptember 1-2 között megszerveztük az Első Maroshévízi Magyar Napokat. Ennek keretében belül tartottuk meg az V. Urmánczy Nándor emléknapot is. Szeptember 26-án levelet küldünk a Budapest főpolgármesteréhez, melyben kértük, hogy ha lehetséges, akkor a Margit szigeten állítassák vissza az Urmánczy Nándor Emlékpadot. Október 6.-án, Nemzeti gyásznapunkon az egyesületünk felhívására, az Urmánczy szobor előtt emlékeztünk meg az aradi 13 vértanúról. Október 23.-án, esti szentmisére hívtuk a magyar lakosokat, hogy e misén gondolatban fejezzük ki hálánkat a 10 maroshévízi és 9 környékbeli, 1956-os forradalom miatt letartoztatott személyek iránt. November 1-én, Mindenszentek napján megemlékezést, gyertyagyújtást, szerveztünk a maroshévízi Zsákhegyi Magyar Hősök temetőjében. Szintén novemberben egyesületünk és Szabó Árpád a volt Maroshévízi „Víg” Színtársulat rendezője úgy döntöttünk, hogy közösen megpróbáljuk jövőtől, 18 év után, újból megalakítani a színtársulatot. E véget még november hónapjában a helyi polgármester támogatását kértük. És ígéretet is kaptunk támogatása felöl”. December 21.-én ősi, évezredes szokásaink szerint, 18 órától szertűz gyújtást szerveztünk Maroshévíz egyik legszebb magaslatán.

Megalakult a „Víg” színtársulat

Amint azt hírül adtuk olvasóinknak, Maroshévízen már 1867-től működött színtársulat, mely egészen 1994-ig, rövidebb - hosszabb kihagyásokkal fellépett a helyi és környékbeli lakosok előtt. Szabó Árpád rendező és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület még novemberben meghirdették, hogy szándékukban áll újból megalakítani a „Víg” színtársulatot és e végett jelentkezőket vártak. Január 21.-én, a helyi Művelődési Otthon egyik termében 18 jelentkező várta a rendező urat. Ők mind szerepet szerettek vállalni a színtársulatnál. Ez alkalommal Szabó Árpád tudatta a jelenlevőkkel, hogy az első darab, amit be szeretnének mutatni a helyi közönség előtt „Élet az uborkafán” című vígjáték lesz. A jelenlevőkkel Szabó úr elbeszélgetett, majd megtörtént a szereposztás, ezt követően átadta minden egyes színésznek a megtanulandó szerepét. Már e hét csütörtökén, január 24, neki is fognak a próbáknak és heti két alkalommal próbálják szerepüket, majd tavasz végén bemutatásra kerül az első előadás is. Az újonnan megalakult színtársulatnak van három régi színésze is, akik ezelőtt 19 éve is szerepeltek, így Szabó Erzsébet, Szabó Árpád és Timár Csaba tapasztalatukkal tudják irányítani az újonnan beavatott színészeket. Sok sikert kívánunk színészeinknek.

Budapesten a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület

Február 21-23 között a maroshévízi székhelyű Dr. Urmánczy Nándor Egyesület vezetősége egy budapesti meghívásnak tett eleget. Ez alkalommal az egyesület képviselői találkoztak a Budapest XV. kerületi (testvérváros) Hét Galamb Egyesület vezetőivel, a Jancsó Benedek Alapítvány vezetőivel, majd pénteken február 22.-én a parlamentbe voltak. Ez alkalommal Czirják Károly az egyesület elnöke, Kövér László házelnök Úrnak átadta a Dr. Urmánczy Nándor Díjat, majd több politikus jelenlétében tárgyaltak az egyesület ez évi terveiről. Ezt követően egy ünnepségen vettek részt a parlament alsó házi termében.

Március 15. Maroshévízen

Maroshévízen is akárcsak más magyarlakta településen ez évben is megemlékeztek az 1848-1849-es forradalom és szabadság harcra. Ez évi ünnepség fontosabb volt a hévízi magyarságnak hisz egy emléktábla avatás is volt, melyet a maroshévízi harcok és a helyi hősök emlékére avattak fel. Már jóval az ünnepség előtt fontos személyiségek érkeztek meg a Maros-parti településre. Dr. Partl Alexandra Petra konzul asszony személyében és Fráter Olivér Úr személyében, ez utóbbi a Magyarországi Miniszterelnökség Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettesi tisztségben érkezett Maroshévízre. A vendégek meglátogatták a helyi Urmánczy födeles hidat, az Urmánczy kastélyt és a Bánffy termál vízesést. Az ünnepség 17 órakor kezdődött a helyi római katolikus templomban ahol egy szentmise vette kezdetét. Ezt követően Séra Ilona a Kemény János Gimnázium igazgató nője méltatta ünnepnapunkat majd az iskola diákjainak egy gyönyörű zenés-kulturális műsora következett, mely műsort Madaras Melinda és Rokai János tanárok állították össze. A továbbiakban Czirják Károly a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke ismertette a zsúfolásig megtelt templom jelenlevőivel a maroshévízi 1848-49-es harcokat és a helyi hősöket, akik részt vettek ezeken, az eseményeken. Dr. Partl Alexandra Petra konzul asszony Orbán Viktor levelét olvasta fel majd Fráter Olivér a Magyarországi Miniszterelnökség Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettesének az ünnepi beszéde hangzott el. Ezt követően a templom udvarán leleplezték az emléktáblát mely egy nagy travertin kőre lett fogatva. Miután László Áron plébános megáldotta az emléktáblát, koszorúzások következtek. Koszorút helyeztek el: Dr. Partl Alexandra Petra konzul a Csíkszeredai Főkonzulátus részéről, a Miniszterelnökség Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, Fráter Olivér, a Gyergyószéki EMNP részéről György Endre széki elnök és Danguly Ervin megyei tanácsos, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács részéről Bákai Magdolna elnök és Márton Csaba. Koszorút helyezet el Bende Sándor a Gyergyó Területi RMDSZ elnöke, valamint Bodor Attila a maroshévízi RMDSz elnöke, a maroshévízi EMNP részéről Hobaj Lóránt elnök, a Települési Székely Tanács részéről Ladó Miklós elnök, és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly elnök. Ezt követően nemzeti himnuszaink hangzottak el. Az ünnepnapot színesebbé tette a helyi Urmánczy János cserkészcsapat is A jól sikerült ünnepségen a maroshévízi pártok, szervezetek közösen vettek részt, de ami a legfontosabb nem hangzottak el politikai beszédek és ugyanakkor ez egy kezdet is lehet egy közös összefogásért a maroshévízi magyarságért.

Magyar Költészet Napja

Mindén év április 11.-én ünnepeljük a Magyar Költészet Napját. Ez évben is Maroshévízen méltóképpen lett megünnepelve ez a nap. Az ünnepség 15 órakor kezdődött a helyi Kemény János Gimnázium dísztermében. A házigazdák részéről Sajgó István üdvözölte a vendégeket, majd Csibi Renáta, Veress Eszter és Csíki Krisztina a gimnázium diákjainak szavalatai, következtek. Ezt követően bemutatkozott az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör melynek alapítói. Bajkó Zsigmond, Jári Hunor és Kamenitzky Antal. Ezek után a meghívott vendégek verseinek és írásainak a felolvasása következett. Papp Kincses Emese Csíkszeredából, Bajna György és Czirják Edit Gyergyószentmiklosról, Komán János Marosugráról, Kamenitzky Antal Borszékról, Bajkó Zsigmond és Jári Hunor Maroshévízről olvastak fel írásaikból. Az esemény szervezői a maroshévízi Kemény János Alapítvány, az „Alma Mater” Kemény János Egyesülettel és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület voltak.

Urmánczy Nándor vetélkedő Gyergyóalfalúban

Május 17.-én a gyergyóalfalvi Sövér Elek Általános Iskolában Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőre kerül sor. Borszék, Ditró és Remete után ez évben az alfalvi iskola ad helyet az említett történelmi vetélkedőnek melyet a Sövér Elek Általános Iskola vezetősége és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület közösen szerveznek.

Urmánczy Nándor vetélkedő Gyergyóalfalúban

Borszék, Gyergyóremete és Gyergyóditró után, május 24.-én a gyergyóalfalvi Sövér Elek Iskolaközpont adott helyet az immár hagyományos Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőnek. A „megméretetésre” 7 csapat 21 diákja nevezett be, mely csapatokat Fazakas Károly történelem tanár készített fel. Amint bebizonyosodott a diákok mind jól felkészültek voltak, hisz úgy az első és második helyért, mint a harmadik és negyedik helyért is több pótkérdés után döntődött el a sorrend. Végül a Benedek Borbála, Kiss Noémi, Bajkó Zoltán alkotta VII. B osztályosok nyerték a vetélkedőt, őket követte a VIII. A osztályosok csapata: Simon Klementina, Ambrus Boglárka és Mándoki Hunor. Nagy volt a verseny a 3. helyért is, melyért a verseny legfiatalabbjai az V. Á osztályosok: Madarász Dóra, Baricz Anett és Vasi András alkotta csapat és a VI. B osztályosoké: Baricz Helga, Nagy Anett és Vargyas Noémi csapata mérték össze tudásukat. Több pótkérdés után az utóbbiaké lehetett a harmadik helyezet. A vetélkedő után nemcsak a dobogósokat díjazták, hanem minden egyes résztvevő díjban, ajándékban részesült. A vetélkedőt a Sövér Elek Iskolaközpont és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület szervezték.

Nemzeti gyásznapunk

Július 4.-e nemzetünk gyásznapja. Ez évben a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület negyedik alkalommal tartott Maroshévízen rövid megemlékezést a trianoni diktátumra. Már 17 óra körül helyi lakosok érkeztek a római katolikus templom udvarára, majd 17 óra 32 perckor megkondultak a település magyar templomainak a harangjai, ezt követően a jelenlevők fohászkodtak, majd ősi himnuszunk hangzott el.

Urmánczy Nándor tanulmányi ösztöndíj

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület június 21.-én immár harmadik alkalommal díjazott diákokat. A Dr. Urmánczy Nándor tanulmányi ösztöndíjban olyan diákok részesülhetnek, akik magyar iskolába járnak, jól tanulnak (nem kell föltétlenül az első három tanuló között lenniük), de ugyanakkor fontos szempont a család anyagi körülménye is. Ez évben az említett díjat a maroshévízi Kemény János Gimnázium két diákja kapta. Így egyenként 200 lejes pénzjutalomban, valamint könyvekben részesült: Bakos Blanka VII. osztályos tanuló, illetve Takács Bernadette XI. osztályos tanuló.

Nemzeti ünnepünk

Augusztus 20.-a Nemzeti Ünnepnapunk. Ez alkalommal, 12 órától, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a helyi római katolikus templom udvarán egy rövid megemlékezést tartott e nemzeti nap tiszteletére.

II. SZÉKELY-MAGYAR NAPOK - VI. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap

Augusztus 29. csütörtök 18.00-18.30 Megemlékezések a marosvécsi Kemény Várkastély parkjában: - báró Kemény János sírjánál - Wass Albert síremlékénél - a Kuncz emlékasztalnál 19.30-21.00 Fogadás Galonyán az Auguszta Vadászkastélyban: - Filmvetítés báró Kemény Jánosról Augusztus 30. péntek 07.00-14.30 Értéktúra Istenszékére. 14.30-15.00 Ebéd az Auguszta Vadászkastélyban. 15.00-16.00 Wass Albertre emlékezünk az Auguszta Vadászkastélyban (felolvasás). 17.00-18.30 Kiállítás megnyitók a maroshévízi Urmánczy kastélyban: - Erdélyi Művészet és Örökség Egyesület „Háromszéki kúriák” kiállítása - Portik Péter festőművész kiállítása 18.00-19.30 Az INSECT együttes fellépése a maroshévízi Művelődési Házban. Belépés díjtalan 20.00-21.30 A magyarországi DOBOGÓKŐ zenekar koncertje a maroshévízi Művelődési Házban. Belépés díjtalan. Augusztus 31. szombat VI. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap 09.00-19.00 Urmánczy Kupa, mezei tenisz kupa az Urmánczy fürdő melletti teniszpályán. 11.00-11.30 Igehirdetés a maroshévízi római katolikus templomban. 11.30-12.00 Kulturális műsor a római katolikus templomnál: - szavalatok, hazafias énekek, koszorúzás 12.15-12.30 A néptánc a maroshévízi Kemény János Gimnázium dísztermében. 12.30-13.00 A Dr. Urmánczy Nándor díj átadása, a Kemény János Gimnázium dísztermében. 13.00-14.00. Állófogadás a Kemény János Gimnáziumban. 14.00-16.00 Szimpózium a Kemény János Gimnázium dísztermében. - Laczkó Szentmiklósi Endre előadása („Boldog békeidők” - a monarchiabeli Magyarország) - Fráter Olivér előadása (1916-os román betörés Erdélybe) - Raffay Ernő történész előadása (Trianon okai és következményei) - Izsák Balázs előadása (Nagy menetelés) 17.00-18.00 Kopjafaállítással egybekötött megemlékezés a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben: A székely határőrség története. Előadó: Dr. Garda Dezső. Szeptember 1. vasárnap 9.00-13.00 Urmánczy terem-labdarugó kupa a maroshévízi Kemény János Gimnázium sporttermében. 9.00-17.30 Urmánczy tenisz kupa. Eredményhirdetés. Urmánczy fürdő melletti teniszpályán. 10.00-12.30 Maroshévízi Református Villa és parkja: - honfoglaláskori magyar fegyver és viselet bemutató - íjászat, kardvívás, jurta megtekintése 12.30-13.00 Maroshévízi Református Villa parkja: - „A legmagyarabb fegyvernem - Székely határőr húszárok a XIX. században”, húszár ruha és fegyverbemutató 12.00-15.00 Főzőverseny a Maroshévízi Református Villa parkjában. A főzés alatt: - asztalitenisz verseny - asztali játékok (table) verseny - zsákba futás, vetélkedők, ügyességi játékok, stb. 15.00-15.15 Főzőverseny eredményhirdetése. 19.00-20.30 A maroshévízi Művelődési Házban fellép a gyergyószentmiklósi FÁBIÁN FERENC Színtársulat, majd a magyarországi HÁROMHATÁR énekkar, és a SZÉKELYLAND legújabb kabaré előadására kerül sor. Ez utóbbi koncert, a Magyar Élettér Alapítvány támogatásával jött létre. Belépés díjtalan. Szeptember 2. hétfő 8.30-10.45 Maroshévízi körséta: - az Urmánczy fürdő - a Bánffy termálvízesés - az Urmánczy híd megtekintése 10.45-11.15 Az Urmánczy Kastély kertjében az ünnepség lezárása fogadással. Szervezők: Dr. Urmánczy Nándor Egyesület (drurmanczynandoregyesulet@marosheviz.info, www.urmanczynandoregyesulet.marosheviz.info) és a Jancsó Alapítvány (info@jancsoalapitvany.hu, www.jancsoalapitvany.hu). A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják. Az esemény a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósul meg.

II. Maroshévízi Székely-Magyar Napok, VI. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap

„Magyarságunkat Maroshévízről kell néznünk” A maroshévízi székely-magyar és egyben a dr. Urmánczy Nándor emléknap ez évben augusztus 29 és szeptember 2.-között zajlott le. Az idei rendezvény azért is volt ilyen terjedelmes meg szín vonalas, hisz ez alkalommal a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a magyarországi Jancsó Alapítvánnyal közösen szervezték és ez alkalommal a maroshévízi egyesület ünnepelte a fennállásának az ötödik életévét. Az augusztus 28.-i nap marosvécsen és Galonyán zajlott le különböző rendezvényekkel akárcsak augusztus 30.-a délelőttje is, míg délután a maroshévízi Urmánczy kastélyban kiállításokra került sor. A kiállítást Péter Alpár nyitotta meg, melyen Kovászna megyei udvarházak képeit tekinthették meg a jelenlevők. Ezt követően a Magyarországon lakó Portik Péter festő kiállítása következett melyet Laczkó Szentmiklósi Endre mutatott be. Este a helyi Művelődési Házban a népszerű Insect együttes koncertjére került sor, majd a magyarországi Dobogókő koncertjén tapsolhattak a jelenlevők. Augusztus 31-e délelőtt igehirdetéssel kezdődött, melyet László Áron plébános mutatott be. Igehirdetésében kitért a magyarságra, ugyanakkor üzenetként mondta, hogy „...magyarságunkat Maroshévízről kell néznünk”. Ezt követően a dr. Urmánczy Nándor Egyesület Ifjúsági Csoportja lépett fel Ballap Péter irányítása alatt, egy zenés-irodalmi műsort adtak elő. Ezt követően Urmánczy Nándor sírjánál koszorút helyeztek el: Zsigmond Barna Pál főkonzul a csíkszeredai konzulátus részéről, Dr. Gortvay István (Urmánczy Nándor unokája), a gyergyószentmiklósi önkormányzat részéről Mezei Pál polgármester, a Jancsó Alapítványtól Jancsó Antal, az országos MPP-től Bíró Zsolt elnök, a megyei EMNP-től Sorbán Attila megyei tanácsos és Kolcsár András, a Gyergyószéki Székely Tanácstól Árus Zsolt, az EMNT részéről Parászka Géza és Parászka Endre, a maroshévízi EMNP részéről Orbán Judit, a maroshévízi Települési Székely Tanácstól Balla Péter és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly. A nap hátralevő óráiban a Kemény János Gimnázium termében fellépet a Danguly Ervin által felkészített Cika néptánc együttes, majd a Dr. Urmánczy Nándor díj átadására került sor, melyet ez évben a maroshévízi születésű Dr. Veress László kapott. A laudációt Dr. Gortvay István, Urmánczy unokája mondta el, majd dr. Veress László beszéde következett, emlyben többekközött az alábbit mondta: „Ma nehézségeink, aggodalmaink ellenére ismét egy olyan időszakot élünk Budapesttől Maroshévízig, amikor ismét megkísérlünk egy jobb állapotban lévő világot átadni, mint amit kaptunk, noha az az idők járása nem biztos, hogy kedvező erre. A lélektani állapot ugyanaz, mint Urmánczyék esetében, vagyis hogy a magyar nemzet addig él, amíg hiszünk benne. Míg gyermekeinket vállaljuk világra segíteni, megtanítani csodálatos anyanyelvünkre, és hiszünk a magyar világban, addig az létezni fog. Ha hiszünk ebben, akkor ennek a magyar nemzetnek lesz egy olyan állama, amely oltalmazni tudja a nemzetet, és a magyar emberek szülőföldjükön, a Kárpát-medence bármelyik sarkában otthon érezhetik magukat.” Ezt követően előadások hangzottak el. Laczkó Szentmiklósi Endre ”Boldog békeidők a monarchia beli Magyarországon, Fráter Olivér történész „1916-1920”, majd Szabó Csaba bemutatta, Löwy Dániel: Károlyka gróf díszfogata című könyvét. 17 órától pedig a gyergyószetmiklósi városi temetőben Jancsó kopjafa állításra került sor ahol Mezei János polgármester és Dr. Garda Dezső történész mondtak beszédeket. A vasárnapi ünnepségsorozat reggel 10 orakkor kezdődött el a református villa parkjában ahol jurta, és különböző Árpád kora beli fegyvereket mutattak be. Majd a Parászka Géza által vezetett Földváry Károly hagyományőrző egyesület huszár ruha és fegyverbemutatója következett. Mindezek alatt a Kemény János Gimnázium tornatermében labdarugó kupáért küzdött 8 csapat melynek az első helyezettje (akárcsak a múlt évben is) képviseli Gyergyószéket a „Székelyföldért” elnevezésű nemzetközi labdarugó tornán. Eredmények: Maroshévízi Turku – Maroshévízi Kemény János EL 4-1, Gyergyószentmiklósi Mistiq – Maroshévízi Punto 2-1, Maroshévízi FC3 – Maroshévízi FC2 1-3, Maroshévízi FC1 – Old Boys Galócás 1-2, Turku – Mistiq 1-0, Punto – Kemény 1-1, FC4 - FC1 0-1, FC2- OB Galócás 0-3, Turku – Punto 4-0, Mistiq – Kemény 3-0, FC3 – OB Galócás 0-3, FC2 – FC1 1-2, Turku – FC1 3-1, Mistiq – OB Galócás 1-2, Mistiq – FC1 4-1. Helyeuzések: 1. Turku, 1. Old Boys Galócás, 3. Gyergyószentmiklósi Mistiq. Fair Play díj: Mistiq, Legjobb játékos: Pit Razvan (Turku), legjobb kapus: Tamás Róbert (Mistiq), legszebb gól: Bajkó Róbert (Kemény János EL). Ha már a sportnál tartunk meg kell említenünk, hogy 3 napos tenisz verseny is volt melyet Aros István nyert el, őt követte Martin Nicolae és Bolfa Ioan. A vasárnapi program szintén a református villa kertjében folytatódott ahol főzőversenyen is összemérhették tudásukat a jelentkezők. Itt egy nemzetközi zsűri vizsgálta, kóstolta az elkészített ételeket (Jancsó Antal Budapestről, Jancsó Miklós színész Kolozsvárról, Dr. Partl Alexandra Petra konzulasszony valamint Portik Péter Kup településről). Hosszú kóstolgatás után a maroshévízi Bánffy feredő csapata nyerte őket követte a Kolping csapata. Az asztaltenisz verseny is nagy érdeklődésnek örvendet hisz 18-an iratkoztak be, melyet az alig 10 éves Jancsó Buda (Budapest) nyerte. A táble játékokra pedig 12 érdeklődő iratkozott fel. Itt a kupát Becze Sándor vehette át, őt követte Péter Csaba. Ezek után egy meglepetés szem és fül tanúi voltak a jelenlevők hisz a magyarországi Dobogókő egy szabadtéri koncerttel lepte meg a több száz jelenlevőt. A meglepetés folytatódott, hisz Tőkés Attila helyi méhész felajánlotta a főzőverseny zsűrijének, hogy több fajta mézet is kóstoljanak meg és aki a legtöbb mézfajtát felismer egy üveg mézben részesül. A kóstolgatás díjasa Dr. Partl Alexandra Petra konzul asszony lett. Az este koncert sorozattal végződött melyen a gyergyószentmiklósi Fábián Ferenc színtársulatnak egy része lépett fel, a Kup település Háromhatár műkedvelői és a közkedvelt Székelyland együttese. Az ünnepségsorozat zárója szeptember 2.-án városnézéssel zárul melyen a testvérváros (Budapest XV. kerület, Marcali, Solt) jelenlevői a Jancsó alapítvány és a Háromhatár Egyesület jelenlevő tagjaival történt. Az eseménysorozat a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával jött létre.

Urmánczy Nándor Emlékpad a Margit-szigeten

Dr. Urmánczy Nándor (1868-1940) Maroshévíz leghíresebb magyar szülöttje. Sokat tett szülőtelepüléséért, de az összmagyarságért is. 1902-18 között országgyűlési képviselő tevékenysége is a magyar nemzet érdekében zajlott le. Korának egyik leg fontosabb személyisége volt. A vörös diktatúra beállta után úgy a magyar mint a román kommunista kormányoknak sikerült elfeledtetni az utókorral tevékenységét, munkásságát. Ezért létesült a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület is Maroshévízen, hogy megpróbálja a életútját, tevékenységét visszaállítani a köztudatba. Ezért vannak az Urmánczy Nándor Emléknapok, mely az idén 6. alkalommal zajlott le, ezért szervez az egyesület Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőt az iskolások számára, mindig más és más településen. Így eddig ilyen vetélkedők voltak: Borszékon, Ditróban, Remetén, Alfalúban. Urmánczy halála után a nemzet háláját úgy fejezte ki, hogy Budapesten a Margit-szigeten egy emlékpadot avattak fel tiszteletére. Ezt 1942. október 25.-én avatták fel, kedvenc padja és platánja mellett. Ez a pad egy 3x2x1 méteres mészkő pad volt és a ditrói születésű Siklódy Lőrinc készítette el a Szent Mihály templom előtti sétányon. Sajnos a kommunista hatalom nem tűrte el és 1946-ban szétverték. 2012. szeptemberében a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy levélben fordult a Budapest fővárosi polgármesteri hivatalához, mely levélben ismertették a pad történetét, jelentőségét, és felkérték a testületet, hogy ha lehetőség nyílik állítassák vissza. Az előterjesztési okmányt Németh Szilárd országgyűlési képviselő olvasta fel, az ezt követő testületi gyűlésen és szavazás után a többség a pad felállítása mellett döntött. Eljött az idő és október 1-én, 14 órakor, Urmánczy Nándor 145. születés napján a padot hivatalosan fel fogják avatni. A pad avatáson beszédet fognak mondani: Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke, Tarlós István főpolgármester és Németh Szilárd országgyűlési képviselő, Csepel polgármestere. Az ünnepség fővédnöke: Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke Ezek szerint Urmánczy Nándor harca, tevékenysége kezd újból a köztudatba visszakerülni, de még sok kell mig a történelem könyvekbe is bekerülnek más igazi magyar nevei, akik tettek, sokat tettek a hazáért, a magyarságért. Reméljük mindez meg fog történni. Az

Újból áll az Urmánczy Nándor Emlékpad

A maroshévízi születésű Urmánczy Nándor (1868-1940) író, politikus élete és tevékenysége a magyar nemzet érdekében zajlott le. Halála után, 1942 októberében a Margit-szigeten, a kedvenc fája és padja mellett egy emlék padot avattak fel, így fejezte ki az akkori nemzedék háláját mindazért amit Urmánczy tett. Közbe az idők változtak és 1945-ben a kommunisták eltüntették a padot, evvel együtt úgy Urmánczy mint más magyar érzelmű ember élete és tevékenysége a süllyesztőbe került. 2012 szeptemberében a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy kérésben fordult a Budapest Főpolgármesteri Hivatalhoz, melyben ismertette a pad történetét és sorsát, majd kérte, hogy ha lehetséges a padot állítassák vissza. A kérelem meghallgatásra talált. Október 1-én, Urmánczy Nándor 145 éves születés napján az új pad felavatása megtörtént. Az ünnepség sorozat az Auth Henrik Fúvószenekarával kezdődőt, majd Körtvélyessy Zsolt színész szavalatai hangzottak el, ezt követően Navratil Andrea népdalai csendültek fel. Az avatáson beszédet mondtak Tarlós István főpolgármester, Németh Szilárd országgyűlési képviselő, majd a padot megáldotta Fülöp Ákos örmény katolikus plebános. Az ünnepség fővédnöke Kövér László a Magyar Országgyűlés elnöke volt. Az eseményen több politikus, civil szervezetek, Magyarországon élő maroshévízi lakosok is jelen voltak. A Dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez utón is köszöni mindazoknak akik hozzájárultak az emlékpad visszaállításának

Egyesületi beszámoló

December 12.-én zajlott le a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület hagyományos évi beszámolója és a jövő évi tervek megvitatása. Alább közöljük az egyesület 2013-as évi tevékenységét: Január: az egyesület közbejárásának köszönhetően újból megalakult a „Víg” színtársulat 19 színjátszóval. Nagy tervekkel indultak útra: heti 3 próba, májusi premier. Sajnos február 28.-án hirtelen elhunyt a rendező, így minden félbemaradt. Március 15.-én egy szerény emlékműavatás az 1848-49-es forradalom emlékére, melyen jelen volt a csíkszeredai konzulátustól Dr. Part Alexandra Petra konzul asszony valamint Fráter Olivér a magyarországi Nemzetsratégiai Kutatóinétezet alelnöke. Április 11.-én 4. alkalommal szerveztük meg a Magyar Költészet Napját közösen a Kemény János Alapítvánnyal és az Alma Mater Kemény János Egyesülettel. Az eseményen gyergyószentmiklósi, marosvásárhelyi, csíkszeredai, borszéki, és helybeli költök voltak jelen. Az eseményen lett hivatalosan bejelentve, hogy megalakult az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör. Május 14.-én a egyesületünk közbejárására második alkalommal ált meg településünkön a pünkösdi zarándokvonat. Május 23.-án a gyergyóalfalvi Sövér Elek Iskolaközpontban Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőt szerveztünk 21 diák részvételével Május 24.-én a Hősök Napján, a katonai temetőben tartottunk megemlékezést. Június 4.-én a Nemzeti Gyásznapunkon rövid megemlékezést szerveztünk a katolikus templom udvarán, majd megkondultak a harangok. Június 21.-én 3. alkalommal díjaztunk két diákot az Urmánczy Nándor tanulmányi ösztöndíjjal Augusztus 7.-én a pusztaföldvári Mag Ház egyesülettől érkeztek vendégek, a 46 vendég között volt Dr. Baranyai István polgármester is. Ők augusztus 11.-én távoztak településünkről. Augusztus 9.-én a XII. Délvidék Túra versenyzőit fogadtuk, a 70 biciklista vajdasági és magyarországi sportolókból tevődött össze. Másnap, 10.-én városnézés után mentek tovább. Augusztus 29 – szeptember 2 között II. Székely – Magyar napok, VI. Urmánczy Nándor Emléknap. Változatos programok, első alkalommal Árpádkori fegyver és ruha bemutató, az ostor mint harci eszköz bemutató (Attila az Isten ostora), huszár ruha és fegyver bemutató, foci, asztaltenisz, mezei tenisz, táblé játék, főzőverseny, koncert sorozatok. Több neves erdélyi és magyarországi vendég volt jelen ezen a napokon. Október 1.-én az egyesület kezdeményezésére az Urmánczy Nándor Emlékpad visszaállításának az avató ünnepsége zajlott le a Margit szigeten, melyen az egyesületünk is képviselve volt. November 1-én, mindenszentek napján, gyertyagyújtást szerveztünk a magyar katonai temetőbe. Az egyesület vezetősége 2 alkalommal konzuli napot szervezet, így a helyi lakosoknak nem kellet Csíkszeredába utazniuk a honosítási iratcsomó beadásáért. Ugyanakkor a Székelyek Nagy Menetelésének alkalmával az egyesület tagjai aktívan bekapcsolódtak a mozgósításba, mi több Maroshévízről busz is indult erre az igen fontos eseményre.

Irodalmi est

Pénteken, január 31.-én 16 órától a maroshévízi református egyház gyűléstermében felolvasó estre kerül sor. Az eseményt az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör szervezi melyen részt vesznek gyergyószentmiklósi, borszéki és maroshévízi írók, költök. Ez alkalommal Bajkó Zsigmond, bemutatja a „Jég és virág” című verses kötetét. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Költészet Napja Maroshévízen

Április 11.-e a Magyar Költészet Napja. Ez alkalommal is Maroshévízen meg volt ünnepelve e fontos napunk, melyre Maros és Hargita megyei költök jöttek el. Ha 2011 előtt ritkán volt megemlékezés e napról mára e nap hagyománnyá vált, hisz sorozatba ez évi volt a 4. mely meg lett tartva a Maros parti településen. A 16 órakor kezdődő eseményt Sajgó István tanár úr köszöntőjével kezdődőtt, majd a Kemény János Gimnázium két diákjának a szavalatait hallgathatta a közönség. Ezt követően a költők vették át „szót”. Rövid bemutatkozás után verseikből olvastak fel. A napot színesebbé tette, hogy a jelenlevő költök érdekes történeteket meséltek életükről, történeteket egyes verseik megírásakor. Az idéni ünnepség a Kemény János Alapítvány és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület szervezésében jöhetett létre.

Kereszthegy című film bemutatója

Május 22.-én 18 órától került sor a Kereszthegy című film maroshévízi bemutatójára. Az 1944 őszén zajló harcokat bemutató film a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztálya és a HM Zrínyi Nonprofit Kft. koprodukciójában, a Magyar Művészeti Akadémia közreműködésével született meg. A film forgatókönyvírója és rendezője két fiatal történész, Nagy József és Bárány Krisztián. Maroshévízen az Izabella vendéglőben került sor a film bemutatására és sorban ez volt a 8. bemutató. A szép számmal összegyűlt érdeklődőknek Bretschneider Andrea szavalatával kezdődött az előadás, majd a film társrendezője Nagy József ismertette a jelenlevőkkel a film forgatásával kapcsolatos tudnivalókat, majd elkezdődött a nagy érdeklődéssel várt film. A több mint egy órai vetítés után a jelenlevők sóhajtozva mondogatták, hogy elődeink milyen nehéz sorson mentek keresztül a világháború alatt. Ezt követően a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület ajándékcsomagokat adott át a jelenlevő két hévízi veteránnak, Bükkfejes András és Bírta György Uraknak, majd a háborús veteránok beszámolóját hallgatták érdeklődéssel a jelenlevők, ezek után baráti társalgás alakult ki a rendező, a veteránok és a jelenlevők között.

Pongrácz Gróf Alapítvány Maroshévízen

Április 28.-án, hétfőn Maroshévízre látogatott a Pongrácz Gróf Alapítvány vezetősége. A dr. Bala Géza elnök, Bilibok Levente alelnök és Gábor Róbert titkár alkotta csoport egy rövid városnézés után ellátogatott az Urmánczy család sírboltjához, majd találkoztak a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület vezetőségével is. A két civil szervezet közötti találkozón elhangzottak mindkét fél tevékenységei, ugyanakkor szóba került egy jövőbeni együttműködés is.

Magyar Hősök Napja

Maroshévízen 2007-től minden évben megemlékezések vannak aMagyar Hősök Napja alkalmával. Ez évben sem volt kivétel, hisz a már megszokott déli 12 órai harangszókor a település több lakosa a Zsákhegyi Katonai Temetőbe érkezett, hogy hódolatukat fejezzék ki a hőseink sírjai előtt. Ha 2007-ben alig 10 ember volt jelen a megemlékezésen évről évre mind többen jöttek, jönnek el az ünnepségre, a tiszteletadásra a hőseinkért, akik az életüket adták a haza megvédéséért. Ez évi megemlékezésre több mint 50 személy érkezett és miután megkondultak a harangok a jelenlevők a Miatyánk és Üdvözlégy Mária imák elmondása után himnuszainkat énekelték el. Az eseményen a helyi lakosok mellett jelen volt a Pongrácz Gróf Egyesület vezetősége az Erdélyi Volksbund megbízottjai és a szervező dr. Urmánczy Nándor Egyesület tagjai

Rajz kiállítás diákoknak

A maroshévízi Urmánczy Nándor Egyesület kiállítással egybekötött rajversenyt szervez a maroshévízi diákok részére. A rajztémája: Településem Maroshévíz. A rajzok A4-es lapon legyenek, ugyanakkor egy diák több rajzot is beküldhet. A rajzok beküldésének határideje július 30. Augusztus 1-től a maroshévízi AXUM (a pékséggel szembe levő ajándékos üzlet) cég üzlethelyiségébe lesznek kiállítva a rajzok, egészen augusztus 30-ig. A rajzokat szakemberek fogják értékelni és augusztus 31.-én a déli órákba a III. Maroshévízi Székely-Magyar Napok keretén belül lesz az eredmény hirdetés. Minden jelentkező ajándékba részesül, míg az első három helyezetett díjazni fogjuk. Ne feledjétek a rajz hátára ráírni neveteket és az elérhetőségeteket. További információkért a 0744136068-as telefonszámon lehet, az elkészült rajzokat a már említett üzlethelyiségbe is be lehet vinni.

III. Székely-Magyar Napok, VII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap

16 óra Maroshévíz a háború árnyékában, foto-dokumentum kiállítás az első világháború kitörésének a 100. és a II világháború befejezésének a 70. évfordulója alkalmával. Helyszín: Izabella vendéglő nagyterme 16,30 Könyvbemutó az Izabella vendéglőben: Rokaly József: A SZÉKI-TA. A székely eredet kérdés tisztázása. 19 óra Haccacáré - Orpheum zenés est két részben a helyi Művelődési Házban, fellép Szilágyi Nóra – énekesnő, Kosztándi Zsolt – színművész, Ráduj Gábor – zongora. A nem mindennapi koncert-előadás a harmincas–negyvenes–ötvenes évek sanzonjaiból, kuplédalaiból, illetve a jól ismert régi magyar filmek világából nyújt ízelítőt, megteremtve a korabeli kávéházi hangulatot. Szünet után (20 óra): Tamás Gábor Attila (a volt Havasi Duó tagja) könnyűzene koncertje. Ingyenes belépő. Szombat, augusztus 30. VII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap 11 óra Emlékmise a római katolikus templomnál 11,30 Kulturális műsor 11,40 óra Koszorúzás Urmánczy Nándor sírjánál 12,15 A Kemény János Gimnázium dísztermében: Almási Noémi festmény kiállítása. A tárlatot megnyitja: dr. Balla Géza. 12,30 Szavalatok, majd a Dr. Urmánczy Nándor Díj átadása. 12,45 óra szimpózium a Kemény János Gimnázium dísztermében. Előadók: dr. Partl Alexandra Petra konzulasszony: 52 ismert és kevésbé ismert kirándulóhely Tündérországban és azon túl (vetítéses előadás), Laczkó Szentmiklósi Endre: Erdélyi magyar családok 13,55 Könyvbemutató. Pusztába kiáltó szó-Jancsó Benedek breviárium, bemutatja Jancsó Antal 14,15 óra Álló fogadás 16 óra Asztaltenisz verseny (Bánffy teremnél) 17 óra A Művelődési Házban. fellép: Antal Tibor zenekara és néptáncosai. A szünet után 18 órakor: a magyarországi Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Színjátszói kabaré jeleneteket, slágereket adnak elő. Ingyenes belépés. Vasárnap, augusztus 31 9 óra G-Old Boys teremfoci kupa a Kemény János Gimnázium sporttermében (csapatok: Nyárádszereda, Marosvásárhely, Szászrégen, Gyergyószentmiklós és Maroshévíz) 10 óra. Maroshévíz és környékének rovás emlékei. Foto-dokumentum és rovásos tárgyak kiállítása a református villa előcsarnokában 10 óra Főzőverseny a református villa parkjában– eredményhirdetés 14 óra után 10,30 Egyesületi, alapítványi gondok, tevékenységek. Magyarországi és erdélyi egyesületek és alapítványok találkozója. Helyszín a református villa konferenciaterme. 12 óra Huszár ruha és fegyver bemutatása 13 óra Asztali játékok (sakk, táblé, stb.) 15 óra után a sport rendezvények eredmény hirdetései, díjazásai valamint a júniusban meghirdetet Településem Maroshévíz rajzverseny eredményhirdetése, díjazása 15 óra szórakoztató játékok, lufi borotválás, lécen menés, stb. 19 óra Szalonna sütés, tábortűz és szabadtéri buli. Szervező a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. Az események főtámogatója: Kövér László a Magyar Országgyűlés Elnöke.

III. Maroshévízi Székely-Magyar Napok, VII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap. 2014 augusztus 29-31

Amint a szervező Urmánczy Nándor Egyesület megszoktatta a jelenlevőket minden rendezvényre olyan eseményeket is szerveznek amik addig Maroshévízen hivatalos keretek közt soha nem kerültek szervezésre. Így ha ezelőtt három évvel első alkalommal főzőverseny lett szervezve a múlt évben első alkalommal volt Árpád kori ruha és fegyver bemutató, de első alkalommal került bemutatásra a huszár ruha és fegyver bemutatása is. Ez évben pedig első alkalommal volt foto-dokumentum kiállítás az első és második világháború eseményeiről Maroshévízen, mely alkalommal 42 képet tekinthettek meg a jelenlevők. Szintén első alkalommal tekinthettek meg képeket a Maroshévízi Zsákhegyi Katonai Temetőről, mely képek 1940-48 között készültek és 11 értékes kép került bemutatásra. Ugyancsak első alkalommal tekinthettek meg az érdeklődők Maroshévíz és környékről rovásírásos köveket, mely vasárnap lett kiállítva. Az ünnepségsorozat megnyitója pénteken augusztus 29.-én zajlott le. Egy fotó-dokumentum kiállítást láthattak a jelenlevők az első világháború kirobbanásának a 100. és a második világháború befejezésének a 70 évfordulója alkalmából. Ezt követően Rokaly József Úr könyvének, A SZÉKI-TA. A székely eredet kérdés tisztázása, című könyv bemutatása következet. A nap hátralevő óráiban a helyi Művelődési Házban, több évtized után operett estre került sor, melyen felléptek Szilágyi Nóra – énekesnő, Kosztándi Zsolt – színművész, Ráduj Gábor – zongora. Nagy sikernek örvendett, hisz a nézők mindvégig vastapssal viszonozták a jó előadást. Ezt követően egy újabb siker előadás következett melyet Tamás Gábor Attila énekes, koncertje produkált. Az ünnepség második napja Igehirdetéssel kezdődőt a helyi római katolikus templomban, melyet László Áron atya mondott, ez után a Kup településről érkezett vendégek kulturális műsora hangzott el. Ezt követte a koszorúzás az Urmánczyak sírboltjánál. A kegyelet koszorúit helyezték el: dr. Partl Alexandra Petra a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátus részéről, A Nemzetstratégiai Kutatóintézettől Fráter Olivér elnökhelyettes. Csepel Polgármesteri Hivatala részéről: Németh Szilárd országgyűlési képviselő – polgármester és Borbély Lénárd alpolgármester, az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei szervezetétől Sorbán Attila megyei tanácsos. A Háromhatár Kulturális Egyesülettől Portik Péter, a Pongrácz Gróf Alapítványtól Dr. Bala Géza, a maroshévízi RMDSz részéről Bodor Attila és Szabó Kálmán, a dr. Urmánczy Nándor Egyesülettől Czirják Károly és Hámos Mihály. A nap következő eseményei a helyi Kemény János Gimnáziumban zajlott le, ahol bemutatásra került Almási Noémi 10. festmény kiállítása, majd ez évi Urmánczy Nándor Díj átadása történt meg. Díjat kapott Fráter Olivér, laudációt mondott Németh Szilárd országgyűlési képviselő és Post Mortem dr. Öry Imre kapott Urmánczy díjat melyet gyermekei vettek át. „Mi magyarok a Kárpát-medencében, nyolc országban széttagolva szétszórtan élve, fel kell ismerjük, hogy a történelmi hátrányok, a Trianon által okozott sebek ellenére előnyöket kell kovácsoljunk hátrányainkból. Az EU-integráció után eljött a nemzeti integráció ideje. Fel kell ismernünk közös céljainkat, félre kell tenni a kisszerűséget, amelyek néha a politika vagy egyéni érdekek miatt fogságba ejtik a fontos nemzeti célokat” – mondta Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese a díj átvételekor. Ezek után előadást tartott dr. Partl Alexandra Petra konzulasszony (52 ismert és kevésbé ismert kirándulóhely Tündérországban és azon túl), Laczkó Szentmiklósi Endre: Erdélyi magyar családok, majd egy könyvbemutató keretén belül Jancsó Antal bemutatta Pusztába kiáltó szó-Jancsó Benedek breviárium című könyvet, 14 óra után pedig Rokai János retró fotó kiállítását tekinthették meg a jelenlevők. A nap ünnepségsorozat folytatása ként közismert Antal Tibor zenekara és néptáncosai sikeres fellépésének tapsolhattak a jelenlevők, ezt követte a Háromhatár Kulturális Egyesületének énekei és kabaré jelenetei. Az ünnepség zárónapján a reggeli órákban első alkalommal került sor rovásírásos kövek kiállítására a helyi református villa előcsarnokában. Itt bemutatásra került több rovásos kő és egy nemrég megtalált deszka melyen rovás írás található. Ugyanakkor olyan kövekről készült képeket is megtekinthettek a jelenlevők melyek több száz kilósok és szintén a településen vagy a környékén találhatóak. A kiállítás után öt magyarországi egyesület és alapítvány egy gyergyószentmiklósi, egy csíkszeredai és két maroshévízi találkozója zajlott le, ahol az egyesületek, alapítványok gondjairól, tevékenységeikről esett szó. 10 óra után elkezdődött a főzőverseny is, melyre öt csapat hét üsttel nevezett be. A zsűrinek nem volt könnyű dolga a jobbnál jobb falatokat osztályozni. A zsűri összetevése az alábbi volt: Jánossy Aliz aki az egyetlen tagja Erdélyből a Magyar Izőrző Lovagrendjének, Csapó Lajos Budapestről, dr. Bala Géza, és Portik Péter Kup településről. Hosszú kóstolgatások után a fődíjat a Népi Konyha Gyöngyszeme címen a Hidegségből érkezett Naskalati csapat kapta (Almási Ildikó és János), továbbá díjat kapott a maroshévízi 70 évesek csapata, akik a leghosszabb testvéri puliszka díját kapták, hisz 6,14 méteres túrós puliszkát készítettek, a következő díjat a maroshévízi Kolping család vehette át, akik a legmagyarabb puliszkát készítették. Díjat kapott a Dupla Ferenc csapata akik kitűnő dupla gulyást készítettek. A legtüzesebb csapat díját pedig a Tűzmadár akció csapata vehette át. A nap további óráiban lufiborotválásra is sorkerült melyre 18-an iratkoztak fel. Itt a legjobb lufi borotváló címet Bak Károly nyerte el. A lécen menésre is 12-en iratkoztak fel, itt az Almási Noémi – Nagy Ottilia páros nyerte a díjat. A táblé versenyre feliratkozott 14 versenyző közül az alábbiak voltak a legeredményesebbek: 1. Bala Géza, 2. Czirják Csilla, 3. Tőkés Attila. A Kemény János Gimnáziumban teremfoci kupa is zajlott G-Old Boys néven. A nyolc benevezett csapat között nagy küzdelem folyt. Benevezett csapatok: Marosvásárhelyi Liverpool, Marosvásárhelyi FC Backa, Szászrégeni Happy Boys, Galócási Old Boys, Gyergyószentmiklósi Mistiq, Gyergyószentmiklósi Mixt, Maroshévízi Transil és Old Pegas. A végső rangsor: 1. Galócási Old Boys, 2. Maroshévízi Transil, 3. Szászrégeni Happy Boys. A legjobb játékos díjat Pap Károly (Szászrégen) kapta, a legtechnikásabb játékosi címet a maroshévízi Turku Ioan kapta, míg a legjobb kapus címet a gyergyószentmiklósi Mistiq kapusa Hobay Ernő vehette át. Késő délután a református villa parkjában karaokéra került sor, de ugyanakkor szabadtéri kabaré előadás is volt, majd miccs és szalonna sütés zárta az ünnepségsorozatot. Szervező a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület. Az események főtámogatója: Kövér László a Magyar Országgyűlés Elnöke. Támogatók: dr. Gortvay István, Harmopan kft, Axum kft, Magyar Élettér Alapítvány. Külön köszönet a Gyergyószentmiklósi Földváry Károly Hagyományőrző huszárjainak és a maroshévízi Urmánczy János cserkészcsapatnak akiknek a jelenlétük színesebbé tette az ünnepséget.

Mindenki Könyvespolca Maroshévízen is

A napokban a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy könyv adományt kapott. A több mint 300 könyv a „Mindenki Könyvespolca Erdélyben” című program keretén belül érkezett az Erdélyi Magyarok Egyesületétől. Az Urmánczy Nándor Egyesület a második Erdélyből mely bekapcsolódik ebbe az akcióba. A kapott könyvek a római katolikus egyház hittantermében vannak kiállítva és ami érdekes, hogy ez nem kölcsönző, hanem akinek megtetszik valamelyik könyv azt hazaviheti örökre és mindezt ingyen. A könyvespolcot állandóan fogják bővíteni, pótolni, egyelőre havonta, de ha kialakul, hogy más települések is benevezzenek akár hetente is pótolni fogják az üres polcokat. Mindezért nagy köszönet jár az Erdélyi Magyarok Egyesületének akik fáradságot, munkát nem ismerve küldik Erdélybe a könyvszállítmányokat. Köszönet értük.

Megkezdődött az iskola

Szeptember 15.-e az iskolakezdés dátuma is. Maroshévízen reggel 8 órakor tanévkezdési ökumenikus misével kezdődőt a helyi római katolikus templomba, majd a Kemény János Gimnázium udvarán tanévkezdési ünnepségre került sor, ezt követte az osztályfőnöki órák. Ez évben a dr. Urmánczy Nándor Egyesület minden egyes első osztályos tanulónak egy csomaggal kedveskedett, mely csomagokban fűzetek, rajztömbök, ceruzák, gyurmák, ollók, színes papírok és más szükséges tanszerek mellett volt egy mesés-kifestős könyv is melynek címe: Szent László a kegyes király, melyet a Jancsó Alapítvány adományozott erre az alkalomra.

Ajándékok Karácsonyra

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület karácsonyra tanfelszereléseket ajándékozott a Kemény János Gimnázium keretén belül működő Szent Péter és Szent Pál napközi otthon diákjainak. A 19 diák füzeteket, gyurmákat, ceruzákat, vízfestékeket, ragasztókat, rajztömböket, színes papírokat kapott, ugyanakkor ez alkalommal a diákoknak macis üvegekbe mézet is adtak át az említett egyesület vezetőségétől jelenlevők. Az egyesület ez alkalommal átadta a magyarországi Jancsó Alapítvány által adományozott ruhákat plüss macikat és meséskönyveket is.

Évi beszámoló, elszámoló

December havában a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület gyűlésén megtörtént a hagyományos beszámoló az egyesület tevékenységéről. Tallózunk egy pár eseményt. Január 31.-én Irodalmi Est könyvbemutatóval. Február 2-án egyesületünk 6 festményt adományozott a Kemény János Gimnáziumnak. A festmények Portik Péter alkotásai. Március 29-én és április 6.-án szavazati lehetőség, melyen a 470 szavazati joggal rendelkező maroshévízi közül 51%-a élt a lehetőséggel és a római katolikus hittanteremben felállított szavazói ládába bedobta a szavazó lapját. Április 11.-én a Magyar Költészet Napján a Kemény János Gimnáziumban rendezvény Maros és Hargita megyei költők jelenlétében. Május 22-én 18 órától Kereszthegy című film bemutatója helyi II. világháborús veteránok jelenlétével, majd ezeknek emléklap és ajándékok átadása. Május 25, Hősök Napja. Megemlékezés a helyi katonai temetőben, melyet az egyesületünk 2007-től rendszeresen szervez. Május 29. Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő Gyergyócsomafalván. Június 4. Nemzeti Összetartozás Napja. Megemlékezés a római katolikus templom udvarán. Június 5. 19 óra. A Boldogasszony zarándokvonat fogadása, mely az egyesület kérésére 3. alkalommal állt meg településünkön Ez alkalommal 40 percet tartózkodott az állomásunkon a vonat és több mint 400 lakos fogadta. Júniusi iskolazáráson 4. alkalommal két diák Urmánczy Nándor tanulmányi ösztöndíjban részesült. Augusztus 29-31. III. Maroshévízi Székely-Magyar Napok, illetve VII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap. Könnyűzene és népzene koncertek, ugyanakkor több évtized után operett est, de volt megemlékezés az első világháború kitörésének a 100. évfordulójáról, foto - dokumentum kiállítás, könyvbemutató, sport rendezvények, főző verseny, melyre 5 csapat 7 üsttel jelent meg, karaoke, rováskövek kiállítása, egyesületek, alapítványok találkozója stb. Szeptember 15. Első alkalommal az egyesület iskolai csomagokat adott át az első osztályosoknak. Október 6 és 23.-án megemlékezések szervezése. November 1. A már szokásos gyertyagyújtás a Zsákhegyi Katonai Temetőben. December havában ajándékok a Szt. Péter és Szt. Pál napközi otthonnak. Ugyanakkor létrehoztuk a „Mindenki könyvespolca” elnevezésű könyvtárat, ahova jelen pillanatig közel ezer könyv érkezett. Egy másik fontos dolog, ami szintén az egyesület megvalósítása az újság, amit Ön most a kezében tart, hisz e lapszámmal az ötödik évbe léptünk. 2014-es megvalósításaink közé lehet sorolni a Bájos tetői kilátót és a Zsidó fürdő melletti termál forrás felújítását is, hisz egyesületünk 2008-ban majd 2013. január 31-én fordult a helyi polgármesteri hivatalhoz és az önkormányzathoz egy beadvánnyal, melyben rámutatott arra, hogy a településen miket lehetne felújítani és bekapcsolni a turizmusba. Ezek között volt a már említett két látványosság is, de szerepelt az Európa egyetlen termálvízesése fele vezető út kikövezése, padok elhelyezése, az út kivilágítása és a vizesés mellett egy kilátó kiépítése, szerepelt a kőgombák fele vezető út modernizálása, az Urmánczy födeles híd tatarozása, a Kis Margit sziget kiépítése (padok játszótér stb.), a Lakatosok, majd később Cristea barlangra keresztelt barlang, valamint a jégbarlang kivilágítása, az út kijavítása odáig. Ugyanakkor a beadványban kérte az egyesület, hogy utcákat nevezzenek el helyi születésű hírességekről. A beadvány más kérelmeket, észrevételek is tartalmazott. Ide és tova két éve, hogy az egyesület ezt beiktatta a hivatalnál, de a mai napig erre választ nem jött, de ami a legfontosabb, hogy két dolog amelyre felhívta a figyelmét az elöljáróinknak megvalósult. A 2015-ös tervekről, főképp a VIII. Dr. Urmánczy Nándor, illetve a IV. Székely –Magyar Napokról kivételesen nem esett szó, hisz a jelek szerint január 27-én a város magyar pártjai, civil szervezetei közös megbeszélésen döntik el, hogy ez mikor is legyen, így az említett napok szervezési tervei január végére lettek elhalasztva.

Ötödik kárpát-medencei böllértalálkozó

A magyarországi Tahitótfalún zajlott le az ötödik Kárpát-medencei böllértalálkozó, melyre egyesületek és alapítványok is meghívást kaptak, így a maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület is január 30 és február 1 között a már említett településen tartózkodott. A hagyományos disznóvágáson kívül több alapítvány, egyesület, de polgármesterek is eljöttek e színvonalas rendezvényre. A helyi önkormányzat és a Jancsó Alapítvány által szervezett rendezvényre Erdélyből Kolozsvárról és Maroshévíről voltak, de voltak a szerbiai Tóthfaluból is és számos magyarországi településről is résztvevők. Sajnos a kárpátaljai meghívottak nem jöhettek el, hisz mozgósítás miatt nem hagyhatták el Ukrajnát. Az ott tartózkodás alatt a maroshévízi négyfős küldöttség több polgármesterrel és más egyesületek, alapítványok résztvevőivel találkoztak, beszélgettek a tevékenységeikről. A január 31-e kizárólag a gasztronómia napja volt, hisz ekkor került sor a disznótoros napra, amikor hagyományos disznóvágáskor szokásos ételeket készítettek a jelenlevők. A közel 100 résztvevő egész napos népzenei koncerteknek örvendhetett. A dr. Urmánczy Nándor Egyesület és a Jancsó Alapítvány több éve jó együttműködési kapcsolatba van, így évente a két civil szervezet jelen van az általuk rendezett rendezvényeken.

Újabb könyvadomány

Február elején a maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy újabb könyvadományt kapott az Erdélyi Magyarok Egyesületétől. A közel 300 könyv a „Mindenki könyvespolca” program keretén belül lett adományozva, mely program különlegessége, hogy nem kölcsönzőként működik, hanem akinek megtetszenek valamelyik könyvek, azt hazaviheti örökre. Az Urmánczy Nándor Egyesület 2014 augusztusától kapcsolódott be e programban és a 2014-es évben közel 900 könyvet vehettek át. A könyvespolc a maroshévízi római katolikus egyház hittantermében van felállítva, és bárki ellátogathat oda, és könyveket vihet haza.

Magyar Költészet Napja

Április 10-én, pénteken, 15 órától, a maroshévízi Kemény János Gimnázium dísztermében a Magyar Költészet Napja alkalmából ünnepi rendezvényre került sor. Ez alkalommal bemutatásra került a Magyarok az Istenszéke lábánál című könyv. A szervezők nevében Sajgó István mondott ünnepi köszöntőt, majd a csíkszeredai főkonzulátus részéről dr. Partl Alexandra Petra konzulasszony méltatta a magyar költészet napját. „… Erdély nem más mint Tündérország és ha Tündérország, akkor kell lennie egy Isten székének is”, e mondatokkal fejezte be ünnepi beszédét a konzulasszony. Ezt követően elkezdődött a Magyarok az Istenszéke lábánál című könyvnek a bemutatása. A könyv szerzői közül az eseményen jelen voltak Szucher Ervin, Sarány István, Bajna György és Czirják Károly. Szucher Ervin többek között ismertette a jelenlevőkkel, hogy a kötet a 2013-ban a Magyar Újságírók Románia Egyesülete által Ratosnyán szervezett riport tábor „gyümölcse”, ugyanúgy, mint a bemutatásra került könyv is. Ezek után mindenik szerző röviden ismertette az általa írtakat a szóban forgó könyvben. Végezetül Bajna György saját szerzeményű verseit szavalta el a közönségnek. A hátralevő percekben egy tanulságos, kötetlen beszélgetés alakult ki a könyv szerzői és a jelenlevők között. Az esemény szervezői: Kemény János Alapítvány, Kemény János „Alma Mater” Egyesület, Kemény János Gimnázium, a helyi RMDSz, az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület.

IV. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok 2015 május 12-17

2015. május 12 - Kedd – Egyház és kultúra 1700 óra - Ökumenikus igeliturgia a Római Katolikus templomban, László Áron plébános és Barticel Kiss-Krisztián tiszteletes urak részvételével. Fellép a szászrégeni Sófár zenekar. 2015. május 13 - Szerda – Kulturális műsor 1700 óra- A Kemény János Elméleti Líceum Évi Kulturális műsora a Művelődési házban. 2015. május 14 - Csütörtök - Iskolanap 800-1300- A magyar nyelvű iskola 25 éves fennállásának megünneplése. 1900 - Gruppenhecc színtársulat előadása : „December 1. Búlvár” Belépő tetszőleges 2015. május 15 – Péntek - Sportnap 1400 -2200- Teremlabdarugó-bajnokság 2015. május 16 – Szombat - VIII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap 1000: ökumenikus igehirdetés a helyi római katolikus templomban. Portik-Hegyi Kelemen római katolikus esperes Úr, Barticel-Kiss Krisztián maroshévízi református tiszteletes Úr és László Áron maroshévízi római katolikus plébános Úr jelenlétében, 1015: ifj. Molnár Árpád orgona koncertje 1045: koszorúzás 1145: a Kemény János Gimnázium dísztermében: ünnepi köszöntő beszédet mond Dr. Gortvay István, majd az Urmánczy Nándor Díjak átadása 1215: „Consummatum est!” - Az Urmánczy-örökség című film bemutatója. Bemutatja Püsök Botond filmrendező 1245: Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettesének az előadása: "A néppel a népért" - Orbán Balázs politikai tevékenységének bemutatása. 1315: Dr. Issekutz Sarolta beszéde 1330: állófogadás 1900: The Blast koncert a helyi Művelődési Házban, belépő ingyenes 2015. május 17 – Vasárnap - Magyar majális 1100-1700 Magyar gasztronómiai ínyencségek elkészítése kínálgatással egybekötve. Néptáncegyüttesek fellépése. Fellépnek a borszéki Czifrasarok, a ditrói Borsika és a maroshévízi Csillagszem iskolás néptánccsoportok

IV. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok 2015. május 12-17.

2015. május 12 – Egyház és kultúra Ökumenikus igeliturgiával kezdődött az ünnepségsorozat a római katolikus templomban, László Áron plébános és Barticel Kiss Krisztián tiszteletes urak részvételével, majd fellépett a szászrégeni Sófár zenekar. 2015. május 1 - Magyar kultúra napja A Kemény János Gimnázium Évi Kulturális műsora volt megtartva a Művelődési Házban. Felléptek a gimnázium diákjai, együttesei és kivétel nélkül mindenki jól szerepelt, jól szórakoztatta a közönséget. 2015. május 14 - Iskolanap A magyar nyelvű iskola 25 éves fennállásának megünneplése, mely a helyi Kemény János Gimnázium dísztermében volt megtartva. Séra Ilona igazgatónő ismertette a jelenlevőkkel az iskola eddigi tevékenységét, ezek után Németh Angéla, Budapest XV. kerület alpolgármesternőjének a beszéde, majd Bereczk Balázs, Marcali város alpolgármesterének a beszéde hangzott el. Végezetül a gimnázium diákjainak a kulturális műsorának tapsolhattak a jelenlevők, valamint Péter Kriszta a gimnázium diákja saját versét szavalta el, mely ez alkalomra lett megírva. Koszorúzás zárta az ünnepséget, mely az iskola udvarán levő Kemény János szobornál zajlott le, a szobor előtt Menyhárt Helga szavalatának tapsolhattak az összegyűltek. Koszorút helyeztek el: Budapest XV. kerület részéről Németh Angéla alpolgármesternő, a Marcali polgármesteri hivatal részéről Bereczk Balázs alpolgármester és Zajcsuk lajos, a Kemény János „Alma Mater” Egyesület részéről Mohácsek Ákos elnök és Veress Csaba Attila, a Kemény János Gimnázium részéről Séra Ilona igazgatónő és Deme Gabriella, az RMPSz képviselői, a maroshévízi RMDSz részéről Szabó Kálmán és Deme Károly, és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly és Tóth Csaba. Este a Gruppenhecc színtársulat előadásának, a „December 1. Bulvár”, politikai kabarénak örvendhettek, tapsolhattak a jelenlevők. 2015. május 15 – Ép testben ép lélek Teremlabdarúgó-bajnokság volt megtartva a Kemény János Gimnázium sporttermében. A sportrendezvényen 6 csapat mutatta meg tudását: a Smiley, Turku, FC1, Genex, Salamási Tudomány és a Madular csapatai. A foci rendezvény már 14 órakor elkezdődött és este közel 22 órakor fejeződött be. Nagy küzdelmeket, sportszerű mérkőzéseket láthattak a szurkolók. Végső rangsor: 1. Turku csapata, 2. Smiley, 3. Genex. 2015. május 16 – szombat - VIII. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap A nap ökumenikus igehirdetéssel kezdődött a helyi római katolikus templomban, ahol Portik-Hegyi Kelemen római katolikus esperes úr, Barticel-Kiss Krisztián maroshévízi református tiszteletes úr és László Áron maroshévízi római katolikus plébános úr hirdettek igét, ezt követte Molnár Árpád színvonalas koncertje. Majd koszorúzásra került sor az Urmánczy sírboltnál. A megemlékezés koszorúit helyezték el: Németh Szilárd országgyűlési képviselő és Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, Budapest XV. kerület részéről Németh Angéla alpolgármesternő, dr. Gortvay István Budapestről, a Gyergyószéki Székely Tanács részéről: Czirják Károly széki elnök és Árus Zsolt alelnök, dr. Balla Géza a Pongrácz Gróf Alapítvány részéről, a Jancsó Alapítvány részéről dr. Jancsó Antal elnök, a Kemény János Gimnázium részéről Séra Ilona igazgatónő és Deme Károly, a Kemény János „Alma Mater” Egyesület részéről Mohácsek Ákos egyesületi elnök és Bende Sándor Területi RMDSz elnök, a helyi RMDSz részéről Bodor Attila elnök és Szabó Kálmán, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Laczkó Szentmiklósi Endre alelnök és Tóth Csaba. Ezek után a jelenlevők himnuszainkat énekelték el, majd a helyi Kemény János Gimnázium dísztermében folytatódott az ünnepség. Itt Dr. Gortvay István – Urmánczy Nándor unokája - mondott ünnepi beszédet, majd az Urmánczy díjak átadása következett. Ez év egyik díjazottja Böjte Csaba Atya volt, de mivel nem lehetett jelen, László Orsolya vette át a díjat. Böjte Atyáról a laudációt Dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul úr mondta el, kifejtve az atya tevékenységét. A továbbiakban Németh Szilárd országgyűlési képviselő vehette át a díjat. Őt laudálta Fráter Olivér úr, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese. Németh úr köszönőbeszédében elmondott olyan „kulissza” titkokat, melyek a margitszigeti Urmánczy pad elkészítéséhez, engedélyek beszerzéséhez kapcsolódnak, majd végezetül megköszönve a díjat, elmondta, hogy a fontos díj kötelezettséget is jelent számára. A díjak átadása után bemutatásra került a „Consummatum est! Az Urmánczy örökség című film. Ezt a filmet két rendezője, Demeter Zsuzsanna és Püsök Botond mutatta be. Majd Fráter Olivér: Orbán Balázs a politikus című nagyszerű előadása hangzott el, ezt követte dr. Issekutz Sarolta ünnepi előadása, aki a nagy örmény politikusokról beszélt. A nap koncerttel zárult, melyen a The Blest együttes lépett fel. E napot szebbé tette a gyergyószentmiklósi Földváry Károly Hagyományőrző Egyesület huszárjai és a helyi Urmánczy János Cserkészcsapat jelenléte. 2015. május 17, vasárnap – Magyar majális napja Már a délelőtti órákban sokan gyülekeztek az Urmánczy strand előtti téren, ahol a magyar majális került megrendezésre. Délre már több üstből áramlottak a jobbnál jobb illatok. Finomabbnál finomabb ételeket főztek: Pál Magdolna és csapata, Laczkó Lóri főzős társaival, Strasszer Ottó csapatával és egy üstben a szervezők is ízletes ételt főztek A jó hangulat köszönhető a ditrói Borsika és a helyi Csillagszem néptánccsoportoknak is és mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy a magyarság késő este hagyta el az Urmánczy strand terét. Szervezők és támogatók: Maroshévízi Polgármesteri Hivatal és önkormányzat, Kemény János „Alma Mater” Egyesület, Communitas Alapítvány, Kemény János Gimnázium, Maroshévízi RMDSz, dr. Urmánczy Nándor Egyesület, Kemény János Alapítvány, Harmopan Kft.

Zarándokvonat

Május 21-én negyedik alkalommal állott meg a Boldogasszony Zarándokvonat a maroshévízi állomáson. Habár több mind egy órás késéssel érkezett, 22 óra 30 perckor, a vonat, így is közel 300 magyar fogadta a zarándokokat. A szervezők részéről Budai László köszöntötte a hévízieket, majd Czirják Károly mondott rövid köszöntő beszédet. Ezt követően egyházi és nemzeti himnuszainkat énekelték el a jelenlevők, majd kirobogott a zarándokvonat. A vonaton többek között jelen voltak a lelki vezetők is: Burbela Gergely verbita, Görbe László piarista és Tímár Sándor Asztrik ferences szerzetesek.

Hősök Napja Maroshévízen

Május utolsó vasárnapja a Magyar Hősök Napja. Maroshévízen 2007-tól minden évben megemlékezést tartanak a Zsákhegyi Katonai Temetőben. Ez évben sem volt kivétel. Az előző évekhez hasonlóan 12 órakor gyülekeztek az ünneplők, hogy tisztelegjenek azok hamvai előtt, akik életüket adták a haza megvédéséért. Rövid imádkozás után koszorút helyeztek el a Gyergyószéki Székely Tanács és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület képviselői. Az eseményt szebbé tette a helyi Urmánczy János cserkészcsapat tagjainak a jelenléte is.

Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő

Borszék, Csutakfalva, Gyergyóditró, Gyergyóalfalú, Gyergyócsomafalva után június 3-án Gyergyóremetén volt megtartva a 6. Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő. Az esemény a helyi Fráter György Általános Iskolánál került sor, az iskola vezetőségének a nagyszerű szervezésével. Az eseményre 6 csapat, 18 diákkal, nevezett be és a remeteiek mellett benevezett a gyergyóditrói Csibi Andor Általános Iskola három diákja is. A versenyre a diákokat Gál Róbert történelem szakos tanár készítette fel, kik kivétel nélkül megmutatták tudásukat, jó felkészültségüket. A verseny megkezdése előtt Laczkó Szentmiklósi Endre, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület alelnöke ismertette a jelenlevőket és a versenyzőket Urmánczy rövid életútjával és az egyesület eddigi tevékenységét, majd kivetítve ízelítőt kaptak a maroshévízi Urmánczy családhoz kötődő nevezetességekről. Nagy „küzdelem” folyt a vetélkedőn és több pótkérdés után sem lehetett eldönteni a végső rangsort így három csapat első helyezést ért el. Ezek az alábbiak a ditrói Csibi Andor Iskola csapata, a remetei Fráter György Iskola VII-es diákjai és a szintén Fráter György Iskola VIII-os diákjai. A jó teljesítményekért mindenik csapatot díjazta az egyesület, míg a három jobb teljesítményű csapat külön díjakban részesültek. A díjakat az Urmánczy Nándor Egyesület alelnöke Laczkó Szentmiklósi Endre adta át.

Keresztállítás a katonai temetőbe

Június 5-én pilisvörösvári vendégek látogatták meg a maroshévízi Zsákhegyi Katonai Temetőt. A vendégek egyik célja, amiért ide ellátogattak az volt, hogy a pilisvörösvári Kovács Zsolt Úrnak az üknagyapja e temetőben nyugszik. A keresztállítási eseményen 104 magyarországi vendég volt jelen köztük a pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimnázium igazgatója, Dr. Guth Zoltán, valamint pedagógusok, diákok. A délután érkező vendégeket a maroshévízi Urmánczy János cserkészcsapat, vezetőjükkel Rokai Jánossal fogadták, valamint az Urmánczy Nándor Egyesület részéről Farkas Aladár, Bajkó Zsigmond és Czirják Károly. Elsőként Kovács Zsolt mondott beszédet majd Czirják Károly köszöntötte a keresztállítókat, akik Kovács József honvéd és Fertig Friedrich gyalogos emlékére állítottak keresztet. Ha az első keresztet ükunokája állítatta a második keresztet a már említett gimnázium küldöttjei, állították. Az esemény végén a Szózat lett elénekelve.

Urmánczy Nándor tanulmányi dij

A maroshévízi székhelyű Dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2011-tól minden évben két magyar iskolában járó diáknak ad tanulmányi díjat. A dij fejenként 200 lejt és több könyvet jelent. Ez évben is a Kemény János Gimnázium két diákja vehette át e díjat. A 2014-2015-ös tanévre a díjat Csibi Renáta XII. osztályos tanuló és Bargaoan Alexandra VII. osztályos tanulók kapták.

VIII. Jancsó Emléknap

Erdélyben 2008-tól rendeznek Jancsó Napokat, a tavalyi 2014-es évben ennek keretében a székely tudós, Jancsó Benedek születésének 160. évfordulóját ünnepelték Gelencén, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön. A megemlékezésre idén is sor kerül, amelyre Magyarországról is várnak érdeklődőket a különböző helyszíneken, így Magyarvista, Marosvécs, Gyergyószentmiklós, Gelence, Kézdivásárhely településeken. A 2015. augusztus 19-22. között zajló programokban a magyarországi Jancsó Alapítvánnyal együttműködik a kolozsvári Jancsó Noémi Egyesület és a maroshévízi Urmánczy Nándor Egyesület. A rendezvénnyel elsősorban a Székely Nemzeti Tanács egykori alapítójára, Jancsó Benedek történészre kívánnak emlékezni. Programok, helyszínek: 2015. augusztus 19. (szerda) 14.00-15.00 Magyarvista, Jancsó Noémi Egyesület műsora, a VIII. Jancsó Emléknap résztvevőinek köszöntése (szavalat, fogadás) 2015. augusztus 20. (csütörtök) 14.30-15.00 Kézdivásárhely, a Molnár Józsiás parkban a Jancsó Benedek emlékhely előtt megemlékezés a Székely Nemzeti Tanács képviselőivel (szavalat és emlékező beszéd) 15.30-16.30 Gelencén megemlékezés a műemléktemplom cintermében álló kopjafánál 18.00-22.00 Résztvétel a gelencei Nádika-tetőn rendezendő augusztus 20-i programokban (keresztállítás a hegytetőn, fellépők, „Lármafa- őrtűz gyújtás”) 2015. augusztus 22. (szombat) 11.30.-12.00: Gyergyószentmiklós, katolikus temetőben megemlékezés a „NEMES SZÉKELY GYALOG REGIMENT gyergyói zászlóaljának emlékére” állított kopjafánál, szavalatot mond Bajna György költő 14.30-15.00: Főhajtás a maroshévízi Urmánczy Nándor szobor előtt 16.00-17.00 Marosvécsen a Kemény kastély parkjában megemlékezés Kuncz Aladár emlékasztalnál A rendezvényt támogatja a Nemzeti Együttműködési Alap. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. Jancsó Alapítvány

VIII. Jancsó Emléknapok

Ez év augusztus 19-22 voltak megtartva a VIII. Jancsó Emléknapok, mely napok egyik együttműködő partnere a maroshévízi székhelyű Urmánczy Nándor Egyesület volt. A napok keretén belül egy 19 fős magyarországi csoportot, mely Erdélybe ellátogatott, Dr. Jancsó Antal, a Jancsó Alapítvány kuratóriumi elnöke vezette. A csoport több településre is ellátogatott, így Magyarvista, Kolozsvár, Kézdivásárhely, Gelence, Torja, Kisbacon, Nagybacon, Zalánpatak, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Galonya, Marosvécs, Marosvásárhely településekre. A csoport tagjai az említett településeken több nevezetességet látogattak meg, ugyanakkor egy kultúrprogram keretén belül keresztet alítottak a Nádika tetőn, de lármafagyújtásra is sor került. Mindenik településen különböző élmények, programok fogadták a vendégeket. Gyergyószentmiklóson a helyi katolikus temetőbe koszorút helyeztek el a „Nemes Székely Gyalog Regiment gyergyói zászlaja” emlékére emelt kopjafánál. Maroshévízre augusztus 22-én délután érkeztek. Rövid városnézés után koszorút helyeztek el az Urmánczy család sírboltjánál. Itt az ünnepséget szebbé tette a helyi Urmánczy János cserkészcsapat, valamint az összegyűlt gyerekek és a kitűnő szavalatok, melyek ez alkalomra elhangzottak. Szavaltak: Bálint Noémi, Bajkó Annamária, Málnási Jesszika, Bajkó László és Bajkó Hajnal. Az eseményt követően egy látogatást tettek a vendégek Tőkés Attila helyi méhészlovagnál, ahol megtekinthették a méhek életmódját, hogyan raktározzák el a mézet, majd mézkóstoláson vettek részt. Késő este folytatták az útjukat a vendégek Galonya és Marosvécs volt a következő állomásuk.

Urmánczy Nándorra emlékeztek Maroshévízen

Dr. Urmánczy Nándor volt országgyűlési képviselő halálának a 75. évfordulója alkalmából október 31-én egy nagyszabású megemlékezésre került sor a maroshévízi Kemény János Gimnázium dísztermében. Az eseményt s Nemzetstratégiai Kutatóintézet, a Veritas Történetkutató Intézet és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület szervezte. Az megemlékezést Szász Jenő fővédnők, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke köszöntő beszéde nyitotta meg. Ezt követően Dr. Gortvay István, Urmánczy Nándor unokája ünnepi beszéde hangozzt el, majd Lukács Bencze Ákos konzul a Csíkszeredai Konzulátus részéről köszöntötte az egybegyülteket. Ezek után megkezdődött a várva várt konferencia. Előadást tartottak: Fráter Olivér (történész, Nemzetstratégiai Kutatóintézet): Urmánczy Nándor szellemi öröksége, Illésfalvi Péter (hadtörténész, Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály): A Magyar Királyi Honvédség bevonulása Erdélybe, 1940, Kovács Ferenc (kutató, Hódmezővásárhely): Országzászló emlékművek az 1940-1944 között visszatért területen, Gottfried Barna (történész-levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára): Pillanatfelvételek székelyföldi településekről (1939), Orosz László (tudományos főmunkatárs, Veritas Történetkutató Intézet) Útkeresés és érdekérvényesítés az erdélyi szászok nemzetstratégiai gondolkodásában (1867-1940). Az ebédszünetet köveően elöadásokat tartottak: Czirják Károly (helytörténész, dr. Urmánczy Nándor Egyesület): Az Urmánczy család helytörténeti jelentősége Maroshévízen, Nagy Szabolcs (történész-levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár, Veszprém Megyei Levéltára): Vasszékelyek az összeomlás idején – A székelyudvarhelyi cs. és kir. 82. székely gyalogezred sorsa a háború végét követően, Fülöp G. András (történész, KRE doktorandusz, NSKI): Kisebbségben és többségben, meghatározó szellemi áramlatok Erdélyben (1920-1940), Nagy József (történész, ELTE doktorandusz): Székely határőr kiképző tábor Maroshévízen, 1943/1944, dr. Joó András (tudományos főmunkatárs, Veritas Történetkutató Intézet), A magyar kiugrási törekvések és Erdély sorsának várható alakulása, 1942-1944. Puskás Attila (történész: Örmények a 17. és 19. századokban) A konferenciát követően hozzászolások következtek, hisz többen érdekes kérdéseket tettek fel az előadóknak. A konferencia befejezése után az előadók és vendégek meglátogatták az Urmánczy kastélyt, a megemlékezés koszorúit helyezték el az Urmánczy Nándor szobornál és a családi sírboltnál. Ezt követően a Zsákhegyi Katonai Temetőben gyertyagyújtásra került sor, míg végezetül a helyi Urmánczy termálfürdőt látogatták meg.

Maroshévíziek a parlamenti gyermekkarácsonyon

A maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez évben is meghívást kapott Kövér László házelnök úrtól, hogy 40 diákot vigyenek a hagyományos Parlamenti Gyermekkarácsonyra. Még november elején az egyesület egy 50 személyes buszt foglalt le, és evvel egy időben a Maroshévíz weboldalán, a felekezeti templomokban és a facebookon meghirdette az ingyenes kirándulás. Az egyik feltétel a diákok kiválasztásában az volt, hogy főképp olyan diákok vegyenek részt, akik eddig nem voltak az említett rendezvényen, és akik aktívan részt vesznek a településen megszervezett magyar rendezvényeken. A maroshévízi diákok közt olyan más település diákjai is helyet kaptak, akik az elmúlt években Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő nyertesei voltak. December 18-án hajnalban a 40 diák és 4 kísérő útnak indult. Mindenki várta a megérkezés pillanatát. Ami csupán péntek késő délutánján volt és ennek a fő oka, hogy a határnál több mint két órát várakoztak a busz utasai, hogy leellenőrizzék az okmányaikat. A vámos kérte is az útleveleket, egészségügyi biztosítást, felhatalmazásokat. Itt eszembe jut, hogy bezzeg Merkel kancellár asszonynak köszönhetően a sok népvándorlótól, terroristától, nem kérték a hivatalos okmányokat, hagyták, hogy elárasszák a keresztény Európát. Péntek délután a csapat megérkezett a szálláshelyre és várva várták a szombati napot. Szombaton 10 órakor a csoportok a parlament épületében szórakozhattak. Itt köszöntötte őket Kövér László házelnök úr és Edvi Péter a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke. A hévízi csoportot az a megtisztelés érte itt, hogy Kőműves Regina Éva a parlament alelnökének lett megválasztva, így mindvégig a csoporton kívül, a házelnökkel járt, interjúkat adott. Itt a 800 diák különböző koncerteken tapsolhatta meg kedvenceit, ezt követően ügyességi játékokon mutathatták meg tehetségeiket, de híres sportolókkal is beszélgettek. Erdei Zsolt ökölvívó európai és világbajnokkal, Partics Katalin öttusázó világbajnokkal, Wichmann Tamás kilencszeres kajak világbajnokkal valamint háromszoros európai bajnokkal és más hírességekkel társaloghattak, érdeklődhettek sport karrierjük iránt. Az ünnepség 16 óra körül záródott, amikor Kövér László ajándékokat adott a jelenlevő diákoknak. December 20-án, vasárnap a diákok a Magyar Állami Operaházban a „Diótörő” című előadásnak tapsolhattak. Itt 15 óra után végződött a gyerekeknek szánt ünnepi nap, melynek végén Edvi Péter elnök úr és az őt kisegítő Mikulások ajándékokat adtak a jelenlevő gyerekeknek. A csapat hétfő, december 21-én hajnalban érkezett haza egy élménydús programról, amit soha nem fognak elfelejteni.

Könyvajándékok Maroshévíznek

2014. augusztusától a maroshévízi dr. Urmánczy Nándor egyesület, az Erdélyi Magyarok Egyesületével létrehozta a „Mindenki Könyvespolca” elnevezésű, könyvtárat, melynek a különlegessége, hogy bárki bármenyi könyvet hazavihet örökre, tehát nem könyvtár, nem kölcsönző. A napokban a magyarországi Jancsó Alapítvány közel 500 könyvet adományozott, melyek a római katolikus egyház hittantermében vannak, és bárki bármikor odalátogathat, könyveket vihet haza. Ha 2014-ben kb. 900 könyv lett az említett könyvtárba a polcokra felállítva, ez évben az utóbbi könyvadománnyal összesen 1200 könyvet adományoztak. Ez úton is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület köszönetet mond a Jancsó Alapítványnak, valamint Friedrich Klárának és Szakács Gábornak, akik szintén könyveket adományoztak

Évértékelő gyűlés

A maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület január 7-én megtartotta a 2015-ös évi beszámolóját. Ezek között szerepel: Január 24-én felolvasó est gyergyószentmiklósi, borszéki és maroshévízi írok jelenlétében. Március 15-én Nemzeti Ünnepünk megünneplése, Április 11, a Magyar Költészet Napja. Jelen voltak Maros és Hargita megyei költők. Május. IV. Maroshévízi Székely - Magyar Napok, VIII. Urmánczy Nándor Emléknap. Pünkösdi Zarándokvonat fogadása, mely vonat egyesület kérésére áll meg. Május 31, Hősök Napja megünneplése. Az egyesület 2008-tól szervezi a helyi Magyar Katonai Temetőbe a megünneplést. Június Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő Gyergyóremetén. Eddig az alábbi településeken volt: Maroshévíz, Borszék, Gyergyóditró, Csutakfalva, Gyergyóalfalú, Gyergyócsomafalva, Június 4 a Nemzeti Összetartozás Napjának a megünneplése a maroshévízi római katolikus templom udvarán, Júniusi iskolavégzéskor Urmánczy Nándor tanulmányi ösztöndíj átadása 2 maroshévízi magyar iskolába járó diáknak Szeptember 15, iskolai csomagok átadása a 14 magyar iskolába járó maroshévízi első osztályosnak Október 6-i megemlékezés a helyi római katolikus templomban, Október 23 megemlékezés a forradalomra, Október 31 Urmánczy Nándor halálának 75. évfordulója alkalmából megemlékezés. November 1 gyertyagyújtás a Zsákhegyi Katonai Temetőben levő sírok fölött, December ajándékcsomagok a maroshévízi Szent Péter és Szent Pál napköziotthon diákjainak. A gyűlés hátralevő perceiben a jelenlevők a 2016-os tervekről beszéltek.

A magyar kultúra napja Maroshévízen

Ez évben is január 22-én Maroshévízen meg volt ünnepelve a magyar kultúra napja. Az esemény a helyi római katolikus egyház hittantermében került megrendezésre, egy felolvasó est keretén belül, melyet a maroshévízi Urmánczy Nándor Irodalmi Kör szervezett. Az irodalmi kör tagjai ez alkalommal verseket olvastak fel maroshévízi költők szerzeményeiből, valamint a kör tagjai verseiből. Így felolvasásra kerültek versek az alábbiaktól: Komán János, Kamenitzky Antal, Bajkó Zsigmond, Jári Hunor és Tamás Mihály már kiadott verseikből. A felolvasás után egy kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlevők között.

Támogatás a Szent Péter és Szent Pál napközi otthonnak

Maroshévízen a Kemény János Gimnázium keretén belül már több éve működik a Szent Péter és Szent Pál napközi otthon, mely délutáni oktatást foglal magába, így déli 12 és 18 óra között több diák itt készíti el a ház feladatait, itt tanulja meg a feladott leckéit. A maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez év februárjától egészen az iskolazárásig a délutáni oktatás diákjának minden második nap kétfogásos meleg ételt ad, mely ételt egy helyi vendéglő szállítja a helyszínre. Az egyesület által adott ebéd anyagi hátterét a magyarországi Miniszterelnökség biztosítja a „Programok és működési költségek támogatása” című program keretén belül.

Kézműves kör Maroshévízen

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület március elejétől egy korhatár nélküli kézműves kört indított. Azok, akik részt akarnak venni ezen a kézműves körön a helyi római katolikus hittanteremben, találkoznak minden szombaton 13 órakor. Az első hivatalos találkozó március 5-én volt, melyre 23 helyi lakos, diák és felnőtt jött el. Az esemény elején László Áron plébános úrral közösen a jelenlevők egy imádságot mondtak el, majd mindenki a saját ötleteit mondta el, hogy miket is lehetne készíteni. Voltak olyan jelenlevők is, akik nem tudtak kötni, horgolni és az itt tartozódásuk alatt sikerült meg tanulniuk. Az első nap a jelenlevők több kézi alkotást is elkészítettek, de voltak, akik már kész tárgyakkal jöttek az eseményre, így mára már különböző asztali és fali díszek, ékszerek, fakeresztek, hűtő mágnesek a római katolikus és református templomokkal, különböző öntött tárgyak, horgolt tojástartók, ékszerek gyurmából, természetes gyurmából tárgyak és sok más érdekes kézzel készített tárgy készült el. A következő találkozókra új ötletek is születhetnek kézi tárgyak készítésére. Az itt elkészített tárgyak a római katolikus templomnál fognak kerülni jótékony kiárusításra. Az így begyült pénzt a római katolikus egyház családoknak, vagy más jótékony célra fogja fordítani. A szervezők továbbra is szeretettel várnak bárkit.

Virágvasárnapi jótékony kiárusítás

Közel egy hónapi munka után a dr. Urmánczy Nándor Egyesület kezdeményezésére alakult korhatár nélküli kézműves kör, virágvasárnapján egy jótékony célú kirakóvásáron mutatta be miket is készítettek a körre járó tagok. A római katolikus templom udvarán megtartott vásáron közel 30 fajta tárgyból választhattak az érdeklődők. És volt érdeklődés, vásárlás, hisz mikor vonalat húztak a vásárlás után, 802 lej gyűlt össze A kör tagjai minden szombaton 13 órakor találkoztak a római katolikus egyház hittantermében. A jelenlevők hetente váltóztak, legkevesebben 14-én és legtöbben 23-an voltak jelen. Íme a körre járok nevei, azoké, akik tárgyakat adományoztak, ügyességükkel, leleményességükkel szebbnél szebb kézi tárgyakat készítettek: 1. Ármán Mária, 2. Ármán György, 3. Ambrus Szilárd, 4. Bajkó Annamária, 5. Bajkó Erika, 6. Bajkó Hajnal, 7. Bajkó Regina, 8. Bajkó Zsigmond, 9. Bodor Mónika, 10. Bodor Zsuzsanna, 11. Bakos Blanka 12. Carcota Oana, 13. Czirják Annamária, 14. Czirják Csilla, 15. Czirják Károly, 16. Dénes Géza, 17. Ichim Sándor, 18. Kőműves Csilla, 19. Rebendici Erika, 20. Pobereznic Melinda, 21. Péter Dóra Fruzsina, 22. Simon Izabella, 23. Sinkó Enikő, 24. Tamás András, 25. Zorgel László György. A körre továbbra is várnak minden érdeklődőt, szombatonként 13 órától a római katolikus egyházközség hittantermében. Köszönet a kör tagjainak és köszönet a vásárlóknak. A virágvasárnapon összegyűlt pénzt László Áron Atya rászoruló családoknak fogja adományozni

Magyar Költészet Napja

Minden év április 11-én van a Magyar Költészet Napja. Ez évben is a maroshévízi Kemény János Gimnázium dísztermében emlékezett a maroshévízi magyarság e napra. A 15 órától kezdődő ünnepségen jelen voltak gyergyószentmiklósi Kercsó Attila Irodalmi Kör tagjainak egy része: Bajna György, Bíró László és Bíró József, valamint a maroshévízi Urmánczy Nándor Irodalmi Kör tagjainak egy része: Komán János és Bajkó Zsigmond. Az ünnepség elején, Sajgó István, a Kemény János Alapítvány részéről üdvözölte a jelenlevőket majd Bajkó Hajnalka, VII. osztályos tanuló szavalt ünnepi verset. Ezt követően egy perces néma csenddel emlékeztek a jelenlevők Kamenitzky Antalról, aki nemrég hunyt el és ő is alapító tagja volt az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör-nek. Az eseményen a jelenlevő írók verseikből olvastak fel, de ugyanakkor a különböző okok miatt távol maradt kör tagjai verseiből is olvastak fel verseket. Ezt követően bemutatásra került a gyergyói kör által kiadott „Társalgások IV.” című verses kötet, valamit a maroshévízi kör által kiadott „A könnyek temploma” című verses kötet. Az esemény szervezői: Kemény János Gimnázium, Kemény János Alapítvány és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület

Anyák Napja

Minden év május első vasárnapján ünnepeljük az Anyák Napját. Ez évben a maroshévízi római katolikus templomban a nagymise után a maroshévízi Szent Péter és Szent Pál Napközi Otthon diákjai egy ünnepi kulturális műsor keretén belül köszöntötték az anyákat, majd ezt követően a dr. Urmánczy Nándor Egyesület keretén belül működő kézműves kör diákjai több mint 140, általuk készített, virágot adtak át a jelenlevő anyáknak, jövendőbeli anyáknak. Isten éltessen minden anyát.

22 éves cserkészcsapat

A maroshévízi Urmánczy János cserkészcsapat nemrég ünnepelte az alapításának a 22. évét. Amint Rokai János cserkészvezető elmondta, az eltelt évek alatt a cserkészek számos táborozáson, kiránduláson, portyákon, egyházi ünnepeken vettek részt, de jelen voltak a nemzeti ünnepnapi eseményeken és minden fontos maroshévízi eseményen is. Az évforduló alkalmával a dr. Urmánczy Nándor egyesület a cserkészcsapat számára több szükséges tárgyakat vásárolt, melynek értéke meghaladta az 1.000 lejt.

IX. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap 2016. május 21. (szombat)

11 óra: ökumenikus igehirdetés a romai katolikus templomban 11,40: koszorúzás az Urmánczy sírboltnál 12 óra: A közösségi ház nagytermében: - Köszöntő beszédek: Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese és dr. Gortvay István - Urmánczy Nándor Díj átadása, (dr. Ugron Gáspár Gábor) 12,30: Könyvbemutató sorozat: - Vastag Andrea: “Csinszka az álmok hercegnője” - Jancsó András által szerkesztett “Jancsó Benedek 160” című könyv. - dr. Raffay Ernő: Titkos szabadkőműves dokumentumok - dr. Szász István Tas: Transzszilván szemmel, összmagyar szívvel 14 óra: állófogadás 18 óra: a helyi Művelődési Házban fellép az Insect együttes. Bérmentes

IX. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap

Május 21-én, szombaton volt megtartva a IX. Dr. Urmánczy Nándor Emléknap, mely délelőtt 11 órakor ökumenikus igehirdetéssel kezdődött a helyi római katolikus templomban, ahol László Áron római katolikus plébános és Barticel Kiss Krisztián református tiszteletes úr hirdettek igét. Ezt követően az Urmánczy sírboltnál a megemlékezés koszorúit helyezték el: a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus részéről dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul és Lukács Bence Ákos konzul, Fráter Olivér a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, dr. Gortvay István, a Gyergyószéki Székely Tanács részéről Árus Zsolt, dr. Kincses Előd ügyvéd úr, a Jancsó Alapítvány részéről Jancsó Antal, Bala Géza és Bögözi Gellért a Pongrácz Gróf Alapítvány részéről, a maroshévízi RMDSz részéről Bodor Attila elnök és Deme Károly helyi tanácsos, a Kemény János Gimnázium részéről Séra Ilona igazgatónő, a Kemény János Alma Mater Egyesület részéről Mohácsek Ákos elnök és Szabó Kálmán, a maroshévízi Települési Székely Tanács részéről Bajkó Zsigmond és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly. Ezt követően a közösségi házban folytatódott az ünnepség ahol miután Czirják Károly köszöntötte az ünneplőket, Bajkó Annamária egy erre az alkalomra íródott verset szavalt el, melyet a hévízi Dénes Géza írt és melynek a címe „Urmánczyak”. Ezek után Gortvay István és Fráter Olivér ünnepi beszédeik hangzottak el, majd megtörtént az idei Urmánczy Nándor Dij átadása melyet dr. Ugron Gáspár Gábor a Rákóczi Szövetség alelnöke vehette át. A díjazottat dr. Zsigmond Barna Pál főkonzul laudálta. Továbbá Szász István Tas és Jancsó András könyvei kerültek bemutatásra. Este 6 órakor a helyi művelődési Házban a neves Insect együttes kabaréjának tapsolhatott a helyi közönség.

Magyar Hősök Napja

Ma, május 29-én van a Magyar Hősök Napja. E napon azokra a katonákra emlékezünk, akik életüket adták Magyarországért. Első alkalommal 1917-ben lett megünnepelve és törvénybe iktatva e nap, melyen mindenkori magyar hősi halottakra kell emlékezni. Pontos adatunk nincs, hogy Maroshévízen mikro volt első alkalommal e fontos ünnepség megünneplésére, de 2007-től minden évben a Magyar Hősök Napja alkalmából déli 12 órakor koszorúzás zajlott, le a Zsákhegyi Katonai Temetőben. Ez év sem volt kivétel, amikor a maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a hálaadás koszorúját helyezte el a katonai temetőben.

Kézműves tábor

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy nyári kézműves táborra kapott meghívást. A tábor július 25 és 30 között lesz Magyarvistán. A táborozás bérmentes, érdeklődni és iratkozni lehet a 0744246875-as telefonszámon. Előnyben részesülnek azok a diákok, akik részt vesznek az egyesület által támogatott kézműves körön.

Gyermeknap

Ma, június 1-én a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület, a gyermeknap alkalmából ajándékokat adott a Kemény János Gimnázium keretén belül működő óvoda és előkészítő osztályoknak. Az ajándékcsomagok játékokat, gyümölcsöket és édességeket tartalmaztak

Nemzeti Összetartozás Napja

Június 4-e nemzetünk gyásznapja, 2010-tól a Magyar kormány a Nemzeti Összetartozás Napjának nevezte el. E napon emlékezünk az 1920. június 4-én Trianonban aláírt Trianoni Diktátumra mely diktátum Magyarországot, sújtotta a legjobban. A 16 óra 32 perckor (európai időszámítás szerint) aláírt szégyen dokumentum aláírására Maroshévízen 2007-től minden évben, megemlékeznek a helyi római katolikus templom udvarán. Ez évben sem volt kivétel, habár az előző évekhez képest az idén sokkal kevesebben voltak jelen. 17 óra 32 perckor akár más településen is, megkondultak a maroshévízi magyar templomok harangjai, majd az összegyűltek imádkozni, kezdtek egy jobb magyar jövőért, végezetül a himnuszainkat énekelték el. Az eseményen többek között jelen volt Bodor Attila a helyi RMDSz elnöke, Deme Károly helyi tanácsos valamint Czirják Károly a dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnöke.

Nemzetiségek integrációja

Június 8-9 között Budapesten az Országházában lesz megtartva a Nemzetiségek integrációja a Kárpát medencébe című konferencia, melyre Erdélyből 25 személy lett meghívva. Az esemény főszervezője a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, míg a fővédnöke Kövér László az Országgyűlés elnöke. A több egyesület és alapítvány között jelen lesz a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület képviselői, valamint a maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről az egyesület elnöke és egyik alelnöke. Ugyanakkor az előadók között jelen lesz a gyergyószentmiklósi Garda Dezső történész is.

Együttélési modellek a Kárpát medencébe

2016. június 8-9 között Budapesten zajlott le az „Együttélési modellek a Kárpát medencébe” című konferencia sorozat, melyen 13 nemzetiség képviseltette magát. Az eseményre Erdélyből 24 személy volt meghívva, különböző egyesületektől, alapítványoktól, köztük megyénkből jelen volt a Gyergyószentmiklósi Örmény Katolikus Egyesület és a maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület képviselői is. Június 8-án a Néprajzi Múzeum Dísztermében egész napos rendezvény sorozatok zajlottak le ahol a nemzetiségek mutatkoztak be. Másnap, június 9-én az Országházában, a Felsőházi teremben zajlottak le a konferenciák. Itt köszöntő beszédet mondtak Potápi Árpád János államtitkár, Szász Jenő a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Turgyán Tamás szószóló és Bodó Sándor. Az itteni konferenciának a levezető elnöke Puskás Attila, tudományos munkatárs volt. Itt nyolc előadó tartott előadást. Ezek közül kiemelni szeretni a gyergyószentmiklósi Garda Dezső előadótanár előadását, valamint a marosvásárhelyi Spielmann Mihály történész és Kálmán Attila történész kitűnő előadásait. Az esemény főszervezője a Nemzetstratégiai Kutatóintézet volt, míg a fővédnöke Kövér László az Országház elnöke.

Tanulmányi díjak

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez évben hatodik alkalommal adott Urmánczy Nándor tanulmányi díjat két Kemény János Gimnáziumban járó diáknak. Ez évben a fejenként 200 lejt és ajándékkönyves csomagot Bajkó Hajnal Erika VII. osztályos tanuló és Dézsi Szilárd XI. osztályos tanuló vehette át. Ugyanakkor tanulmányi díjban részesítette az Ugrón Gábor Alapítvány az alábbi tanulókat: Kovács Elisabet Vivien, VII. osztályos tanulót és Csíki Mária Denisa XI. osztályos tanulót.

Vezetőképző tábor

A maroshévízi dr. Urmánczy Nándor Egyesület fiatalok jelentkezését várja, akik egy ingyenes vezetőképző táboron szeretnének részt venni, melyet az Erdélyi Magyarörmények Szövetessége szervez 2016. augusztus 5-10 között Gyergyószentmiklóson. Bővebb felvilágosításokért az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni: 0744136068

Zánkai tábor

Az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület közös szervezésében június 21-29 között a magyarországi Zánka településen diáktáborra kerül sor. Akik részt szeretnének venni, jelentkezzenek az alábbi telefonszámon: 0744136068

Dr. Urmánczy Nándor vetélkedő Orotván

Maroshévíz és környéke jeles személyiségének, Dr. Urmánczy Nándor életének és tevékenységének népszerűsítése egyesületünk alapszabályzatának egyik fontos szempontja. E célból néhány éve vetélkedőket szervezünk az iskolák tanulói körében. Borszék, Csutakfalva, Remete, Ditró, Alfalu és Csomafalva után ez évben(2016),júniusban az Orotvai Általános Iskolánál került sor a vetélkedőre, amelyiknek megszervezője Csibi Erika történelem- és földrajz szakos tanárnő volt. Öt csapat (három fős) versenyzett. A győztesek a VII.-ik osztályosok lettek: Balla Magdolna, Puskás József és Mezei Szabolcs. Az egyesület részéről Laczkó-Sz Endre alelnök emléklappal, értékes könyvadományokkal és Urmánczy Nándor- jelvényekkel ajándékozott meg minden résztvevőt. Természetesen, a dobogós helyen végzett első három csapat tagjai érdemoklevelet is kaptak. A tanulók, elmondásuk szerint nagyon örvendtek, hogy a vetélkedőre való felkészülés során Urmánczy Nándorban egy olyan közéleti személyiséget ismerhettek meg, aki nem csak Maroshévíz, hanem a gyergyói térség fejlesztésében is (pl vasút) jelentős szerepet játszott a XX.század elején. A hagyományt folytatjuk, 2017-ben egy másik gyergyói iskolánál lesz megszervezve a vetélkedő. Laczkó-Szentmiklósi Endre

Nyári táborozások

E nyáron a dr. Urmánczy Nándor Egyesület több helyre is kapott meghívást diákoknak nyári táborozásokra, így Zánkára és Magyarvistára voltak ingyenes táborok meghirdetve. Magyarvistai táboron azok a diákok vettek részt, akik a délutáni kézműves körön is részt vesznek, hisz ez egy kézműves tábor volt, amit a Jancsó Noémi Egyesület szervezett. Így 2016 július 25-30 között nyolc diák két kísérővel vettek részt az említett táboron. A táborozók saját zászlót is készítettek, fehér alapon egy körben egy sátor ezt pedig mindenik résztvevő festékes kezük másolata vette körbe, alatta pedig mindenik diák neve. Első nap a táborba ismerkedéssel kezdődött ahol a házigazdák mellett a Magyarországról Tahitótfaluból a Jancsó Alapítvány által ide érkezett diákokkal volt a megismerkedés, beszélgetések. Ebéd után szőni tanították a nevelők a diákokat. Az ott tartózkodás a táborozók meglátogatták Magyarvista nevezetességeit, ellátogattak a Tordai hasadékba, a tordai sóbányába, míg a táborba agyagozni, faragni is tanultak. Utolsó nap bábukat készítettek és a házigazdák meglepetésére egy gyönyörű bábszín előadást adtak elő a diákok. Végezetül egyik részvevő szavaival zárnám: V.Á: „eddig nem voltam olyan táborba ahol ennyire közel álltak hozzánk a szervezők és ennyire türelmesen bántak velünk”.

Ajándékok az első osztályosoknak

Ez évben (2016) a maroshévízi Kemény János Gimnáziumban 16 gyerek ült az első osztályos padokba, hogy megkezdjék az új tanévet. A dr. Urmánczy Nándor Egyesület ötödik alkalommal, ez évben is ajándékcsomagokkal kedveskedett a kis diákoknak. Így mindenik kisdiák, füzeteket, ceruzákat, rajztömböt, vízfestéket, ollót, radírt, színes ceruzákat, színes papírokat, vonalzót, hegyezőt vehettek át.

2016

Nemrég tartotta a dr. Urmánczy Nándor Egyesület az év végi beszámoló és jövő évi tervekről szóló gyűlését. Az alábbiakban a beszámolóról egy pár gondolatot teszünk közzé. Az egyesület január hónapjában támogatta a Karácsony István által kiadott: A Molnár tanyától a Magyarosi sípályáig című könyv kiadását. Februártól egészen az iskolavégzésig a Kemény János Gimnázium keretén belül működő napközi otthon 16 diákjának minden második nap kétfogásos meleg ebéd lett felszolgálva. A Magyar Költészet Napja alkalmából az egyesület kiadott, az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör tagjai, által irt verseit egy szép verses kötetben. Az egyesület által létrehozott kézműves kör részére minden hónapban szükséges tárgyakkal, anyagokkal könnyítette meg az alkotók munkáit. Közbe a „Mindenki könyvespolca” elnevezésű könyvtár részére két alkalommal is könyvajándékok érkeztek, így e két alkalommal közel 650 könyvvel lett gazdagabb a könyvtár. Áprilisban közösen a Kemény János Gimnáziummal és a Kemény János Alapítvánnyal 7. alkalommal meg lett tartva a Magyar Költészet Napja. Szintén áprilisban az Urmánczy János cserkészcsapat fennállásának a 22. évére cserkész kellékeket adományoztak, a Rokai János vezette csapatnak. Az egyesület kérésére 2016-ban 5. alkalommal állott meg a Pünkösdi Zarándok vonat állomásunkon. Ez alkalommal 45 percet tartózkodott a vonat az állomáson és ez évben volt e legtöbb zarándok fogadó is az állomáson (500-600 között). A májusi elsőáldozók ajándékai és ebédje is az egyesület jóvoltából valósulhatott meg. A 9. Urmánczy Nándor Nap volt az év egyik igen fontos eseménye, amikor díjkiosztás, könyvbemutatóra, szimpóziumra került sor, míg este a híres Insect kabaré együttes fellépésének tapsolhattak a jelenlevők. Az Urmánczy Nap része volt a Magyar Kulturális Napoknak (Május 18-22), míg a vasárnapi gasztronómiai és hagyományőrző napot az egyesület közösen az RMDSz vezetőségével szervezte meg. Májusban koszorúzással emlékezett az egyesület a Magyar Hősök Napján, szintén májusban az egyesület állta a római katolikus templom búcsúnapjai kinálkodást valamint a papok és kántorok ebédjét állta. Júniusban meg lett ünnepelve a Nemzeti Összetartozás Napja, ugyanakkor két diáknak Urmánczy Nándor tanulmány dij lett átadva, míg a helyi Csillagszem Néptánccsoportnak egy rend néptánc ruhát adományozott az egyesület. Szintén júniusba, Orotván egy Urmánczy vetélkedő volt szervezve az ott tanuló diákok számára. Gyermeknap alakalmából ajándékcsomagokat kaptak az óvódások és az előkészítő osztályosok A szeptemberi iskolakezdéskor az első osztályosoknak tanfelszerelésekkel kedveskedett az egyesület. Az októberi Zsákhegyi Katonai Temető avatáskor a magyarországi vendégek egy részére biztosította az egyesület a szállást és étkezést (NSKI. országgyűlés képviselő és Budapest XXI. kerület). Decemberbe a kisiskolások (óvódások és napközi otthon) egy részének ajándékok lettek kiosztva a decemberi ünnepek alkalmával. Első alkalommal pedig az egyesület kézműves körének a diákjai díszítették fel a katolikus templomban levő karácsonyfákat, olyan díszekkel melyeket a diákok készítettek. Ugyanakkor az egyesület ingyenes táborokat biztosított hévízi diákoknak: Magyarvistára – kézműves táborba, Zánkára – diáktáborba és Gyergyószentmiklósra - vezetőképző táborba. Mindezek megvalósítása köszönet a Magyar Miniszterelnökségnek, a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek, Jancsó Alapítványnak, az Erdélyi Magyarörmények Szövetségének.

Kiadvány bemutatók

2017. január 20-án a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum dísztermében több kiadvány bemutatására került sor. Az esemény kezdetén Deme Gabriella igazgatónő köszöntötte a jelenlevőket, mondott beszédet, majd Bajkó Hajnalka az iskola diákja szavalatainak tapsolhattak a jelenlevők. Ezek után Lukács Bence Ákos konzul köszöntője hangzott el. A Csíkszeredai Főkonzulátus képviselője többek között elmondta, hogy „…nagyon fontos az erdélyi magyarörmény hagyományoknak és a kultúrának az ápolása, éppen ezért tartja fontosnak a főkonzulátus, hogy lehetősége szerint a közösség által szervezett eseményeken részt vegyen." Gál Hunor plébános úr bemutatta az Elő Örökség című folyóiratot és kérte a jelenlevőket, hogy írásaikkal ők is vegyenek rész a folyóirat életében, hisz az itteniek is tudnak érdekes történeteket, vagy akár eseményekről is beszámolni. Ezt követően Fórika Sebestyén, a Gyergyószetnmiklósi Művelődési Központ igazgatója ismertette a Szépvízi örmények című könyvet, de más könyvek, kiadványok is bemutatásra kerültek. Fórika Sebestyén beszédében rámutatott, hogy „… manapság sok a régi, elhagyatott épület, amelyek romlásnak vannak kitéve, de ezeket jó lenne felújítani, és az utókornak átadni, hogy tudják mi az örökségük, és mit kell továbbvinniük”. A bemutatók után egy kötetlen beszélgetés alakult ki a meghívottak és a szépszámú maroshévízi jelenlevők között. Végezetül a Magyar Himnusz hangzott el Az esemény szervezői: a maroshévízi Kemény János Elméleti Líceum, az Erdélyi Magyarörmények Szövetsége és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület.

Költészet Napja

2017-es költészet napját is a Kemény János gimnázium dísztermében ünnepelte a maroshévízi magyarság. Ez alkalommal a budapesti Friedrich Klára és Szakács Gábor előadásait hallgathatták meg a jelenlevők. Az esemény szervezői a maroshévízi Kemény János Gimnázium és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület. Támogató a Nemzetstratégiai Kutatóintézet.

X. Urmánczy Nándor Emléknap

2017. május 20-án a X. Urmánczy Nándor Emléknap zajlott le. Reggel igehirdetéssel kezdődött, a római katolikus templomban. Igét hirdettek: Gál Hunor örmény katolikus plébános, Barticel Kiss Krisztián református tiszteletes és László Áron római katolikus plébános. Ezek után az Urmánczy családi sírboltnál a megemlékezés koszorúi lettek elhelyezve. Koszorúztak: Csepel önkormányzat részéről: Németh Szilárd országgyűlési képviselő és Borbély Lénárd polgármester urak, a Budapest XV. kerület polgármesteri hivatal részéről Németh Angéla alpolgármester és Agárdi János képviselő úr, az Örmény Szószólói Kabinet részéről dr. Turgyán Tamás parlamenti szószóló, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet részéről dr. Molnár Gergely osztályvezető úr, a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátus részéről Lukács Bence Ákos konzul úr, Dr. Gortvay István Budapestről, a Hargita Megyei Tanács részérő Barti Tihamér alelnök úr, az Erdélyi Magyarörmény Szövetség részéről: Kulcsár László és Buslig Gyula alelnökök, Erdélyi Magyar Néppárt részéről Kolcsár András alelnök, a Gyergyószéki Székely Tanács részéről Árus Zsolt elnök, a szamosújvári iskola részéről Székely Melinda aligazgatónő, a maroshévízi RMDSz részéről: Bodor Attila elnök és Deme Károly önkormányzati képviselő, a Kemény János Gimnázium részéről Deme Gabriella igazgatónő és Bodor Franciska tanárnő, a római katolikus egyház részéről Molnár Árpád és Pop Edmond, a református egyház részéről Barticel Kiss Krisztián tiszteletes úr, a Kemény János „Alma Mater” egyesület részéről Mohácsek Ákos elnök úr, a Kemény János Alapítvány részéről Sajgó István elnök, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről Czirják Károly elnök és Farkas Aladár alelnök. A Nemzeti Himnuszaink elhangzása után a Közösségi Házban folytatódott az ünnepség. Elsőként ez évi Urmánczy Nándor Dij átadása történt meg melyet Borbély Lénárd, Csepel polgármestere vehetett át. A laudációt Németh Szilárd országgyűlési képviselő mondta el. Ezek után ünnepi beszédek hangzottak el. Beszédet mondtak: Lukács Bence Ákos konzul úr mely egy Urmánczy idézettel kezdte beszédét: „Ne féltse senki a magyar nemzet életét. Erősebb az az idők viharánál. Ezer esztendő örökös küzdelme nem tudta kikezdeni életerejét. Az utolsó négy században állandóan letörésén dolgozott a hatalom. Vérét csapolták, vagyonát pusztították, fejlődését gátolták. Golyó és akasztófa, üldözés, jószágkobzás, elnyomás volt a nemzeti érzés díjazása. Körmöci arany az árulás jutalma. Földi javak, rang, hivatal az elnyomók bére. És nem győzték le. Gyermekhalandóság, egyke, kivándorlás, gazdasági lekötöttség, szabad uzsora nem tudták megrontani. Ennek a nemzetnek az életét a természet ereje védi. Emberi erő, hatalom nem bír vele. Emberi gonoszság nem tudja kiölni.” Urmánczy Nándor 1915-ben leírt szavai akár ma is íródhattak volna, ma sem sem veszítettek érvényességükből”. Tovább beszédet mondtak: Németh Angéla a Budapest XV. kerület alpolgármestere, aki megemlítette a két testvértelepülés rövid történetét is, dr. Turgyán Tamás parlamenti szószoló, dr. Molnár Gergely az NSKI osztályvezetője, dr. Gortvay István Budapestről, Barti Tihamér a Hargita Megyei Tanács alelnöke. A beszédek elhangzása után Duha László művész fafaragászati kiállítását lehetett megtekinteni. A művész úrról és munkáiról Szász Ávéd Rózsa mondott beszédet, míg Dénes Géza tanár úr egy verset mondott el, melyet Duha úr tiszteletére irt. A nagyszerű kiállítás után a Gyergyói Szemle szerkesztősége bemutatta folyóiratukat. Mint kiderült Nagy József beszédéből ez volt a 13 bemutatójuk. 16 óra körül koszorúzásra került sor a Zsákhegyi Katonai Temetőben. Koszorút helyeztek el: Csepel önkormányzata, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Református egyház és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület képviselői. A temetőnél egy nagyszerű előadásnak is szemtanúi lehettek a jelenlevők, melyet a helyi református közössége adott elő. Este a helyi Művelődési Házban a népszerű Kristóf Katalin és Milán népdalénekesek előadásának tapsolhattak a jelenlevők.

Urmánczy vetélkedő Salamáson

2017. június 7-én a Salamási Általános Iskola adott helyet az idei Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőnek. Maroshévíz, Borszék, Ditró, Remete, Csutakfalva, Csomafalva, Alfalú után ez évben a salamási iskolában lett megtartva az immár hagyományos Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő. Az iskola vezetősége és a magyar tanárok által felkészített 15 diák öt csapatot alkotva várta a vetélkedőt és amint bebizonyosodott, jól megtanulták Urmánczy életútját, tevékenységét, hisz a verseny végeztével, pótkérdésekkel lehetett eldönteni a „dobogósokat”. Az első helyen az Urmánczy elnevezésű csapat végzett, éspedig: Sali Arnold VIII. osztályos, Fikó Márton-István VI. osztályos, Bíró Szabolcs VI. osztályos tanulók. A második helyen a „Sedes Giergiensis” csapat végzett: Siklódi Roland Dávid VIII. osztályos, Puskás András Norbert VI. osztályos tanulókkal, míg a harmadik helyen a „Turistaság Bajnoka” elnevezésű csapat nyert: Csíki Botond-László VIII. osztályos, Becze Erzsébet Beáta VII. osztályos, és Bíró Levente VIII. osztályos tanulók. Mivel mindenki jól tudta a kérdésekre a válaszokat a további diákok neveit is érdemes megemlíteni: Csíki-Péter Renáta VI. osztályos, Fikó Szilárd VIII. osztályos, Siklódi József Tihamér V. osztályos valamint Todorán Ivácson Jácinta Margit VII. osztályos, Csíki Norbert VI. osztályos és Siklódi Zsolt Gábriel VI. osztályos tanulók. A vetélkedő után mindenik diák ajándékba részesült úgy a dr. Urmánczy Nándor Egyesület részéről, mint a salamási iskola részéről.

Urmánczy Nándor tanulmányi díj

A 2017-es évben is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület tanulmányi díjat adott át diákoknak. A maroshévízi Kemény János Gimnáziumból díjat vehettek át: Böythe Szilárd Zoltán XI. osztályos tanuló, Rákosi Ildikó VII. osztályos tanuló, valamint a salamási iskolától Siklódi Roland Dávid VIII. osztályos tanuló. A díjak fejenként 200-200 lejes pénzösszeg valamint szintén fejenként 200 lej körüli könyvcsomagokat tartalmaznak.

Tanévkezdés Maroshévízen

Úgy, mint Erdély szerte a mai nap megkezdődött az iskolai tanítás. A maroshévízi Kemény János Gimnáziumban a 2017-2018-as tanévre valamivel több, mint 200 diák iratkozott be. Ez alkalommal is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület a 14 első osztályos diáknak tanszereket adott át, így mindenik diák kapott a csomagjában fűzeteket, rajztömböt, ollót, radírt, ceruzákat, színes papírokat, ceruza hegyzőt, vonalzót, gyurmát, vízfestéket, ecseteket, fényes színes papírokat.

Urmánczy Nándor Egyesület évi gyűlése

Nemrég volt a dr. Urmánczy Nándor egyesület év végi gyűlése. A 2017-es évi tevékenységből, amit az egyesület szervezett, megemlítendő a januári könyvbemutató és közönségtalálkozó Tamás Gábor énekessel, áprilisban a Friedrich Klára és Szakács Gábor rovásírás szakértők és kutatók előadásának a megszervezése. Május havában a Maroshévízi Magyar Napok társszervezőjeként és ezen belül a X. Urmánczy Nándor Emléknap megszervezése. A pünkösdi zarándokvonat fogadása, 7. alkalommal volt átadva Urmánczy tanulmányi díj 3 diáknak, Urmánczy Nándor történelmi vetélkedő szervezése Salamáson. A római katolikus templom búcsúnapjának a költségeinek vállalása, X. alkalommal megszerveztük a Magyar Hősök Napjai ünnepséget, szeptemberben a magyar iskolába beiratkozott első osztályosoknak tanfelszerelések átadása, a római katolikus egyháznál a karácsonyi csomagok egy részének az anyagi hátterének az állása. A gyűlésen elhangzottak a 2018-as év tervei is. Egy pár e tervek közül: a Magyar Költészet Napjának megtartása, XI. Urmánczy Nándor emléknap megszervezése május 19-én, Urmánczy tanulmányi díj átadása, Magyar Hősök Napjának megtartása, Nemzeti összetartozás napjának megtartása, melyet 2007-től minden évben megtartunk, pünkösdi zarándokvonat fogadása, történelmi vetélkedő diákoknak, június 25-29 Ifjúsági Tábor, 20 gyergyószéki diák részvételével. Szeptemberben iskolai csomagok átadása a magyar iskolába beiratkozó első osztályosoknak. November 9-én a 100 éve alakult Székely Nemzeti Tanács alapításának a megemlékezési ünnepsége.

Magyar Költészet Napja

Minden év április 11-én van a Magyar Költészet Napja. Maroshévízen ez évben is illő módon meg volt ünnepelve e fontos nap. Idén 14 órai kezdettel a helyi Kemény János Gimnázium dísztermébe vette kezdetét az ünnepség. Elsőként Deme Gabriella az iskola igazgatónője mondott köszöntő beszédet, majd Böythe Máthé szavalata hangzott el. Ezt követően Körösi Viktor Dávid konzul ünnepi beszédének tapsolhattak a jelenlevők. Továbbá a jelenlevő meghívottak olvastak fel verseikből, Ferenc Imre - Csíkszeredából, Kristó Tibor - Csíkszeredából, Bajna György - Gyergyószetnmiklósból, valamint Dénes Géza és Bajkó Zsigmond Maroshévízről. Sarány István a Hargita Népe főszerkesztője pedig a Hargita Népe Kiadóhivatal könyveivel ismertette meg a jelenlevőket. A sikeres ünnepség szervezői: Kemény János Gimnázium, Kemény János Alapítvány, Urmánczy Nándor Irodalmi Kör és a dr. Urmánczy Nándor Egyesület.

VII. Maroshévízi Magyar Művelődési Napok 2018. május 10-13

Május 10, csütörtök: 17 óra a Maroshévízi Magyar Művelődési Napok megnyitója a helyi református templomban 19 óra: „Két kezem forgatta, szívem táncoltatta” a Háromszék Táncegyüttes előadása, a helyi Művelődési Házban. Belépő díjmentes Május 11, péntek: A Kemény János Gimnázium Napja: 11 óra: köszöntő beszédek. Könyvbemutatók: Komán János: Ágyúcső és puskapor, Sarány István és Ambrus Attila: Szertelen szóbeszéd, és Dénes Géza: Göröngyös utakon. Koszorúzás 12,30 állófogadás 17 órától a Művelődési Házban a Kemény János Gimnázium diákjainak az előadása tekinthető meg. Május 12, szombat: XI. dr. Urmánczy Nándor Emléknap (Urmánczy Nándor 150 éves születési megemlékezés): 11 óra: ökumenikus igehirdetés a római katolikus templomban 11,30 óra: koszorúzás az Urmánczy család sírboltjánál 11,50 óra: Közösségi Ház: beszédek, emléktábla avatás, 12,20 óra: Urmánczy Nándor Dij átadása 12,35 óra: szimpózium 13,30: Könyvbemutató: Urmánczy Nándor élete és munkássága 14 óra: állófogadás 18 óra: Közönségtalálkozó - koncert Nagy Mária rock sztárral, a helyi Művelődési Házban 8-17 óra: Ifjúsági Közösségi Nap Helyszín: Kemény János Elméleti Líceum 20 óra Májusi bál az Izabella vendéglőben Május 13, vasárnap, Magyaros izekkel: 11 óra: Bográcsozás az Urmánczy strand kertjében

Urmánczy Nándor tanulmányi díj

Ez évben (2018) is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület két magyar iskolában járó diáknak Urmánczy Nándor tanulmányi díjat adott át. E díj, melyet 2012-töl minden évben kiosztanak 200 lejes pénz, több könyvet és egy Székelyföldet ábrázoló térképet foglal magába. A 2017-2018-as tanévben Kosztándi Levenete Dávid VI. osztályos diák, valamint Pap Norbert Raymond XI. osztályos dákok kapták

Tábor Maroshévízen

Június 25-29 között „Jézus nyomában” elnevezésű tábort szervezett a maroshévízi római katolikus egyház. A közel húsz jelenlevő a Gyergyó-medence több településéről érkeztek. Az ingyenes táborba a jelenlevők különböző előadásokon, játékokon vehettek részt, ugyanakkor megismerhették Maroshévízet és nevezetes helyeit. Első nap László Áron helyi plébános tartott előadást a diákoknak, majd ügyességi játékokon vettek részt. Délután városlátogatáson vettek részt, így meglátogatták strandjainkat és a termál vízesést is. Második nap, június 26-án, Márton József borszéki plébánossal volt programjuk, míg délután a sípályára gyalogoltak ki a táborozók. Szerdán, június 27-én egy kiránduláson vehettek részt Udvarhelyszéken. A kiránduláson Székelyudvarhelyt ismerhették meg majd Farkaslakára utaztak ahol többek között meglátogatták Tamási Áron sírját is. Másnap, június 28-án a tölgyesi Márton István plébános tartott előadást a jelenlevőknek, míg délután a hévízi élményfürdőnél voltak. Pénteken június 29-én a délelőtti órákban kiértékelőn vettek részt majd jelen voltak a maroshévízi római katolikus templom búcsú ünnepségén. Ezt követően a táborozók sok élménnyel a „tarsolyukba” távoztak haza. Mindenik boldogan, de kissé szomorúan távozott, hisz hamar elteltek a napok, de reményekkel távoztak, hogy jövőben is eljöhetnek Maroshévízre. A tábor anyagi költségeit a dr. Urmánczy Nándor Egyesület vállalta magára.

Tíz éves az Urmánczy Nándor Egyesület.

A dr. Urmánczy Nándor Egyesület ez évben ünnepelte fennállásának a tízedik évét. Először tudnunk kell, hogy az egyesület azzal a céllal alakult, hogy Urmánczy Nándor elfelejtetett munkásságát újból a köztudatba hozza. Mára már nyugodtan mondhatjuk, hogy ez nagy részben sikerült, hisz egyre többen tudnak tevékenységéről, munkásságáról, érdeklődnek utána. Be kell azt is vallanunk, hogy egyesületünknek kis szerencséje volt, hisz az évek során olyan fontos személyiségeket ismertünk meg, akiknek a szívük mélyén ott van az egyesület névadója iránti tiszteletük, így nekik is köszönhető az egyesület tevékenysége. Íme egy pár adat az egyesület tíz éves tevékenységéről: Minden évben megszerveztük az Urmánczy Nándor Emléknapot. Ha eleinte ez egy napos volt, idővel 3-4 napossá nőtte ki magát. Mivel egyre többen vettek részt ezen az ünnepségen, nagyobbak lettek az igények 2012-től Maroshévízi Székely – Magyar Napokat szerveztünk, melynek keretén belül a szombati nap volt az Urmánczy Nándor Emléknap. 2014-tól névváltozáson estünk át, így Maroshévízi Magyar Művelődési Napok nevet kapta és a szervezésben helyi pártok, civil szervezetek és a magyar iskola vesz részt. Az évek során az emléknapra számos országgyűlési képviselő, konzulok, főkonzulok, a Bukaresti Magyar Nagykövetség nagykövete jött el, de más rangos közéleti személyek is megtisztelték jelenlétükkel ünnepségünket. A magyar napok alatt szerveztünk főző versenyeket, melyeken nemzetközi zsűri volt jelen és minden egyes versenyző csoport nyereségben részesült, ugyanakkor voltak Árpád kori ruha és fegyverbemutatók, huszár ruha és fegyver bemutató, különböző szórakoztató játékok, versenyek. Volt asztalitenisz, mezei tenisz, sakk, tablé, teremfoci kupák, festmény kiállítások, dokumentum kiállítások, könyvbemutatók. Szintén az Urmánczy Napok keretén belül (de nemcsak) ingyenes koncerteket szerveztünk, így Maroshévízen felléptek a Kormorán, Insect (2 alkalommal), Open Stage avagy Székelyland (2 alkalommal), Kristóf Katalin és Milán, Tamás Gábor (2 alkalommal), Háromhatár kórusa, The Blast együttes, Antal Tibor népdalénekes és zenekara, Buksa Zsuzsanna énekesnő, Nagy Mária művésznő, míg egy alkalommal operett estet is szerveztünk, de egyesületünk meghívására felléptek a maroshévízi színpadon a Budapesti Mikroszkóp Színpad humoristái is: Aradi Tibor, Varga Ferenc József, Heller Tamás, Nádas György. Az Urmánczy napok keretén belül Urmánczy Nándor Díjat is adtunk át. Így díjakban részesültek: 1. - dr. Gortvay István (Budapest – Urmánczy Nándor unokája) 2.- Izsák Balázs (Marosvásárhely – a Székely Nemzeti Tanács elnöke) 3.- Nagy Zsolt (Budapest – országzászló kutató) 4.- dr. Kövér László (Budapest – a Magyar Országgyűlés elnöke) 5.- dr. Veress László (Budapest – a magyar Országgyűlés elnöki kabinet vezetője) 6.- Fráter Olivér (Budapest – Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese, konzul) 7.- dr. Őry Imre (Budapest XV. kerület volt alpolgármestere) 8.- Németh Szilárd (Budapest – országgyűlési képviselő, államtitkár) 9.- Böjthe Atya 10.- dr. Ugron Gáspár Gábor (Budapest – Rákóczi Szövetség alelnöke) 11.– Szakács Friedrich Klára és Szakács Gábor (rovásírás kutatók- Budapest) 12.– Borbély Lénárd (Budapest, Csepel polgármestere) 13.– Szász Jenő (NSKI elnöke). Egyesületünk a diákoknak Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőket is szervezett. Ezt is azért szerveztük, hogy megismerjék életútját, tevékenységét. Vetélkedők voltak: Borszéken, Alfaluban, Csutakfalván, Ditróban, Csomafalván, Remetén, Salamáson. 2011-től Urmánczy Nándor tanulmányi díjat adunk át a magyar iskolában tanuló diákoknak. Eddig tanulmányi díjat kaptak: 2011: Csíki Mária Denisza és Kovács Ibolya Melinda. 2012:. Bálint Noémi és Bükkfeyes Rákossy Zsombor. 2013: Bakos Blanka és Takács Bernadette. 2014: Tőkés Rozália és Csíki Andrea Rita. 2015: Csibi Renáta és Bargaoanu Alexandra. 2016: Baiko Hajnalka Erika és Dézsi Szilárd. 2017: Böythe Szilárd Zoltán, Rákosi Ildikó, valamint a salamási iskolától Siklódi Roland Dávid. 2018: Kosztándi Levenete Dávid és Pap Norbert Raymond. 2011-től minden iskolai év kezdetén a magyar iskolába beiratkozott első osztályosoknak tanfelszereléseket ad át az egyesület. Az évek alatt több erdélyi, magyarországi és vajdasági egyesülettel közös programokat szerveztünk, így jöhetett létre, hogy 2011-ben a „Székely Tur” bicikli túra Maroshévízről indult, melyen a 25 bicikli között szerb, román, egyesült államokbeli és magyarországi sportolók voltak. 2011-16 között segítettük a fordítást a magyar állampolgárság megszerzéséért, melyet a helyi Compet céggel közösen végeztünk. Majdnem minden hónapban konzuli napokat szerveztünk azoknak a helyi lakosoknak, akik az iratcsomójukat be akarták adni a csíkszeredai konzulátusnak. 2008-tól napjainkig társszervezői vagyunk a Magyar Költészet Napjának, így Hargita és Maros megyei költők jönnek el erre az eseményre 2011 februárjában emléktáblát adtunk át Huszár Gábor úrnak, aki Maroshévízen létesítette az első jégkorong csapatot. 2008-tól minden évben a Magyar Hősök Napja alkalmával megemlékezést tartunk. 2011-től az egyesület kérésére megáll a Boldogasszony Zarándok vonat. 2011 júliusában Urmánczy Nemzetközi teniszkupát szerveztünk, szerb, magyar, amerikai, és romániai sportolók jelenlétében. Teremfoci kupát is szerveztünk: romániai, magyarországi, vajdasági és hollandiai csapatok részvételével. 2011-től minden hónapban megjelentetjük az ingyenes Maroshévízi Hírlap helyi újságot. 2011-től több alkalommal meghívásnak tettünk eleget a budapesti Parlamenti Gyermekkarácsonyra, ahova gyerekeket vittünk. 2008-tól gyertyagyújtást szervezünk a magyar hősi temetőben. 2012 januárban Urmánczy síverseny mert Urmánczy alapította meg az első sí egyletet. A versenyen 87 sportoló vett részt, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Borszék és Maroshévíz településekről. 2008-tól megemlékezünk az októberi ünnepünkről. 2012-ben az Urmánczy Napon nyertes labdarugó csapatot meghívták Magyarországra az ott tartandó „Székelyföldért” elnevezésű teremfoci tornára, ahonnan a hévízi csapat az „Autonómia Kupa” elnyerésével tért haza. Mivel településünkön nem volt koszorúzás március 15-én, 2013. március 15-re egy szerény emlékművet állítottunk a római katolikus templom udvarán, mely egy a megyénk térképére hasonlító kődarab, rajta egy emléktábla és mindez egy márvány lépcsőre van állítva, mely 1780-ból származik. 2013. március 20-én az egyesület keretén belül megalakult az Urmánczy Nándor Irodalmi Kör. Szintén 2013-ban fogadtuk a XII. Délvidék bicikli túrázókat. Ekkor 70 sportoló volt jelen. 2014-ben és 2018-ban megszerveztük, hogy helyben lehessen szavazni a magyarországi választások alkalmával. Megalapítottuk a „Mindenki könyvespolca” könyvtárat, ahova minden évben több száz könyv érkezik. 2016-ban a Csillagszem Néptánccsoportnak néptánc ruhákat adományoztuk, ugyanaz évben a helyi cserkészcsapatnak különböző cserkész kellékeket adtunk. Szintén az említett évben a Kemény János Gimnáziumban működő Szt. Ferencz gyermekotthon diákjainak egy – egy meleg ebédet adtunk. Az évek alatt több beadványt adtunk a helyi polgármesteri hivatalhoz különböző ügyek orvoslása érdekében. Ingyenes táborokra vittünk diákokat (Zánka, Magyarvista). 2014-ben megszerveztük a „Kereszthegy” című, második világháborúról szóló film bemutatóját, melyre meghívtunk négy maroshévízi lakost is akik részt vetek a háborúban. A film végén e négy helyi lakost emléktárgyakban részesítettük. Több alkalommal támogattuk a római katolikus egyház elsőáldozását és a templom búcsúnapját. Ez évben pedig egy ingyenes tábor szerveztünk gyergyószéki diákoknak. Büszkék vagyunk, hogy 2011-ben Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke egy bronz, Urmánczy Nándort ábrázoló szobrot adományozott a maroshévízi magyarságnak, melyet ő maga avatott fel, büszkék vagyunk, hogy 2013-ba az egyesület kezdeményezésére a Margit szigeten visszaalították az 1945-ben lerombolt Urmánczy Nándor Emlékpadot. Köszönjük mindenkinek, akik hozzájárult az egyesület tevékenységeihez. UNE.

Tanfelszerelés az elsősöknek

Megkezdődött a 2018-2019-es tanév. Ez évben is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület a maroshévízi Kemény János Gimnáziumba beiratkozott első osztályosoknak tanfelszereléseket adott át. Ez évben a csomagok tartalmaztak: rajztömb, radír, füzetek, ceruzák, golyóstoll, hegyező, gyurma, színes papír, vonalzó, olló, ragasztó, vízfesték ecsettel stb. Az egyesület 2011-től minden évben tanfelszerelésekkel kedveskedik azoknak a diákoknak aki az első osztályukat magyar iskolában kezdik.

Urmánczy szobor Budapesten

Október 1-én volt dr. Urmánczy Nándor 150 éves születési évfordulója. Urmánczy 1902-1918 között országgyűlési képviselő volt, ugyanakkor, író, politikus is volt az évek során.. Alapítója volt az Ereklyés Országzászlónak, a Székely Nemzeti Tanácsnak, politikai hozzájárulásának köszönhetően fejeződhetett be a Székely-körvasút Gyergyószentmiklós – Déda vasútvonal. Szőlőtelepülésén, Maroshévízen iskolát, újságot, színtársulatot, kórházat alapított. 2008-ban megalakult a dr. Urmánczy Nándor Egyesület melynek egyik fő célkitűzése az volt, hogy Urmánczy elfelejtett munkásságát megismertesse a magyarsággal. Ez azért volt szükséges mert az 1945 után kormányra kerülő kommunista kormányok minden nemzeti érdekekért dolgozó, tevékenykedő emberek munkásságát el akarták felejtetni. Ma nyugodtan lehet mondani, hogy Urmánczy Nándorról egyre többen hallottak, tudják életútját. Mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2011-ben Kövér László a Magyar Országgyűlés Elnöke egy Urmánczy Nándor szobrot avatott fel Maroshévízen, míg 2013-ban Budapesten a Margit szigeten vissza lett állítva az 1945-ben, kommunisták által széttört Urmánczy Nándor emlékpad. Október 1-én volt a születésének a 150. évfordulója. Szeptember 30-án a nevét viselő egyesület egy koszorút helyezett el sírjánál míg születése napján, október 1-én Budapesten, Csepelen levő Daru-domb nevű helyen, emberi nagyságú Urmánczy Nándort ábrázoló szobor lett avatva. Az ünnepségen elsőként Borbély Lénárd polgármester mondott ünnepi beszédet, ezt követően Czirják Károly a dr. Urmánczy Nándor Egyesület elnökének szavai hangzottak el, majd Németh Szilárd államtitkár ünnepi beszédét tapsolhatták a jelenlevők. A szobrot leleplezték: Borbély Lénárd polgármester, Németh Szilárd államtitkár, Czirják Károly valamint a szobor alkotója Lelkes Márk. Ez után Kispál György római katolikus pap szentelte meg. Végezetül a himnuszaink hangzottak el. A felavatott szobor érdekessége, hogy a nemrég felszentelt Országzászló felé tekint, mely mozgalmat 1928-ban Urmánczy indította el. Az eseményen jelen volt több Magyarországon élő, de Maroshévízen született személy is, így fejezve ki tiszteletüket a legnagyobb maroshévízi személyiség iránt.

100 éves Székely Nemzeti Tanács.

1918. november 9-én a Budapesten, Jancsó Benedek, Sebess Dénes, Ugrón Gábor és Urmánczy Nándor megalapították a Székely Nemzeti Tanácsot. Ez alkalommal 2018. november 9-én a magyarországi Jancsó Alapítvány és a maroshévízi dr. Urmánczy Nándor Egyesület egy megemlékezést szervezett Maroshévízen. Az megemlékezés első része a helyi Kemény János Gimnáziumban zajlott le, ahol egy kerekasztal beszélgetés volt, melynek a témája Székely Nemzeti Tanács, múlt jelen és jövő, címet viselte. A kötetlen beszélgetésen szép számmal jelentek meg helyi lakosok is és mondhatjuk, hogy egy érdekes délutánt tölthettek együtt a meghívottak és a megjelent helyi lakosok. Miután Czirják Károly az Urmánczy Nándor Egyesület elnöke köszöntötte a meghívottakat és a jelenlevőket Rekita Rozália kolozsvári színművésznő szavalatát tapsolhatták meg a jelenlevők. A szervezők dióhéjban ismertették a Székely Nemzeti Tanács történetét, jelenét és jövőbeli elképzeléseket. A kötetlen beszélgetés során felszólaltak: Körösi Viktor Dávid konzul úr, a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről, Bende Sándor országgyűlési képviselő, dr. Jancsó Antal, Budapestről, Albert Mátyás az SzNT titkára, Hargita megyei tanácsos, Jancsó Norbert történész Budapestről, Laczkó Szentmiklósi Endre történelem szakos tanár. Ezt követően bemutatásra került „Politikai hullámok. Egy tárca élete a XX. század első éveinek viharaiban (Jancsó Benedek írásai a Budapesti Hírlapban” című kötet, melyet a magyarországi Jancsó András szerkesztett. A könyvet, a könyv szerkesztője, Jancsó András mutatta be. A könyv bemutatása után Rekita Rózália szavalata hangzott el. A jelenlevők távozásukkor ajándékban a bemutatott könyvből kaphattak egy példányt. Az eseménysorozat a helyi római katolikus templomban folytatódott, ahol egy megemlékező misét mutatott be László Áron plébános úr a Székely Nemzeti Tanács négy alapító lelki üdvéért. A szentmise után a templom kertbe levő Urmánczy Nándor sírjánál koszorúzásra került sor. A megemlékezés koszorúit elhelyezték: a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátus képviselője, a Jancsó Alapítvány vezetősége, az Udvarhelyszéki és Farkaslaki Székely Tanács nevében Albert Mátyás úr, a maroshévízi RMDSz vezetősége, a dr. Urmánczy Nándor Egyesület képviselői, valamit a Maroshévízi Települési Székely Tanács. A koszorúk elhelyezése után himnuszaink hangzottak el.

Urmánczy örökség

2018. november 23-án, a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termében került sor az „Urmánczy örökség” című előadásra, könyvbemutatóra és filmvetítésre. A zsúfolásig megtelt teremben Kálmán Attila tanár úr mondott köszöntő beszédet, ezt követően Ávéd Rózsa beszéde hangzott el. Továbbá Czirják Károly tartott előadást a maroshévízi Urmánczy család történetéről, de bemutatásra került az „Urmánczy Nándor élete és munkássága” című könyv is. Ezek után egy kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlevők, a házigazdák, az előadó között. Amint kiderült sok maroshévízi születésű jött el erre az eseményre, de olyanok is, akiknek valamilyen kötődésük van a Maros-parti településsel. Több olyan személy is jelen volt, akik a második világháború után kellett elköltözzenek Maroshévízről. Ezek beszámoltak a világháború utáni élményükről és a település elhagyásáról. A továbbiakban bemutatásra került a Consumatum est – az Urmánczy örökség című dokumentumfilm, melyet a kolozsvári Püsök Botond és Demeter Zsuzsa készítettek, rendeztek. Az esemény szervezője a Marosvásárhelyi Örmény – Magyar Kulturális Egyesület.

2018-as évi beszámoló

Nemrég zajlott le a maroshévízi dr. Urmánczy Nándor Egyesület 2018-as évi beszámolója, de ugyanakkor ez évi tervekről is szó esett. Miután, Czirják Károly, az egyesület elnöke ismertette a jelenlevő tagokat a 2018-as évi tevékenységekről, anyagi bejövetelekről és költségekről, a 2019-es évi tervekről esett szó. Így többek között a már hagyományos, minden évben megszervezésre kerülő eseményeket fogják folytatni ez évben is, ugyanakkor szó volt a 2019-es Urmánczy Nándor Díj átadásról, valamint, arról, hogy mivel ez évben lesz 110 éves a helyi vasútállomás szeretnének az állmáson egy emléktáblát felavatni…ha az illetékesek megengedik.

Magyar Költészet Napja

Április 11-e, a Magyar Költészet Napja, mely esemény, Maroshévízen több éves hagyományra tekint vissza. Ez évben is a helyi Kemény János Elméleti Líceum adott helyet e fontos eseménynek. Az ünnepséget Deme Gabriella a tanintézmény igazgatónője nyitotta meg, majd Czirják Károly köszöntötte és bemutatta a meghívottakat a jelenlevőknek. Az ünnepség első fele a verseké volt. Verseiket olvasták fel: Czirják Edit, Danaliszyn József, mindketten Gyergyószentmiklósról, valamint Dénes Géza és Bajkó Zsigmond Maroshévízről. Ezt követően bemutatásra került Sarány István: Garabonciások című könyve, mely a 70-es évek erdélyi sikeres együttes történetét mutatja be. Ez alkalommal az eseményen jelen volt Csutak István a Garabonciás együttes alapítója, frontembere, aki több érdekességet is elmondott a jelenlevőknek az együttesről, ugyanakkor sokak meglepetésére több alkalommal is ismer énekeket énekelt el. Ezt követően bemutatásra került a Gyergyói Szemle legutóbbi lapszáma. Ezt Nagy József és Silló Ágota ismertették. Az esemény szervezői: a Kemény János Elméleti Líceum, a Kemény János Alapítvány és a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület.

Urmánczy Nándor vetélkedő Maroshévízen

A maroshévízi dr. Urmánczy Nándor Egyesület több éve vetélkedőket szervez a Gyergyó-széki iskolákban, így próbálva megismertetni a diákokkal a névadójuk munkásságát. Eddig ilyen vetélkedők az alábbi településeken voltak: Borszék, Salamás, Csutakfalva, Remete, Ditró, Orotva, Csomafalva, Alfalú és Maroshévíz. Ez alkalommal az egyesület Maroshévízen hirdetett meg egy vetélkedőt, melyre a Gyergyó-szék településeinek az iskoláinak a diákjait várták. A május 17-én megtartott versenyre négy csapat jött el: a Gyergyóremetei Frátet György Általános Iskola négy diákja, akik „Tutajosok” csapatnéven szerepeltek, a Gyergyósalamsási Szent András Általános Iskola négy diákja, az Urmánczy János cserkészcsapat és a maroshévízi Kemény János Gimnázium diákjai akik „Kemények” csapatnévre hallgattak. A vetélkedőn Deme Gabriella igazgatónő köszöntötte a jelenlevőket, ezt követően a Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátus részéről dr. Lőrincz Aranka konzul asszony szavait tapsolták meg a jelenlevők, végezetül Czirják Károly az egyesület elnöke a jelenlevőkkel ismertette tevékenységüket. Ezek után a csapatok bemutatkozása hangzott el, majd elkezdődött a vetélkedő. A háromtagú zsűri: dr. Lőrincz Aranka konzul asszony valamint Bajkó Zsigmond és Czirják Károly az egyesület részéről nehéz feladat előtt álltak, hisz mindenki jól felkészülve jött a vetélkedőre, nagy volt a „küzdelem”. A végső rangsor: 1. Gyergyóremete (Pál Laura, László Nikoletta, Lackó A. Eszter, Simon Máté, felkészítő tanár: Laczkó Szentmiklósi Endre), 2. Gyergyósalamás (Becze Mária – Rita, Todorán Ivácson Ilona Magdi, Antal Árpád Levente, Siklódi József Tihamér, felkészítő tanár: Benedek Botond), 3. Urmánczy János cserkészcsapat (Benedek Áron, Csiki – Péter Szidónia, Strasszer Ingrid, felkészítő tanár Rokai Jónos), 4. Maroshévíz (Pop Áron, Szép – Gáspár Edwin, Málnási Beáta, Bodor Zsuzsa, felkészítő tanár Csatlós István). A vetélkedő után mindenik csapat oklevelekben és több ajándékban részesült, míg az első három helyezett, egy 5 napos budapesti kiránduláson vehet részt június folyamán.

Gyergyószéki diákok Budapesten

A maroshévízi székhelyű dr. Urmánczy Nándor Egyesület május 17-én egy Urmánczy Nándor történelmi vetélkedőt szervezett a gyergyószéki iskolák számára, mely vetélkedő jelmondata „A mi országunk a Kárpátok országa” címmel volt meghirdetve. A vetélkedőre mindenki jól felkészülve jelentkezett, mindenik csapat és felkészítőjük ajándékban részesültek, de az 1-3. helyezett egy 5 napos budapesti kirándulás jutalmat is kapott. Mindenik „dobogós” nagyon várta a kirándulás napját, mely el is jött, így június 16-án a Gyergyóremete, a Gyergyósamalás és a maroshévízi Urmánczy János cserkészcsapat tagjai kora reggel buszra ültek és ezzel elkezdődött a várva várt kirándulás. Amint megtudtuk, a diákok között több olyan is volt, akik még soha nem hagyták el Székelyföldet, ezért is nagyon várták ezt a pillanatot. 14 óra körül meg is érkezett a csapat a Csepeli Ifjúsági Táborba. Hisz a Csepeli Polgármesteri Hivatal biztosította a szállást, valamint a reggelit és a vacsorát a nyertes csapatoknak. Miután mindenki elfoglalta a szállását, a csapat elment az innen nem messze levő Urmánczy Nándort ábrázoló életnagyságú szoborhoz. A második naptól elkezdődött Budapest megismerése, a látogatások sorozata. A reggeli órákban köszöntötte a csapatot Csepel alpolgármestere Morovik Attila, valamint Györfiné Gál Edit és Csizmarik Anna, akik a vendégeknek ajándékcsomagokat adtak át. Ettől a naptól csatlakozott a budapesti Reintegratió Alapítvány elnöke, Dénes Krisztina, aki oroszlánrészt vállalt abban, hogy az élménykirándulás megvalósuljon. Kora reggel a Parlamentet látogatta meg a diákcsapat. Egy 50 perces látogatás után a székelyruhás és cserkészruhás diákok gyergyói házi jellegű vert kenyeret adtak Kövér László házelnök úrnak, valamit Veress László államtitkár úrnak, aki az elnöki titkárságot vezeti, valamint Németh Szilárd államtitkár úrnak. Ugyancsak a parlamentben a gyergyói csapat találkozhatott Zsigmond Barna Pál országgyűlési képviselővel. Az országház vezetőinek köszönhetően az ebédet a parlament éttermében fogyaszthatták el a diákok és kísérőik, ami egy külön élmény volt számukra, hogy a honatyákkal, államtitkárokkal és más ismert személyiségekkel egy teremben ehettek. Ezt követően városlátogatáson vehettek részt, így meglátogatták a Szent István Bazilikát és környékét és az óriáskerékre is felülhettek. Kedd reggel a Margit szigeten levő Urmánczy Nándor Emlékpadot látogatták meg, majd az itt levő Palatinus fürdőben lubickolhattak kora délutánig. Fáradtan indult a csapat a következő látványosság felé, de a Csokoládé Múzeumba érve a fáradtság nagy örömmé, boldogsággá változott. Hisz a csokoládé szökőkútnál csokoládét kóstolhattak, majd saját kezűleg is készítettek csokoládét, melyeket különböző fűszerekkel szórhattak be. Közben folyamatosan hallhatták a csoki történetét. Miután több fajta csokit kóstolhattak meg, egy teremben kakaó magot is ehettek, amiből készítik az ízletes falatokat. A szerdai nap újból városnézéssel kezdődött, amikor a budai vár látványosságait ismerhették meg. Délben a Trófea Grill vendéglőben volt az ebéd, mely arról híres, hogy bármennyit és bármit lehet inni és enni. Itt főleg olyan ételeket ettek a székelyföldiek, amik otthon nemigazán lehet megvenni. Az ebédhez csatlakozott Veress László államtitkár úr, valamint Gortvay István, az Urmánczy unoka aki, külön üdvözölte a csapatot és gratulált nekik. Itt az államtitkár úr 200.000 forintot adott, mely összegre könyveket vásárolhattak a diákok. Ez nagy örömöt okozott nekik, hisz régi vágyuk volt, hogy olyan könyveket vásároljanak, amiket otthon náluk nem lehet megvásárolni. Ezt követően a Tropicáriumot látogatták meg, mely egy külön élmény volt a diákcsapatnak. Este, Füzes Péter és Hogenbuch Gabriellának köszönhetően, a szálláshelyen pólófestésen vehettek részt. A megfestet pólókat a diákok ajándékba kapták így hazavihették. Csütörtökön a reggeli után a csapat hazaindult, több napos fárasztó, de élménydús időszakot hagyva maguk után. Az úton az élményeik után érdeklődtünk, mindenkinek más és más tetszett a legjobban, de mindenik nap nagyon tetszett nekik, sőt kérdezték, hogy a jövő évben is lesz-e ilyen vetélkedő és kirándulás. Az élménykirándulás a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhető. Ugyanakkor köszönettel tartozunk Dénes Krisztinának, a Reintegratio Alapítvány elnökének, aki éjt nappallá téve dolgozott, hogy ezek a napok megvalósuljanak. Köszönet Borbély Lénárd polgármester úrnak és a hivatalának, akik biztosították a szállást és a kétszeri étkezést. Köszönet Veress László úrnak, aki lehetővé tette a parlamenti látogatást.

Megkezdődött az új tanév

2019. szeptember 9-én elkezdődött az új tanév. Ez évben is a dr. Urmánczy Nándor Egyesület tanszereket adott azoknak a diákoknak, akik a Kemény János Gimnáziumba kezdik a tanévet. A csomag tartalmaz: rajztömböt, kockás füzetet, vonalas füzeteket, gyurmát, radírt, vonalzót, ceruzákat, hegyezőt, ollót, vízfestéket, ecseteket. Az egyesület 2011-tól minden évben tanszereket ad a Kemény János Gimnázium első osztályosainak, evvel is próbálván, hogy minél több szülő magyar iskolába adja gyermekét.