Dr. Urmánczy Nándor Egyesület

Mit kell tudnunk Urmánczy Nándorról

Urmánczy Nándor egy sokgyermekes családba született Urmánczy János (1805–1876) és Novák Mária Magdolna (1836–1900) fiaként. Nyolc testvére volt, négy fiú és négy leány. Az Urmánczy család 1650 környékén emelkedett bárói rangra, a címet szinte alig használták. Elemi iskoláit Maroshévízen majd Brassóba végezte, majd Budapesten folytatta ahol 1895-ben letette a jogi vizsgáit. Életének ezen szakaszában volt jegyző és főszolgabíró Küküllő és Maros-Torda vármegyékben. Ekkor jelent meg több verse, dala valamint sok szép helytörténeti monográfiája, amiért 1896-ban az Erdélyi Kárpát Egyesület a "Turistaság Bajnoka" címet adományozta neki. 1902 és 1918 között, 16 éven át, volt képviselő az Országgyűlésben. A Szabadelvű Pártból a Nemzeti Pártba távozott annak újjáalakulása után, melyet követett a Függetlenségi és Negyvennyolcas Pártba. Tökéletesen beszélt és írt angolul, franciául, németül és románul. Több könyve is megjelent ebben az időszakban. 1917-ben bevonult és Bukovinában harcolt, itt vitézségi érmet szerzett. 1918 novemberében megalakította a Székely Nemzeti Tanácsot, 1919 elején kormánybiztossá nevezték ki. 1928-ban küldöttséget vezetett Lord Rothermere angol újságvállalkozóhoz és miniszterhez, aki támogatta az irredenta mozgalmat. Csak 1940. október 23-án térhetett vissza szeretett szülőföldjére, ahol aztán néhány nap múlva elragadta a halál. Az Ő kezdeményezésére készültek el a Szabadság téren az Észak, Dél, Kelet és Nyugat szobrok, melyeket 1945 februárjában a betörő szovjet csapatok pusztítottak el, de továbbá nevéhez fűződik Védők Ligája Szövetség alapítása, a Nemzeti Hiszekegy az ő indítványozására született, az Ereklyés Országzászló, a Honvédelmi Párt alapítása és még sok más. Ö alapította és építette Maroshévízen az első Állami iskolát 1896-ban, ez az iskola ma Andrei Saguna nevet viseli, továbbá az első maroshévízi újság (Topliczai Híradó, 1895) is az ő nevéhez fűződik ,1902-ben testvérével, Ilonával, újból megalakították Maroshévízen az amatőr színjátszó társulatot. 1909-ben az ő kezdeményezésére és hozzájárásának köszönhetően Maroshévízen első alkalommal megalakul a helyi bíróság. Szintén neki köszönhető a Székely körvasút Gyergyószentmiklós – Déda szakaszának a kiépítése. 1942 decemberében az Erdélyi Férfiak Egyesülete, Urmánczy tisztelete jeléül a Margit szigeten a kedvenc padja és két fája mellett, felállítottak egy 3 x 2 x1 méteres mészkő emlékpadot. Ezt Siklódy Lőrinc készített el, a Szent Mihály templom előtti sétányon egy platán alatt E pad egyik oldalán csorgó, a másik oldalán egy kis oszlop, három mélyített domborművel, egyiken Urmánczy profilja, a másodikon az Ereklyés Országzászló előtt szónokoló Urmánczy, a harmadikon az Erdélyi Férfiak Egyesülete címere volt látható, melyet Füredi Richárd készített és melyet a szovjet rendszer széttörette. 1940 novemberében Maroshévíz díszpolgárává avatták Sírjánál József főherceg 1943-ban Országzászlót avatott.